Nasze Skuteczne Metody Leczenia
Wiesława, Heleny Niedziela 22. Maja 2022r
Leki związane z chorobą
linki sponsorowane, reklamy
Przyczyny stwardnienia rozsianego
Sclerosis multiplex (SM), czyli stwardnienie rozsiane jest ciężką chorobą uszkadzająca układ nerwowy. Objawy choroby są różnorodne, ale najczęściej pojawiają się niedowłady , zaburzenia czucia, spastyczność (wzmożone napięcie mięśniowe). Później chory zaczyna mieć trudności w poruszaniu się, przykurcze, kończyn, sztywność, drętwienie, bóle w różnych okolicach ciała swędzenie, palenie, kłucie skóry, zamazane widzenie, utrata widzenia kolorów, trudności z utrzymaniem moczu. Wreszcie mogą pojawić się zmiany psychiczne.
Cała polska populacja należy do strefy wysokiego zagrożenia stwardnieniem rozsianym. Choć brak jest pełnych danych epidemiologicznych, ale badania wybranych regionów (Wielkopolska, Pomorze Szczecińskie) wykazują natężenie występowania choroby w wysokości 37-87 osób na 100 tys. ludności. Szacunki mówią, że na SM cierpi około 60 osób na 100 tys. mieszkańców. Wynikałoby z tego, że w Polsce jest około 30 tys. chorych. Jest to wskaźnik zbliżony do innych, występujących w strefie wysokiego zagrożenia, jaką jest Europa. (Badania przeprowadzone w innych krajach europejskich sugerują nasilenie choroby aż do wysokości 100 osób na 100 tys. mieszkańców./3/) Wskutek tego stwardnienie rozsiane należy do chorób, z którymi spotykamy się nie tylko w komunikatach medycznych pracy fachowej, czy TV, ale czasem w bliższej i dalszej rodzinie lub wśród znajomych. Jaka jest przyczyna tej ciężkiej, nieuleczalnej jeszcze choroby?
Bezpośrednią przyczyną wystąpienia objawów choroby jest uszkodzenie osłonek mielinowych nerwów.
Spowodowane tym uszkodzenie włókien nerwowych może wystąpić we wszystkich regionach układu nerwowego, co w konsekwencji prowadzi do wystąpienia bardzo różnorodnych tzw. „rozsianych” objawów. Dlatego choroba nosi miano - stwardnienia rozsianego. Głównym objawem chorobowym jest powstawanie we włóknach patologicznych zmian - tzw. ognisk demielizacyjnych. Zmiany te szczególnie często występują w obrębie nerwów wzrokowych, w obszarze okołokomorowym, w pniu mózgu, móżdżku, i w istocie białej rdzenia.
Aby zrozumieć istotę choroby trzeba poznać budowę komórki nerwowej.
Zwykle włókno nerwowe składa się z łańcucha neuronów, czyli komórek nerwowych. Każda komórka o ksztalcie wieloramiennej gwiazdy posiada tzw. ciało komórki zawierające jądro komórkowe oraz podobne do korzonków wypustki nerwowe wychodzące z jej ramion tzw. dendryty. Nas najbardziej interesuje tzw. akson – najdłuższa i całkiem inna od pozostałych wypustka komórki nerwowej służąca do połączenia się i komunikacji z innymi komórkami nerwowymi.
Zwykle komórka nerwowa posiada jeden akson, z nielicznymi odgałęzieniami na samym końcu.
Akson jest wielokrotnie cieńszy od włosa, jego długość może oscylować – od niedużych wartości do imponująco długich tj. od 0,25 mm do 90 cm! Każda kończąca się gałązka aksonu kończy się zgrubieniem, które wchodzi w kontakt z inną komórka nerwową. Połączyć się z nią może poprzez jej akson, dendryt lub bezpośrednio z jej ciałem komórkowym. Akson kończyć się może również zgrubieniem zwanym „buławką” na włóknie mięśniowym, – co umożliwia wywołanie w mięśniach bodźców sterujących ich kurczliwością, a więc celowym ruchem kończyn, i innych narządów.
