Nasze Skuteczne Metody Leczenia
Sabiny, Iwony Środa 27. Października 2021r
linki sponsorowane, reklamy
Koronawirus z Wuhan 2019-nCoV – cała prawda
Koronawirus z Wuhan najbardziej niebezpieczny jest dla osób starszych i przewlekle chorych, u których naturalna odporność organizmu jest osłabiona. Szacuje się, że każda osoba zainfekowana koronawirusem z Wuhan, zaraża średnio kolejne 2,2 osoby. Wskaźnik śmiertelności w przypadku infekcji koronawirusem z Wuhan bardzo się różni w zależności od wieku pacjentów. 80 lat i więcej: 14,8%; 70–79 lat: około 8%; 60 do 69 lat: 3,6%; 50 do 59: 1,3%; 40–49 lat: 0,4%; 10 do 39 lat: 0,2%.
Pochodzenie wirusa 2019-nCoV Wuhan
Najprawdopodobniej Wirus pochodzi z targu rybnego z miejscowości Wuhan w Chinach. Jednak jego źródłem nie są ryby czy owoce morza, a ssaki lub ptaki. Przypuszcza, że nietoperze, tak więc jednak ssaki.
W wyniku mutacji w obrębie materiału genetycznego wirusów, mogą powstawać wiriony o zupełnie nowych właściwościach i wirulencji.
Dotyczy to zarówno DNA i RNA-wirusów (ssDNA/RNA+/-, jak również dsRNA/DNA/+/-), jednakże w różnym stopniu (częściej RNA-wirusów). W korzystnych warunkach istnieje możliwość przeniesienia infekcji od zwierząt na ludzi (takie korzystne warunki występują przede wszystkim w niektórych przeludnionych miastach Chin w bliskim kontakcie ze zwierzętami).
Koronawirusy (ssRNA+ wirusy o symetrii helikalnej) są odpowiedzialne za część przypadków infekcji górnych dróg oddechowych (10%), mogą im towarzyszyć także objawy ze strony przewodu pokarmowego (biegunki) i zapalenie spojówek.
Okres wylęgania choroby wynosi od 2 do 7 dni (przeciętnie 2-3 dni), a czas trwania objawów od 7 do 14 dni. Leczenie jest wyłącznie objawowe, a choroba ma charakter samoograniczający się. Całkowite wyleczenie bez żadnych następstw występuje w ponad 95% przypadków (za wyjątkiem koronawirusów o zwiększonej wirulencji - SARS i MERS). Infekcje koronawirusami nie przechodzą w postać przewlekłego zakażenia.
Nowy koronawirus z Wuhan (2019-nCoV, Wuhan) powoduje objawy infekcji, podobnie jak pozostałe koronawirusy, ale u niektórych osób objawy mogą być bardziej nasilone.
U około 3% ciężko chorych wystąpił zgon w wyniku zapalenia płuc i rozwoju ostrej niewydolności oddechowej.
Prawdopodobnie nowy koronawirus powoduje mniejszą śmiertelność niż SARS i MERS (10% i 30%, odpowiednio). Jednak ilość potwierdzonych przypadków jest na tyle mała, że dane statystyczne mogą być obarczone zbyt dużym błędem i za wcześnie jeszcze na wyciąganie takich wniosków. Wiadomo, że zakażenia koronawirusami szerzą się drogą kropelkową, podobnie jak w przypadku innych wirusów przeziębiania i grypy (zakażenie jest możliwe przez nos, usta i oczy). Drobna uwaga - maski nie zakłada się na oczy, zatem zakażenie po jej założeniu na twarz nadal jest całkiem realne, chociaż prawdopodobnie mniejsze (brak badań epidemiologicznych w tym zakresie, a takie postępowanie jest w zasadzie w dużej części dość instynktowne).
Obecnie nie istnieje leczenie przyczynowe infekcji wywołanej przez 2019-nCoV (Wuhan).
Stosuje się leki zmniejszające gorączkę i usprawniające oddychanie (o działaniu objawowym). Szczepionka nie jest znana. Profilaktyka obejmuje unikanie terenów endemicznych, ludzi chorych, stosowanie masek, częste mycie rąk. Należy jednak pamiętać, że maski nie chronią całkowicie przed zachorowaniem, ponieważ infekcja może zachodzić przez kanaliki łzowe, które mają połączenie z jamą nosową.
Nie ma dowodów, aby przyjmowanie witaminy C, D, cynku, czosnku, cebuli itp. w jakikolwiek sposób było pomocne i chroniło przed zachorowaniem,
ponieważ nie ma wpływu na swoiste mechanizmy odporności humoralnej (przeciwciała IgM i IgG) i komórkowej (komórki pamięci, limfocyty T-cytotoksyczne, limfocyty B). Szczepienie przeciwko grypie nie zmniejsza ryzyka zachorowania na choroby wywoływane przez koronawirusy, ponieważ wirus grypy nie ma wspólnych z koronawirusem determinant antygenowych na swojej powierzchni.
