Nasze Skuteczne Metody Leczenia
Franciszka, Zdzisława Sobota 29. Stycznia 2022r
Leki związane z chorobą
linki sponsorowane, reklamy
WĄGLIK – niebezpieczna choroba
Zachorowania na wąglik u ludzi dotychczas zawsze były powiązane. pośrednio lub bezpośrednio, z zachorowaniami u zwierząt. Wąglik jest klasyczną chorobą odzwierzęcą, niemożliwe lub bardzo mało prawdopodobne jest zakażenie człowieka od człowieka. Czynnikiem zakażającym człowieka, podobnie jak w przypadku zwierząt, są zarodniki wąglika. Postacie wegetatywne laseczki wąglika nie są zakaźne. Nie mogą być czynnikiem zakażającym ani dla człowieka, ani dla zwierzęcia. Zagrożeniem dla zwierząt są zarodniki znajdujące się w glebie. Dla człowieka chorobotwórcze jest mięso zabitych i padłych zwierząt, ich wydaliny oraz produkty od nich pochodzące.

W zależności od sposobu zakażenia u ludzi wyróżniamy skórną, płucną, żołądkowo-jelitową postać wąglika oraz posocznicę o ciężkim przebiegu. Najczęściej do zakażenia dochodzi przez drobne uszkodzenie na skórze.
POSTAĆ SKÓRNA WĄGLIKA
Zarodniki wąglika wnikają przez te uszkodzenia, są fagocytowane, czyli pożerane przez makrofagi (komórki obronne układu odpornościowego-red). Wewnątrz makrofagów dochodzi do kiełkowania i powstawania postaci wegetatywnych - laseczki wąglika. Następnie laseczki dzielą się, doprowadzają do rozpadu makrofagów i zaczynają wydzielać toksynę. W postaci skórnej wąglika, po trwającym od kilkunastu godzin do 2 tygodni okresie wylęgania, w miejscu wniknięcia zarodników powstaje mała, zaczerwieniona grudka lub krostka. br>
Po 1 -2 dniach pierwotna zmiana przekształca się w pęcherzyk wypełniony surowiczą treścią; otaczają ją mniejsze pęcherzyki. Po kolejnych 2- l dniach pęcherzyk przekształca się w owrzodzenie. które na swoim dnie zawiera czarne suche masy martwicze. W dalszym ciągu zmiana skórna może być opasana wianuszkiem drobnych pęcherzyków. Ma ona od 4 do 30 mm średnicy i otoczona jest przez kilku- lub kilkunastomilimetrową strefę niebolesnego obrzęku. br>
Tworzeniu się czarnej krosty (bo taką właśnie potoczną nazwą określa się tę zmianę) towarzyszy niekiedy gorączka. Występują też bóle mięśni i stawów, pojawia się uczucie ogólnego- rozbicia (objawy rzekomogrypowe). Nie leczone przypadki skórnego wąglika mogą przejść w posocznicę i doprowadzić do śmierci pacjenta, ale w 80-95% zachorowań dochodzi do samowyleczenia, nawet bez zastosowania antybiotyków.
Wąglik u świń, a także psów, kotów i innych przypadkowych żywicieli wąglik przejawia się zwykle obrzękiem szyi, wtórnym do powiększenia węzłów chłonnych, co może spowodować trudności w oddychaniu i połykaniu. Wąglik jest u tych zwierząt mniej prawdopodobny niż u roślinożerców, a dawka zakażająca musi być wielokrotnie wyższa. Zdarzają się też u nich przypadki samoistnego wyzdrowienia.
Innym, rzadziej występującym skórnym objawem wąglika jest tzw. obrzęk złośliwy. Występuje on głównie na szyi i twarzy. Ma postać szybko postępującego obrzęku z zasinieniem skóry, licznymi wybroczynami i pęcherzykami. Obrzęk może być tak duży, że utrudnia oddychanie. W części przypadków towarzyszy on czarnej kroście, u części chorych jest samoistnym objawem wąglika. Z reguły obrzękowi złośliwemu towarzyszą też objawy ogólne - wysoka gorączka, niekiedy trudności w oddychaniu, czasami zaburzenia świadomości, majaczenie. W tych przypadkach życie chorego może być zagrożone, a przypadki samoistnego wyleczenia są znacznie rzadsze niż w czarnej kroście.


