Nasze Skuteczne Metody Leczenia
Wiesława, Heleny Niedziela 22. Maja 2022r
linki sponsorowane, reklamy
Sprzęt rehabilitacyjny – jak uzyskać pomoc w zakupie?
Asortyment produktów na rynku wyrobów medycznych umożliwia dziś rehabilitację we wszystkich rodzajach dysfunkcji. Oferowany sprzęt wykorzystuje najnowszą medycynę oraz nowoczesne rozwiązania techniczne, dzięki czemu osoby niepełnosprawne z różnymi schorzeniami mogą w procesie swojej rehabilitacji osiągać bardzo dobre rezultaty w poprawie stanu zdrowia.

Przykłady najpopularniejszego sprzętu rehabilitacyjnego:
 • Rotory do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych – wykorzystywane m. in. w rehabilitacji leczniczej po udarze mózgu, w niedowładach kończyn i schorzeniach ortopedycznych;
 • Rotory elektryczne do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych – stosowane w rehabilitacji osób starszych, pozwalają na regenerację muskulatury i ruchu stawów bez ich obciążania;
 • Maty korygujące, maty do ćwiczeń i do hydromasażu;
 • Pufy, kliny, wałki i półwałki rehabilitacyjne – stosowane w masażu i ćwiczeniach wzmacniających mięśnie i poprawiających koordynację, w leczeniu wad postawy;
 • Piłki rehabilitacyjne, piłki z kolcami – do rehabilitacji w przypadku dysfunkcji narządów ruchu i kręgosłupa, w rehabilitacji stawów kolanowych i łokciowych;
 • Rowery rehabilitacyjne stacjonarne – wykorzystywane m.in. w rehabilitacji po urazach kończyn dolnych, w chorobach zwyrodnieniowych stawu kolanowego, w�chorobach reumatoidalnych, a także w rehabilitacji chorób serca i układu krążenia;
 • Rowery trójkołowe – stosowane w rehabilitacji osób z zaburzeniami równowagi, np. u�osób starszych, przydatne w różnych schorzeniach narządu ruchu wymagających wzmocnienia siły mięśniowej;
 • Orbiterki – wykorzystywane m.in. w rehabilitacji osób z osteoporozą ze względu na zwiększanie gęstości kości (urządzenie angażuje dolne i górne partie mięśni bez przeciążania stawów);
 • Tablice do ćwiczeń manualnych (z oporem i bez oporu) – przeznaczone do rehabilitacji dłoni i przedramienia, zwiększają ruchomość stawów oraz siłę mięśni dłoni i palców, stosowane do ćwiczeń czynnych i wspomaganych; Krzyżaki, kule, walce, szyny – przyrządy stosowane w rehabilitacji stawów kończyn dolnych;
 • Bieżnie rehabilitacyjne – stosowane w rehabilitacji narządu ruchu, a także w�rehabilitacji kardiologicznej i oddechowej;
 • Steppery - do rehabilitacji ruchowej, wzmacniającej mięśnie kończyn dolnych i�pośladków;
 • Materace i łóżka rehabilitacyjne – wykorzystywane do rehabilitacji w warunkach domowych;
 • Wioślarze – stosowane w rehabilitacji ruchowej całego ciała.
Ceny sprzętu rehabilitacyjnego są relatywnie wysokie, a nasze fundusze nie zawsze pozwalają na jego zakup. Dlatego przypominamy o możliwości otrzymania pomocy finansowej w zakupie takiego sprzętu w powiatowym centrum pomocy rodzinie, właściwym dla naszego miejsca zamieszkania.

Kto może ubiegać się o pomoc finansową?
1. Pomoc finansową w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego mogą w formie bezzwrotnego dofinansowania mogą otrzymać osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z�niepełnosprawności, jeżeli:
- przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
 • 50 % przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej;
- zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

2. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny może wynosić maksymalnie do 60 % kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie może zostać udzielone raz w roku, na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej, złożony w dowolnym czasie do powiatowego centrum pomocy rodzinie, właściwego dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

3. Wniosek osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie powinien zawierać: - imię, nazwisko, adres zamieszkania,
- numer PESEL i NIP w przypadku ich nadania,
- cel dofinansowania,
- świadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
- nazwę banku i numer rachunku bankowego,
- miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania,
- przewidywany koszt realizacji zadania,
- informację o kwotach przyznanych wcześniej środków PFRON z określeniem numeru zawartej umowy, celu i daty przyznania dofinansowania oraz stanu rozliczenia,
- wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania ze środków PFRON

4. Do wniosku dołącza się: kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r. Do wniosku będzie potrzebne również zaświadczenie od lekarza specjalisty z medycznymi zaleceniami potwierdzającymi konieczność zakupu danego sprzętu rehabilitacyjnego.

