Nasze Skuteczne Metody Leczenia
Tomasza,Pawła Niedziela 7. Marca 2021r
Leki związane z chorobą
linki sponsorowane, reklamy
Historia bezsenności
Jakąż to zbrodnię spełniłem – o ty, najcichszy, o boski Młodzieńcze, Śnie! – że ja jeden za zawsze mam być pozbawiony Twych darów? Śpią wszystkie zwierzęta na polach i w borach. Śpią ptaki, Grzbiety gór pochylone zamarły; a nawet gwałtowne Rzeki już nie łomoczą; opadły fale straszliwe; Uspokoiły się morza, do brzegów lądów przywarły. A ponad moją głową bezsenną już siedem razy Wschodziła Luna i siedem razy zapalał się blask Znad gór dalekich, znad wysp; i nigdy, nigdy Jutrzenka Skargi mej nie wysłucha, nie dotknie mnie różdżką chłodną! Jakże podołam? Nie jestem jak owa bestia stuoka Co w swej chytrości umiała czuwać i spać, otwierając Jedne ślepia, zamykając drugie... O , boski Śnie! Jeśli teraz Jakiś chłopiec szczęśliwy, trzymając w ramionach dziewczynę, Odpędza cię, to go rzuć – i do mnie przyjdź! Ja nie proszę, Abyś me oczy otulił całym swych skrzydeł cieniem Nie, to dla ludzi szczęśliwych... Tylko koniuszkiem różdżki Muśnij mnie albo przebiegnij nade mną powiewem – wystarczy!
Tak o sen
błaga Hypnosa Stacjusz, zmęczony bezsennością poeta rzymski z II wieku (tłumaczenie T Kubiak). Wnieść z tego można, że sen jest najbardziej naturalnym darem boskim, którego człowiek doświadcza w ciągu całego życia. Podobnego zdania jest tradycja judeochrześcijańska. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, tak że zasnął. Zapisane jest to w I księdze mojżeszowej. Czym jest jednak sen, zgodnie z dzisiejszą wiedzą? Można się zgodzić, że to czasowo ograniczony stan spoczynku, w trakcie którego człowiek znajduje się w bezruchu i nie wykonuje żadnych celowych działań a dostatecznie silny bodziec zmysłowy może go przerwać. W naszym języku jako sen rozumiemy niekiedy również marzenia senne.

Arystoteles uważał, że przyczyną snu jest:

... reakcja wywierana na organ zmysłowy pierwszy przez element cielesny stłoczony i niesiony w górę przez ciepło naturalne... sen jest zdrętwieniem organu zmysłowego pierwszego pozbawiającym go zdolności działania.

a marzenie senne:

...to jakby formy świata zewnętrznego odbite w wodzie, niekiedy niewyraźne i zamazane a zawsze ulotne...
Teorie Arystotelesa stanowią naukowe zwieńczenie tradycji antycznej - greckiej.
Według tej tradycji, zgodnie z Odyseją, „demios oneiron” (kraina snu) znajdowała się tuż przed Okeanosem, na krańcach realnego świata. Z mitologii wiadomo, że Noc zrodziła Momosa (Zły Los), Ker (Gwałtowną Śmierć), Tanatosa (Naturalną Śmierć) i Hypnosa (Sen bez Snów). Bogiem marzeń sennych był Morfeusz, syn Hypnosa. Dalekim odbiciem antyku w naszej polskiej literaturze jest wiersz XIX – wiecznej poetki Jadwigi Łuszczewskiej.

Trzy siostry Parki, władczynie ziemi,
W trzy nitki wiążą dni naszych len:
Tam śmierć - tu życie - a między niemi
Pół życia, pół śmierci: sen.


Świat to osobny iskrzących ciemnic -
Własnych praw – dziwnych uciech i prób.
Może pełniejszy jeszcze tajemnic
Niźli kolebka i grób.


A przecież dusza, branka zwyczaju,
Tak do tych tajemnych przywyka trwóg,
Że co dzień (co dzień!) bywa w tym kraju
I nawet nie pomni dróg.