POSTAĆ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWA WĄGLIKA
Żołądkowo-jelitowa postać wąglika występuje wtedy, gdy do zakażenia dochodzi drogą pokarmową. Surowe mięso albo mleko zwierząt chorych na wąglik stanowi główne źródło zakażenia. Okres wylęgania trwa od 1 do 7 dni. Wyróżniamy dwie odmiany tej postaci choroby: postać ustno-gardłową oraz postać jelitową. Postać ustno-gardłowa charakteryzuje się wystąpieniem zapalenia węzłów chłonnych na szyi, obrzękiem tkanek miękkich szyi; niekiedy widoczne jest owrzodzenie na błonie śluzowej jamy ustnej. migdałków podniebiennych lub gardła. Ból, gardła bywa bardzo silny. Zawsze towarzyszą temu objawy ogólne, takie jak;gorączka z dreszczami, spadek ciśnienia tętniczego krwi, przyspieszona akcja serca, niekiedy oznaki wstrząsu. Śmiertelność sięga w tych przypadkach 50%.

Jelitowa postać wąglika to przede wszystkim silny rozlany ból brzucha z boleśnością uciskową i objawami sugerującymi tzw. ostry brzuch, czyli objawami podrażnienia otrzewnej. W tych przypadkach zawsze występuje gorączka. Większość pacjentów ma biegunkę, chociaż zdarzają się także zaparcia. Stolce modą być smoliste, mogą też zawierać świeżą krew. Wymioty występują u większości chorych, często z krwistą lub fusowatą treścią. Wodobrzusze, czyli obecność płynu w jamie otrzewnej, może być wynikiem działania toksyny wąglikowej. Nieraz dochodzi także do perforacji (przedziurawienia) ściany jelita. Powiększenie węzłów chłonnych krezkowych i ich martwica dopełnia obrazu choroby. Umieralność chorych wynosi od 25 do 80%. Niektóre przypadki jelitowe wąglika mają łagodny przebieg, przypominający lekkie zatrucie pokarmowe.
POSTAĆ PŁUCNA WĄGLIKA
Postać płucna wąglika występuje wtedy, gdy zakażenie zarodnikami następuje drogą wziewną. Jednak, aby doszło do zakażenia i rozwinięcia się choroby, musi być spełnionych wiele warunków.
Przede wszystkim zarodniki muszą znaleźć się we wdychanym powietrzu. Wymaga to otrzymania aerozolu, który zawiera zarodnik. W XIX i na początku XX wieku w zakładach przemysłowych przerabiających produkty zwierzęce, w garbarniach oraz przędzalniach i gręplarniach wełny, wskutek używania tam produktów pochodzących od chorych i padłych zwierząt, w powietrzu stale unosiły się zarodniki wąglika. Mimo to pracujące tam osoby rzadko chorowały na płucną postać choroby. U człowieka dowodzi to, zatem pewnej naturalnej odporności na zakażenie.

Ponadto cząstki zawierające zarodniki powinny być odpowiednio małe, aby bez przeszkód przedostać się do pęcherzyków płucnych. Ich optymalna wielkość to 1-5 μm, większe są zatrzymywane w nosie i górnych drogach oddechowych. Okres wylęgania płucnej postaci choroby zwykle trwa od 1 do 3 dni, ale zdarzają się przypadki jego przedłużenia nawet do 6 tygodni. Pierwsze objawy choroby: umiarkowana lub wysoka gorączka, dreszcze, bóle mięśni i głowy, uczucie ogólnego rozbicia przypominają grypę. Następnie dołącza się kaszel. Część chorych może także odczuwać ból w klatce piersiowej. Ta wstępna faza choroby trwa od jednego do kilku dni. Niekiedy może, ale nie musi nastąpić przejściowa poprawa stanu chorego; czasami objawy ustępują na kilka, a nawet na kilkadziesiąt godzin.