Koronawirus z Wuhan (2019-nCov) może przenosić się na człowieka:
 • drogą kropelkową,
 • za pośrednictwem brudnych rąk (klamki do drzwi, na powierzchni których znajduje się wirus),
 • drogą fekalno-oralną
Należy przede wszystkim unikać kontaktu z ludźmi zarażonymi oraz wstrzymać się z wyjazdem do terenów zagrożonych.
W przypadku transmisji za pośrednictwem klamek, brudnych rąk itp., konieczne jest wprowadzenie wirusa na błonę śluzową oczu, nosa lub ust. Dlatego w tym przypadku dokładne mycie rąk detergentem (wirus posiada otoczkę lipidową z białkowymi determinantami antygenowymi -S, E, M, HE) i unikanie dotykania spojówek i błon śluzowych, chroni przed zakażeniem tą drogą transmisji.
Koronawirusy mogą być obecne w kale.
Tak izolowano między innymi SARS i MERS. Jednak ta droga zakażenia nie odgrywa większe roli. Prawdopodobnie ilość wirusa w kale jest mała. Należy przestrzegać zasad higieny - unikać kontaktu z wydalinami osoby chorej, zwierząt oraz myć owoce i warzywa.
Badania obserwacyjne nad koronawirusami wskazują, że w stanie wysuszenia nie są w stanie przetrwać dłużej niż 5-7 dni (maksymalnie), w praktyce może to być kilka godzin i zależy od wilgotności powietrza oraz temperatury.
Szczepionka przeciwko wirusom musi zawsze być oceniona pod kątem bezpieczeństwa i skuteczności. Nie wiadomo, czy białka wirusa 2019-nCov są bardzo immunogenne i jak silną odpowiedź humoralną swoistą (przeciwciała) wywołują. Problemy z wytworzeniem szczepionki mogą być spowodowane: mutacjami wirusa, słabą immunogennością białek, występowaniem istotnych klinicznie działań niepożądanych (bezpieczeństwo), krótkim czasem utrzymywania się ochronnego miana przeciwciał itp.
Koronawirus z Wuhan, zwany początkowo nCoV-2019, a obecnie SARS-CoV-2, wywołujący u części osób objawy zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) i objawy podobne jak poprzednio zidentyfikowany wirus SARS, przenosi się drogą kropelkową (kaszel, kichanie), przez kontakt bezpośredni i droga fekalno-oralną (cząstki wirusa obecne są w kale osób zakażonych).
Ze względu na brak immunoprofilaktyki (szczepionki) i leczenia przyczynowego, zaleca się nieswoiste postępowanie, które ma na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia zachorowania:
 • częste mycie rąk,
 • unikanie dotykania rękami okolic oczu, nosa, ust,
 • zachowanie odstępu od osób chorych (co najmniej 1 metr, a najlepiej 2 metry),
 • unikanie wyjazdów do terenów epidemicznych,
Nie wykazano, żeby witamina C, D, cynk czy zdrowa dieta miała wpływ na skrócenie czasu choroby i jej przebieg.
Niedożywienie może zwiększać ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-2-CoV-2019 i wystąpienia powikłań, ale na to też nie ma badań - opieramy się na ogólnej obserwacji przebiegu chorób zakaźnych u ludzi źle odżywionych.
Maseczki na twarz mogą nieco zmniejszać ryzyko zachorowania, jednak nie są zalecane dla osób zdrowych do codziennego użytku, jeżeli nie zajmują się osobą chorą.
Maseczki mają przede wszystkim być używane przez osoby już chore, u których występują objawy chorobowe (kaszel, kichanie), w celu uniknięcia aerolizacji i rozprzestrzeniania zakażenia. Należy pamiętać o tym, że wirus może powodować zakażenie i rozwój choroby, jeżeli dostanie się do oczu.
Maseczki nieumiejętnie używane (zbyt rzadko zmieniane - zaleca się co 2 godziny), same mogą stać się źródłem zakażenia, tak samo jak klamki w miejscach publicznych.
Gromadzą się na nich cząsteczki wirusa wraz z kropelkami śluzu i śliny z dróg oddechowych. Dotykane przez osoby zdrowe, są przenoszone na ręce, a następnie mogą być przemieszczone na błony śluzowe ust, nosa i oczu.
Grypa sezonowa, pomimo że wykazuje niższą śmiertelność (około 0,1 – 0,2%),
to jednak stanowi zdecydowanie większy problem epidemiologiczny, ponieważ co roku zabija nawet 650 000 ludzi na całym świecie.