Co oznacza proces „demielizacji”, jaki dokonuje się w ognisku chorobowym?
Otóż mielina jest substancją osłaniającą włókna nerwowe od zewnątrz, podobnie jak izolacja kabel elektryczny. Osłona ona budowę spiralno-warstwową. W czasie rozwoju aksonu wytwarzająca mielinę komórka owija się wokół niego do 80 razy tworząc tyleż samo warstw izolacji. Osłonka składa się z tzw. mieliny złożonej głównie z tłuszczów i białek, która izoluje akson od sąsiednich aksonów. Dzięki temu bieg impulsów nie jest zakłócany przez analogiczne sygnały z sąsiednich włókien nerwowych. Jeżeli osłonka ta zostanie zniszczona, to impuls nerwowy nie może już podążać włóknem szybko, (można rzec „skokowo” skracając dystans), lecz musi przemieszczać się wzdłuż całego zwoju włókna nerwowego, co znacznie spowalnia jego bieg. Dlatego właśnie, że bodźce nerwowe u chorych nie przebiegają z właściwą szybkością, ruchy rąk czy nóg przestają być równie precyzyjne jak dawniej lub też występują inne dolegliwości.
W zależności od tego, w którym obszarze mózgu lub rdzenia kręgowego zostają zniszczone otoczki mielinowe,
mamy do czynienia z różnymi objawami. Upośledzony zostaje ten obszar ciała, za który odpowiada uszkodzony obszar mózgu czy rdzenia.
Jakie są pierwsze objawy choroby.
Pierwsze objawy stwardnienia rozsianego są wynikiem demielizacji, czyli pozbawienia aksonów osłonek z mieliny. Prowadzi to do zwolnienia lub zablokowania ich przewodnictwa nerwowego. Wskutek tego pojawić się mogą m.in.; niedowłady sterowania ruchami, zaburzenia czucia oraz zaburzenia widzenia (tj. podwójne widzenie, spadek ostrości widzenia „jak przez mgłę” utratę widzenia kolorów. Mogą się też pojawiać różnorakie zaburzenia czucia o zmiennym, drętwienie, bóle w różnych okolicach ciała, swędzenie, kłucie skóry.
Co oznacza ustępowanie objawów choroby w jej wczesnym okresie?
Ustępowanie objawów chorobowych we wczesnym okresie jest wynikiem cofania się obrzęku, który został spowodowany poprzez proces zapalny wywołany reakcją immunologiczną.
Konsekwencją narastającego procesu destrukcji jest uszkodzenie aksonu, i powstanie tzw. blizny glejowej.
Prowadzi to do trwałych zaburzeń neurologicznych i jest charakterystyczne dla przewlekłej fazy choroby. Nie jest to jednak regułą - bowiem wyraźne uszkodzenie aksonów może się dokonać w czasie gwałtownych zaostrzeń, już we wstępnej fazie choroby, za co odpowiedzialne są mediatory reakcji immunologicznej, głównie cytokiny i enzymy proteolityczne, jak również tlenek azotu.
Uszkodzenie aksonu może być też wynikiem bezpośredniego ataku własnego układu immunologicznego, tzw. autoagresji, której przyczyny nie są do końca znane.
Przeciwciała skierowane wprost przeciw konstrukcji komórki aksonu stwierdzono zarówno we krwi, jak tez w płynie rdzeniowo-mózgowym chorych na SM. (Podobne zjawiska mają miejsce w innych chorobach powodujących destrukcję komórek nerwowych, w stwardnieniu bocznym, zanikowym i chorobie Alzheimera). Choć nie ustalono jeszcze bezpośredniego związku pomiędzy destrukcją włókien nerwowych a stężeniem tych przeciwciał – to jednak potwierdza to szereg markerów i wyniki badań przy pomocy rezonansu magnetycznego.