Druga faza choroby pojawia się nagle. Chory zaczyna odczuwać duszność, występuje sinica skóry, pojawiają się zaburzenia orientacji, po czym zapada w śpiączkę. Druga faza choroby spowodowana jest działaniem toksyny wąglikowej. Jeżeli dojdzie do drugiej fazy choroby, prawdopodobieństwo wyleczenia chorego jest minimalne. Posocznica wąglikowa jest następstwem płucnej, żołądkowo-jelitowej lub skórnej postaci choroby. Dochodzi wtedy do rozsiewu zarazka drogą krwionośną i zakażenia całego organizmu. Najczęściej posocznica poprzedzona jest postacią płucną. Często współistnieje ona z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych. Do niewydolności oddechowej i zaburzeń świadomości dołączają się drgawki. Zgon chorego następuje w ciągu kilku godzin.
ROZPOZNANIE WĄGLIKA
Rozpoznanie wąglika jest dość łatwe w przypadku postaci skórnej. Potwierdzeniem rozpoznania jest stwierdzenie laseczek wąglika w wymazach z czarnej krosty. Ponieważ laseczka wąglika rośnie szybko, wynik posiewu jest dostępny już po 24 godzinach. Stosuje się też inne, pośrednie metody potwierdzenia zakażenia. Można wykryć antygeny bakterii wąglika, szukać określonej sekwencji DNA, charakterystycznej dla wąglika lub określić poziom i dynamikę swoistych przeciwciał w surowicy pacjenta. Ostatnia metoda bardziej niż w rozpoznawaniu aktualnego zachorowania przydatna jest przy potwierdzeniu zachorowania wcześniej przebytego.

Znacznie trudniej rozpoznać jelitową postać wąglika. Gdy wystąpią objawy choroby, można przeprowadzić badanie kału, wymiocin. wysięku otrzewnowego. a także krwi osoby chorej.

Postać płucna trwa najkrócej, stąd na postawienie diagnozy nie ma zbyt wiele czasu. Widoczne na zdjęciu rentgenowskim poszerzenie wnęk może w połączeniu z danymi epidemiologicznymi sugerować rozpoznanie. ale w przypadku sporadycznych i niespodziewanych zachorowań niejednokrotnie będzie ono możliwe dopiero po śmierci chorego.
JAK SIĘ BRONIĆ
Zapobieganie wąglikowi sprowadza się do regularnej kontroli weterynaryjnej i ewentualnego szczepienia zagrożonych zwierząt hodowlanych. Zwierzę chore należy zabić, a zwłoki spalić lub po oblaniu naftą głęboko zakopać.(Zarodniki potrafią przetrwać w ziemi kilkadziesiąt lat – red.).Przypadki wąglika u ludzi występują w pewnej proporcji do zachorowań u zwierząt. Statystyki światowe notują przeciętnie 1 przypadek wąglika skórnego na 10 przypadków wąglika u zwierząt.

Ludzie zagrożeni zachorowaniem z racji obowiązków służbowych (np. pracownicy służb weterynaryjnych i osoby sortujące czy wyprawiające skóry) używają w czasie pracy strojów ochronnych i gumowych rękawic. Poddaje się też ich szczepieniom zapobiegawczym.