Metody identyfikacji chorych na lotniskach nie pozwalają wykryć ludzi zakażonych, ale jeszcze bez objawów chorobowych (w okresie inkubacji lub wczesnego zakażenia).
Dlatego odgrywają bardzo ograniczoną rolę w zapobieganiu szerzenia się infekcji.
Na podstawie dotychczasowych obserwacji zakażeń poprzednimi koronawirusami (SARS, MERS), można sądzić, że wytworzenie skutecznej szczepionki może napotkać wiele trudności, a przynajmniej nie będzie takie łatwe.
Możliwe scenariusze rozwoju epidemii:
 1. Uodpornienie znacznej części populacji na świecie lub na terenach epidemicznych wskutek kontaktu z wirusem/zarażenia/przechorowania (wytworzenie odporności ochronnej gromadnej) dosyć prawdopodobne
 2. Uodpornienie czynne swoiste za pomocą szczepień (immunoprofilaktyka) - mało prawdopodobne, ze względu na brak skutecznej szczepionki
 3. Wygasanie epidemii wskutek zmiany warunków pogodowych (susza, ciepło, nasłonecznienie, w tym promieniowanie UV) - niesprzyjających szerzeniu się infekcji. W takim przypadku możliwe są okresowe (sezonowe) nawroty epidemii jak przy grypie i przeziębieniu
 4. Wygasanie wskutek podejmowanych działań w walce z epidemią (kwarantanny, izolacja pacjentów, wdrażanie zaleceń nieswoistej profilaktyki, takich jak mycie rąk itp.) - zmienna skuteczność
Możliwe przyczyny ponownego wykrycia czynnika zakaźnego u osoby, która przechorowała zakażenie (doniesienia z Japonii i Chin):
 • reinfekcja - wskutek słabej immunogenności wirusa i małej odporności na błonach śluzowych - taka osoba może ponownie zakażać, ale każda kolejna infekcja u tej samej osoby ma łagodniejszy przebieg i nie zagraża wystąpieniem ciężkich powikłań, jednak przemawia za tym, że wyprodukowanie skutecznej szczepionki będzie trudne lub może być konieczna inna droga podania (np. w aerozolu lub z adjuwantami), żeby wzbudzić skuteczną odpowiedź swoistą
 • obecność materiału genetycznego czynnika zakaźnego jeszcze przez pewien czas po infekcji - zjawisko powszechne, miano zakaźnego materiału genetycznego z czasem powinno się zmniejszać (można to śledzić w badaniu real time PCR)
 • przejście zakażenia w stan przewlekły, z możliwością reaktywacji i wywołania choroby w sprzyjających warunkach - zjawisko powszechne dla HBV, EBV, HPV, HSV, jednak nieobserwowane w przypadku CoV.
Obrona przed koronawirusem
Wzbudzając powszechną panikę powoduje się uczucie lęku, strachu pozbawia zdrowego rozsądku. Osłabia serce, nerki, układ oddechowy, nerwowy, krwionośny i drastycznie obniża odporność.
Najlepszą linią obrony przed wirusami stanowi nasz system odpornościowy. Nie panikujmy. Jeżeli nie potrafimy reagować bez emocji na podawane informacje, nie weryfikujemy ich to dla własnego bezpieczeństwa lepiej wyrzucić telewizor i omijać sensacyjne tytuły szerokim łukiem. Oto co robimy dla ochrony:
Dbamy o higienę rąk
 • Trochę częściej myjemy, zwłaszcza po kontakcie z innymi.
 • Dezynfekujemy w sposób naturalny, bez antybakteryjnych mydeł.
 • My stosujemy roztwór soli – kilka łyżek na litr wody do przemywania rąk.
 • Wysuszone, można przetrzeć alkoholem.
Nie dopuszczamy do wychłodzenia organizmu
- Dbamy o ciepło nerek, stóp i głowy.
- Jemy posiłki rozgrzewające, unikamy produktów wychładzających
Wzmacniamy odporność
 • Kiszonki, zioła z dużą ilością naturalnej witaminy C, siarki, selenu, dzika róża, rokitnik, berberys, natka pietruszki, czarne porzeczki a zwłaszcza ich liście, chrzan, czosnek
 • Zioła wzmacniające odporność TU, przeciwwirusowe TU
 • Zażywamy ruchu na świeżym powietrzu
 • Dbamy o sen, co jest ogromnie ważne, niedobór snu osłabia organizm.
Czy istnieją skuteczne leki wzmacniające odporność?
 • Nie istnieją żadne leki, które mogłyby wzmocnić odporność człowieka i uchronić go przed zakażeniem.