5. PCPR (powiatowe centrum pomocy rodzinie) może zwrócić się do Wnioskodawcy o�przedłożenie dodatkowych dokumentów lub złożenie wyjaśnień, mających wpływ na przyznanie dofinansowania, a dotyczących np. wysokości dochodów lub liczby osób w�gospodarstwie domowym.

6. Dofinansowaniu nie podlegają koszty poniesione przez osobę niepełnosprawną przed decyzją o przyznaniu pomocy finansowej i przed zawarciem umowy, co oznacza, że nie możemy zakupić sprzętu przed otrzymaniem decyzji z powiatowego centrum pomocy rodzinie o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

7. W przypadku otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania, podpisujemy umowę z�powiatowym centrum pomocy rodzinie, a następnie musimy przedłożyć fakturę VAT w�celu przelania przez PCPR środków na konto sprzedawcy sprzętu.

8. Przepisy nie zawierają ścisłego katalogu wyrobów zaliczanych do sprzętu rehabilitacyjnego. W przypadku indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej i�konieczności wykorzystania w rehabilitacji urządzeń nietypowych, co do których mogą pojawić się wątpliwości, czy zostaną uznane za sprzęt rehabilitacyjny - najlepiej wcześniej zwrócić się do powiatowego centrum z zapytaniem, czy istnieje możliwość dofinansowania takiego urządzenia.

.
.
linki sponsorowane, reklamy
wzmocnienie włosów - KOLAGEN_cito nurkowanie - KOLAGEN_cito przeciw zmarszczkom - KOLAGEN_cito bieganie - KOLAGEN_cito zabiegi plastyczne - KOLAGEN_cito brydż - KOLAGEN_cito ładne włosy - KOLAGEN_cito skok w dal - KOLAGEN_cito ziołowe specjały - szałwia - Cukierki_Szalwiowe pastylki amolowe szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe wspomaganie - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarka szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości z zielarni - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarz szałwia - Cukierki_Szalwiowe na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe przeziębienie leki szałwia - Cukierki_Szalwiowe na wzmocnienie - aronia - Cukierki_Aroniowe zielarnia - aronia - Cukierki_Aroniowe zielarnia - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki ziołowe - aronia - Cukierki_Aroniowe przeciw stresowi - aronia - Cukierki_Aroniowe zielarnia - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe apteka - aronia - Cukierki_Aroniowe pokrzywa - cukierki - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe produkty - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe na wzmocnienie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe produkty - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe produkty - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zielarnia - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości z zielarni - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zioła w cukierkach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z zielarni - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe przeciw stresowi - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z zielarni - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe co dobrego - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa właściwości aloesu trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla sedniorów - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez co dobrego - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe wspomaganie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w aptekach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła w cukierkach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki z ziołami - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez przeciw stresowi - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z apteki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe w aptekach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla całej rodziny - melisa - Cukierki_Melisowe zioła - melisa - Cukierki_Melisowe co dobrego - melisa - Cukierki_Melisowe co dobrego - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe wspomaganie - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe produkty - melisa - Cukierki_Melisowe właściwości melisy - Cukierki_Melisowe dla całej rodziny - melisa - Cukierki_Melisowe dla sedniorów - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla sedniorów - waleriana - Cukierki_Walerianowe co dobrego - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki walerianowe - cukierki - Cukierki_Walerianowe dla sedniorów - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości z apteki - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe na wzmocnienie - waleriana - Cukierki_Walerianowe doskonały dezodorant - Dezodorant_SuperDeo narciarstwo - Dezodorant_SuperDeo rugby - Dezodorant_SuperDeo renomowany dezodorant - Dezodorant_SuperDeo pływanie - Dezodorant_SuperDeo motocross - Dezodorant_SuperDeo jogging - Dezodorant_SuperDeo tenis stołowy - Dezodorant_SuperDeo
MEDYCYNAanauk.net, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.