Stosowane są szczepionki przeciw wąglikowi, które powodują u osoby szczepionej powstanie swoistych przeciwciał przeciw toksynie wąglikowej. Wywołują one jednak wiele groźnych odczynów i powikłań poszczepiennych. Ponadto stosunkowo często wytworzona odporność jest niewystarczająca do pełnej ochrony człowieka - wymagane jest do tego parokrotne podanie szczepionki. Obecnie prowadzone są intensywne badania naukowe nad wyprodukowaniem szczepionki bezpiecznej, dającej pełną i trwałą odporność i kwalifikującej się, w razie konieczności, do zastosowania na dużą skalę, u ludzi w każdym wieku.
Oprac. fragmenty książki – „WĄGLIK – PRAWDA I MITY” Autor: Zdzisław Dziubek, Wojciech Basiak - Wydanej przez Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
KSIĄŻKA MIESIĄCA WITRYNY Przychodnia.pl
Wąglik. Prawda i mity.
Zdzisław Dziubek , Wojciech BasiakKSIĘGARNIA
Wąglik. Prawda i mity
Zdzisław Dziubek , Wojciech Basiak Wydanie I,
24 strony, 3 ilustracje, oprawa broszurowa, format 145*205 mm
ISBN: 83-200-2668-7

Codziennie w mediach znajdujemy informacje o nowych przypadkach wąglika. Śmiercionośne bakterie budzą postrach na całym świecie. Spowodowały już śmierć kilku osób... Autorzy informują o realnym zagrożeniu bakterią wąglika, jak jest rozpoznawany wąglik, jak się ustrzec przed zakażeniem i jakie jest na niego lekarstwo.


Spis treści
 • Co to jest?
 • Wąglik na świecie i w Polsce
 • Jak atakuje wąglik
 • Wąglik u ludzi
 • Rozpoznanie
 • Jak się bronić
 • Czy grozi nam epidemia?
 • Lekarstwo na wąglika
 • Wąglik jako broń biologiczna
 • Bioterroryzm
 • Zasady postępowania w przypadku otrzymania listu lub innej przesyłki, która może budzić nasze podejrzenia
.
opracował Edward Ozga Michalski
linki sponsorowane, reklamy
pierwsze zmarszczki - KOLAGEN_cito narciarstwo - KOLAGEN_cito problemy stawów - KOLAGEN_cito lifting piersi - KOLAGEN_cito kolagen - KOLAGEN_cito dla kobiet dbających o cerę - KOLAGEN_cito pierwsze zmarszczki - KOLAGEN_cito blizny - KOLAGEN_cito co dobrego - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe produkty szałwia - Cukierki_Szalwiowe na ból gardła szałwia - Cukierki_Szalwiowe dla sedniorów - szałwia - Cukierki_Szalwiowe pastylki amolowe szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarka szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel palacza szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła - aronia - Cukierki_Aroniowe co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z zielarni - aronia - Cukierki_Aroniowe na wzmocnienie - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki ziołowe - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe specjały - aronia - Cukierki_Aroniowe dla sedniorów - aronia - Cukierki_Aroniowe dla sedniorów - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe wspomaganie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zioła - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe właściwości pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe w zielarniach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładne włosy - Cukierki_Pokrzywowe pokrzywa - cukierki - Cukierki_Pokrzywowe co dobrego - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe przeciw stresowi - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe apteka - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe właściwości żeńszenia imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe produkty - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe apteka - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe właściwości żeńszenia imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki z ziołami - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z zielarni - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z zielarni - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe specjały - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty z czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe co dobrego - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki melisowe - cukierki - Cukierki_Melisowe zioła w cukierkach - melisa - Cukierki_Melisowe w aptekach - melisa - Cukierki_Melisowe w zielarniach - melisa - Cukierki_Melisowe w aptekach - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki z ziołami - melisa - Cukierki_Melisowe na wzmocnienie - melisa - Cukierki_Melisowe dla sedniorów - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla sedniorów - waleriana - Cukierki_Walerianowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe cukierki z ziołami - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla całej rodziny - waleriana - Cukierki_Walerianowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe wartościowy dezodorant - Dezodorant_SuperDeo sztafeta - Dezodorant_SuperDeo hokej na lodzie - Dezodorant_SuperDeo gimnastyka - Dezodorant_SuperDeo wioślarstwo - Dezodorant_SuperDeo szybownictwo - Dezodorant_SuperDeo szachy - Dezodorant_SuperDeo gra w kości - Dezodorant_SuperDeo
MEDYCYNAanauk.net, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.