 • Różne preparaty witaminowe, mieszanki minerałów i witamin, naturalne wyciągi roślinne i zwierzęce, a w szczególności preparaty homeopatyczne, które przedstawiane są jako „wzmacniacze odporności”, nie mają żadnego znaczenia dla rozwoju odporności przeciwzakaźnej.
 • Nigdy nie wykazano ich działania wspomagającego pracę układu odpornościowego, a ich reklamowanie jako preparatów wzmacniających odporność jest zwykłym oszustwem.
Kto ma największe ryzyko ciężkiego przebiegu 2019-nCoV?
Zwiększone ryzyko ciężkich powikłań (w tym prowadzących do śmierci) dotyczy przede wszystkim osób mających deficyty odporności. Deficyty te mogą mieć charakter wrodzony lub nabyty, czyli wtórny do innych chorób, przyjmowaniem leków o działaniu immunosupresyjnym (biorcy przeszczepów, osoby z chorobami autoimmunizacyjnymi), niedożywionych, z innymi ciężkimi chorobami (zaawansowane nowotwory, niekontrolowana cukrzyca, stan po zabiegach chirurgicznych, zaawansowana niewydolność serca, ciężkie choroby płuc, wątroby lub nerek).
Szczególnie podatną grupą chorych są osoby starsze, u których ze względu na zaawansowany wiek, a przede wszystkim z powodu towarzyszących przewlekłych chorób, układ odpornościowy może działać mniej sprawnie.
Jedyną skuteczną i bezpieczną metodą zapobiegania chorobom zakaźnym są szczepionki. Na razie nie istnieje szczepionka przeciwko nowemu koronawirusowi (SARS-CoV-2).
Czynniki, które osłabiają funkcjonowanie układu odpornościowego i których należy unikać:
 • nadmierne i długotrwałe spożywanie alkoholu, palenie tytoniu, przyjmowanie narkotyków,
 • niedobór snu występujący przewlekle,
 • nieprawidłowa dieta (niedożywienie, niedobory pokarmowe, awitaminoza, ale również otyłość),
 • brak wysiłku fizycznego.
linki sponsorowane, reklamy
produkty dla sportowców - KOLAGEN_cito menopauza - KOLAGEN_cito lifting piersi - KOLAGEN_cito kolagen na rozstępy - KOLAGEN_cito produkty na gładką skórę - KOLAGEN_cito produkty na piersi - KOLAGEN_cito jędrna skóra - KOLAGEN_cito fryzury sylwestrowe - KOLAGEN_cito lifting piersi - KOLAGEN_cito produkty na paradontozę - KOLAGEN_cito zmarszczki - KOLAGEN_cito łagodzenie zmarszczek - KOLAGEN_cito produkty dla biegaczy - KOLAGEN_cito produkty dla seniorów - KOLAGEN_cito kolagen na piersi - KOLAGEN_cito dla sportowców - KOLAGEN_cito częsty kaszel przyczyny - Cukierki_Szalwiowe gdy boli gardło - Cukierki_Szalwiowe jedzenie lodów - Cukierki_Szalwiowe pastylki amolowe - Cukierki_Szalwiowe lekarz radzi na gardło - Cukierki_Szalwiowe ziołowe produkty - Cukierki_Szalwiowe na grypę - Cukierki_Szalwiowe cukierki szałwiowe - Cukierki_Szalwiowe właściwości aronii - Cukierki_Aroniowe cukierki ziołowe - aronia - Cukierki_Aroniowe aronia - cukierki - Cukierki_Aroniowe aronia - cukierki - Cukierki_Aroniowe produkty z aronii - Cukierki_Aroniowe cukierki ziołowe - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe cukierki ziołowe - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty z pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe pokrzywa - cukierki - Cukierki_Pokrzywowe właściwości żeńszenia imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty z żeńszenia i imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty z żeńszenia i imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe żeńszeń imbir - cukierki - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe właściwości aloesu trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty z czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki czarny bez - cukierki - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez właściwości głogu - Cukierki_Glogowe produkty z głogu - Cukierki_Glogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki głogowe - cukierki - Cukierki_Glogowe cukierki ziołowe - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe produkty z melisy - Cukierki_Melisowe produkty z melisy - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe cukierki ziołowe - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe cukierki ziołowe - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe cukierki ziołowe - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe golf - Dezodorant_SuperDeo bilard - Dezodorant_SuperDeo motocross - Dezodorant_SuperDeo na spocone nogi - Dezodorant_SuperDeo dżudo - Dezodorant_SuperDeo dżudo - Dezodorant_SuperDeo nurkowanie z akwalungiem - Dezodorant_SuperDeo skok w dal - Dezodorant_SuperDeo
MEDYCYNAanauk.net, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.