Co powoduje, że komórki układu immunogicznego stają się zdezorientowane i wysyłają fałszywe sygnały? Dlaczego układ odpornościowy pracuje nieprawidłowo?
Według stanu dzisiejszej wiedzy medycznej brak jest jednoznacznej odpowiedzi. Uważa się, układ immunologiczny ulega samodestrukcji w wyniku działania nieustalonych dotychczas czynników środowiskowych u osób z predyspozycjami genetycznymi. Często pierwsze objawy choroby występują w następstwie infekcji (przeziębienia). Infekcje przyśpieszają też postępy choroby.
Przedmiotem intensywnych badań jest hipoteza o infekcyjnej inicjacji zmian zapalnych w SM.
Stwierdzono np., że w wyniku zakażenia wirusem Herpes simplex typu B mogą powstać pewne zmiany w tzw. ośrodkowym układzie nerwowym (mózg, rdzeń kręgowy) zbliżone do stwierdzanych w stwardnieniu rozsianym. Również w komórkach nerwowych niektórych pacjentów stwierdzono obecność tego wirusa. Natomiast w płynie mózgowo-rdzeniowym stwierdzono obecność DNA bakterii Chlamydia pneumoniae. Te spostrzeżenia są wyjaśniane i być może rzucą nowe światło na mechanizm choroby.
Więcej na ten temat
dr n. med. Jacek Zaborski neurolog
notował. mgr Edward Ozga Michalski
linki sponsorowane, reklamy
produkty na dziąsła - KOLAGEN_cito złote medale - KOLAGEN_cito wzmocnienie włosów - KOLAGEN_cito lifting skóry - KOLAGEN_cito podnoszenia ciężarów - KOLAGEN_cito kolagen allegro - KOLAGEN_cito kolagen olx - KOLAGEN_cito dla kobiet dbających o cerę - KOLAGEN_cito na kaszel szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel tabletki szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe cukierki - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarka szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze na kaszel szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości z apteki - szałwia - Cukierki_Szalwiowe apteka - szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości z zielarni - szałwia - Cukierki_Szalwiowe dla całej rodziny - aronia - Cukierki_Aroniowe dla sedniorów - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe produkty - aronia - Cukierki_Aroniowe apteka - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe wspomaganie - aronia - Cukierki_Aroniowe ładne włosy - Cukierki_Pokrzywowe cukierki ziołowe - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe cukierki ziołowe - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe przeciw stresowi - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty z pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe w aptekach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe dla całej rodziny - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe w zielarniach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe cukierki z ziołami - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe żeńszeń imbir - cukierki - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla sedniorów - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe apteka - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe specjały - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z apteki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla całej rodziny - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z zielarni - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla sedniorów - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe wspomaganie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez co dobrego - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki z ziołami - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla sedniorów - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z zielarni - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla sedniorów - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła - melisa - Cukierki_Melisowe w zielarniach - melisa - Cukierki_Melisowe na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe co dobrego - melisa - Cukierki_Melisowe dla sedniorów - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki melisowe - cukierki - Cukierki_Melisowe przeciw stresowi - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z apteki - waleriana - Cukierki_Walerianowe apteka - waleriana - Cukierki_Walerianowe apteka - waleriana - Cukierki_Walerianowe zioła w cukierkach - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki z ziołami - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla całej rodziny - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości - waleriana - Cukierki_Walerianowe na wzmocnienie - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla sportowców - Dezodorant_SuperDeo dla biegaczy - Dezodorant_SuperDeo boks - Dezodorant_SuperDeo nurkowanie - Dezodorant_SuperDeo jazda na snowboardzie - Dezodorant_SuperDeo dezodorant dla młodzieży - Dezodorant_SuperDeo dla biegaczy - Dezodorant_SuperDeo dla sportowców - Dezodorant_SuperDeo
MEDYCYNAanauk.net, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.