Ach! bo pomiędzy dzienną pogodą
A senną chmurą jezioro jest.
Przeszłość je zwała letejską wodą,
Śmierć daje w nim pierwszy chrzest.
Poza naukowymi próbami tłumaczenia snu i snów,
tak jak to czynili Hipokrates i Arystoteles, w tradycji greckiej dominowały bardziej mistyczne przekonania. Za Pitagorasem i Platonem sądzono, że sen jest okresem wyzwalania się duszy ludzkiej, która szybując ku wyższym bytom, na krótki czas obcuje z nimi. Przyjmuje od nich zalecenia lub przestrogi i o świcie wraca do swego ciała bogatsza o duchowe doznania. Platon uważał, że właśnie w czasie snu dusza styka się z ideami, które następnie odciska jak pieczęć w naszej świadomości.
Wiadomym jest, że twórcy misteriów orfickich i eleuzyjskich przejęli niektóre poglądy na sprawy ducha ludzkiego od kapłanów egipskich.
Ci zaś, psychikę ludzką widzieli jako bardzo rozbudowaną strukturę. Dusza ludzka składać się miała, zgodnie z ich przekonaniami, z trzech składników (Ka, Ba i Ach), które posiadały zdolność opuszczania ciała w czasie snu i przebywania w miejscach bliższych bogom. Dlatego też, te duchowe składniki człowieka przedstawiano w postaci ptaków z indywidualnymi twarzami danego człowieka. Przekonanie o „ptasim” charakterze ludzkiej duszy powszechne było jeszcze w czasach średniowiecznych, o czym świadczy ikonografia z tamtego okresu.
Artemidor z Efezu, w swym dziele Oneirocritica zajmował się głównie analizą znaczeń i przesłań zawartych w ludzkich snach.
Poddał badaniu 3000 różnych snów. Do dzisiaj sennik Artemidora stanowi bardzo ciekawą lekturę. Przez stulecia był kopiowany i wydawany we wszystkich krajach wywodzących się z kultury antycznej. I dzisiaj popularne są różne senniki „egipskie”. I teraz fenomen snów stanowi fascynującą i inspirującą zagadkę. Nieomal na przełomie wieków, bo w 1899 roku Zygmunt Freud wydał swoją książkę pt. Interpretacja marzeń sennych, w której w nowatorski sposób poddawał analizie sny swych pacjentów. Na bazie teorii w niej zawartej i w połączeniu z innymi badaniami tego autora powstał nowy kierunek w psychologii i kulturze nazwany psychoanalizą.
W tradycji biblijnej sen, marzenia senne i bezsenność odgrywały doniosłą rolę.
Jak już wspomniano to Bóg „wynalazł” sen dla człowieka, a może nawet odpoczywając siódmego dnia po akcie stworzenia też sam „się zdrzemnął”? Od niepamiętnych czasów, jak podawana jest w Biblii, ważni mężowie Izraela miewali prorocze sny. Tak więc Jakubowi śniła się drabina prowadząca do nieba. Zostało to, mało skromnie, zinterpretowane jako nadanie całej ziemi we władanie śniącemu i jego potomstwu. Śniło się pole snopów Józefowi, kiedy to wszystkie snopy biły pokłon jego snopowi. Następstwa tego snu znamy. Sen odgrywa podobną rolę i w tradycji chrześcijańskiej.
W ewangelii według Św. Mateusza podany jest sen Św. Józefa:
I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego.

W tradycji muzułmańskiej sen odgrywa podobną rolę. Wielki sen proroka Mahometa, nazywany Al-Miradż przypominał podróż kosmiczną. Przewodnikiem był mu Dżibrail – archanioł Gabriel. Na mistycznym rumaku Al-Buraku przemierzy Mahomet we śnie wszystkie krainy i zaświaty. Odbył spotkanie (ekumeniczne?) z Abrahamem, Mojżeszem i Jezusem i modlił się razem z nimi. W Koranie wiele jest również innych przykładów świadczących o szczególnym znaczeniu snów w życiu ludzkim. W muzułmańskich pismach uważanych za naukowe tak, jak księga Ibn Hazm z początku XI wieku, spotykamy się również z zainteresowaniem tym zjawiskiem.
W swej dziele pt. eczeniu dusz i poskramianiu wador pisze:
Z pewnym przyjacielem przyrzekliśmy sobie, że po śmierci - jeśli to tylko możliwe, będziemy się nawiedzać. Nie widziałem go jednak we śnie, choć przede mną pośpieszył w zaświaty. I nie wiem, czy nie przychodzi do mnie przez zapomnienie, czy też po prostu zajęty jest czym innym.

Ibn Hazm uważa też, że:

Człowiek zasypiając, opuszcza świat doczesny i zapomina o wszystkich radościach i smutkach. Gdyby tak samo zachowywał się na jawie, byłby naprawdę szczęśliwy.
Podobnie jak w wielu innych religiach i w buddyzmie sen i marzenia senne są z uwagą analizowane.
Rola snu jest tu dwoista. Sidharta Gautama, książę z rodu Siakjów, urodzony około 563 roku przed naszą erą, po długotrwałej medytacji pod „drzewem życia” w Bodh Gaja, osiągnął stan wewnętrznej ekstazy poznając przy tym prawdziwą naturę świata. Od tego czasu został Buddą czyli „Przebudzonym”. Wiąże się to ze starohinduską koncepcją snu jako ułudy zwodzącej ludzi, mamiącej nieprawdziwymi wartościami – „świecidełkami”. Tak więc mara senna (Maja), uosabia z jednej strony ulotną nierealność snów ale w przenośni oznacza bezsensowność zabiegów i krzątaniny człowieka na tym świecie. Książe Gautama, który poznał właściwą drogę wyzwolenie z cierpienia został nazwany więc „Przebudzonym”.
Do dzisiaj dobry, zdrowy sen jest traktowany jako „dar Boży dla sprawiedliwych”, a bezsenność jako jedna z najbardziej dokuczliwych „plag”.
Pisze o tym Szekspir w trzecim akcie drugiej części dramatu Henryk IV (tłumaczenie L. Ulricha).

Mych najbiedniejszych poddanych tysiące
Śpi w tej godzinie. Śnie słodki, ty dobra
Natury mamko, czym cię odstraszyłem,
Że nie chcesz więcej powiek moich przymknąć
I w zapomnieniu mych pogrążyć zmysłów?
Dlaczego wolisz w dymnych leżeć chatach,
A rozciągnięty na twardym tapczanie
Much nocnych brzękiem do snu się kołysać
Niż w wonnej królów sypialnej komnacie,
Pod kotarami z kosztownych jedwabiów,
Przy słodkich dźwiękach czarownej muzyki?
O, głupi bożku! Przenosisz nędzarzy
Obrzydłe łoża, unikasz królewskich
Jak budy jakiej biednego strażnika
Przy alarmowym stojącego dzwonie!
Pniesz się na szczyty zawrotnego masztu
By zamknąć oczy znużonego majtka
W fal go ryczących kołysać kolebce,
Wśród świstu wichrów, co wściekłe bałwany
Za szczyt chwytają porwane ich głowy
Strzępią i w chmurach zawieszają lotnych
Z grzmotem i hukiem śmierć obudzić zdolnym!
Możesz śnie stronny, w tak strasznej godzinie
Biednego majtka zmoczonego uśpić
A tu, śród nocy tak cichej, spokojnej
Śród wszystkich sztuk i zbytku wymysłów,
Chwili spoczynku królowi odmawiasz!
Śpij więc szczęśliwy żebraku, śpij błogo!
Koroną strojne głowy spać nie mogą.
.
ZRÓDŁO: BEZSENNOŚĆ–autor dr med. Janusz Krzyżowski

TREŚCI prezentowane w witrynie mają charakter edukacyjny i dotyczą problemów: bezsenności, depresji, lęków, patologii seksualizmu, psychiatrii transkulturowej autor dr n. med. Janusz Krzyżowski – psychiatra
KONTAKT: Gabinet prywatny tel. 22 833 18 68
Przyjmuje psychiatra: dr nauk med. Włodzimierz Szyszkowski
linki sponsorowane, reklamy
preparaty na ładne ciało - KOLAGEN_cito produkty dla sportowców - KOLAGEN_cito ładne paznokcie - KOLAGEN_cito lifting piersi - KOLAGEN_cito kolagen na piersi - KOLAGEN_cito paradontoza - KOLAGEN_cito wzmocnienie bioder - KOLAGEN_cito produkty wzmacniające włosy - KOLAGEN_cito cellulit - KOLAGEN_cito preparaty na ładne ciało - KOLAGEN_cito produkty na cellulit - KOLAGEN_cito dla piłkarzy - KOLAGEN_cito lifting twarzy - KOLAGEN_cito lifting ciała - KOLAGEN_cito kolagen na zmarszczki - KOLAGEN_cito najskuteczniejszy kolagen - KOLAGEN_cito szałwia - Cukierki_Szalwiowe co na grypę - Cukierki_Szalwiowe na urlopie - Cukierki_Szalwiowe jedzenie lodów - Cukierki_Szalwiowe na kaszel palacza - Cukierki_Szalwiowe zielarka - Cukierki_Szalwiowe lekarz radzi na gardło - Cukierki_Szalwiowe najlepsze zioła - Cukierki_Szalwiowe produkty z aronii - Cukierki_Aroniowe właściwości aronii - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty z aronii - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty z pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe właściwości pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty z pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe właściwości pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe aloes trawa cytrynowa - cukierki - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa właściwości aloesu trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki ziołowe - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki czarny bez - cukierki - Cukierki_Czarny_Bez cukierki ziołowe - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe właściwości głogu - Cukierki_Glogowe produkty z głogu - Cukierki_Glogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki ziołowe - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe cukierki melisowe - cukierki - Cukierki_Melisowe właściwości melisy - Cukierki_Melisowe cukierki ziołowe - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe właściwości melisy - Cukierki_Melisowe produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe cukierki walerianowe - cukierki - Cukierki_Walerianowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe bieganie - Dezodorant_SuperDeo motocross - Dezodorant_SuperDeo siatkówka - Dezodorant_SuperDeo najskuteczniejszy dezodorant - Dezodorant_SuperDeo maraton - Dezodorant_SuperDeo dezodorant dla każdego - Dezodorant_SuperDeo windsurfing - Dezodorant_SuperDeo gra w kości - Dezodorant_SuperDeo
MEDYCYNAanauk.net, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.