Nasze Skuteczne Metody Leczenia
Wiesława, Heleny Niedziela 22. Maja 2022r
Leki związane z chorobą
linki sponsorowane, reklamy
Leczą nadciśnienie - ochraniają tętnice
W leczeniu nadciśnienia tętniczego dąży się obecnie do normalizacji ciśnienia krwi, jak również do zahamowanie miażdżycy oraz do przywrócenia prawidłowej budowy i czynności naczyń krwionośnych. Pomocnych w tym trudnym zadaniu leczniczym jest wiele leków, nazwanych lekami hipotensyjnymi, w tym leki z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE): kaptopril, enalapril, perindopril czy ramipril.
Wśród wielu różnych przyczyn nadciśnienia jest miażdżyca.
Miażdżyca to zwyrodnieniowe zmiany ścian tętnic, wynikające z penetracji lipoprotein i cholesterolu do ścian naczyń, w następstwie czego powstają tzw. ogniska ateromatyczne.
W powstawaniu miażdżycy odgrywa rolę wiele czynników. Do najważniejszych z nich należą hiperlipidemia (tj. nadmiar lipidów we krwi), zbyt mała aktywność fizyczna, palenie papierosów i nadciśnienie. Od niedawna podejrzewa się rolę przewlekłego zakażenia chlamydiami, konkretnie gatunkiem C. pneumoniae. Najbardziej istotnym czynnikiem jest hiperlipidemia.
W naczyniach krwionośnych pod wpływem nadciśnienia rozrasta się mięśniówka naczyń, zapewniając tym niezbędną wytrzymałość mechaniczną na zwiększony napór krwi.
Rozrost mięśniówki zmniejsza jednak światło przewodów krwionośnych i utrudnia przepływ krwi. Gładka wyściółka staje się wskutek przebudowy ścianek wewnętrznych szorstka.
W zwężonych naczyniach krew staje się lepka i ma tendencję do krzepnięcia.
Sprzyja to przyleganiu do nierównych, pofałdowanych powierzchni płytek krwi i lipoprotein o niskiej gęstości, w tym cholesterolu LDL. Inhibitory konwertazy angiotensyny są grupą leków bardzo skutecznych w leczeniu nadciśnienia, gdyż dzięki ich działaniu następuje rozszerzenie naczyń i spadek nadciśnienia do bezpiecznego poziomu u ponad 86% chorych (1).
Szczególną rolę w inicjacji nadciśnienia samoistnego ma układ trzech substancji regulacyjnych znajdujących się w naszym organizmie - renina -angiotensyna - aldosteron (w skrócie - RAA).
Angiotensyna w tym układzie regulacyjnym podwyższa ciśnienie krwi. Działanie przeciwne - naczynio-rozszerzające wywiera inna substancja - bradykinina. Kiedy pod wpływem tzw. enzymu konwertującego angiotensyna I przekształci się w angiotensynę II, spowoduje tym skurcz mięśniówki naczyń krwionośnych i wzrost ciśnienia krwi, wraz z wymienionymi wyżej negatywnymi skutkami dla naczyń krwionośnych.
Powyższa transformacja angiotensyny wyzwala wiele dodatkowych mechanizmów fizjologicznych, których skutkiem może być m.in. miażdżyca.
Miażdżyca jest bowiem chorobą złożoną, posiadającą wiele aspektów. Bodaj najważniejszym jest utrata własności hydraulicznych przez naczynia krwionośne wskutek wytwarzania się płytki miażdżycowej.
Nie mniej ważna z tego punktu widzenia jest też utrata fizjologicznej zdolności do skurczu i rozkurczu,
gdyż np.rozkurcz niezbędny jest podczas wysiłku fizycznego, kiedy sercu i mięśniom potrzebna jest zwiększona dostawa krwi.
Najbardziej niebezpieczną dla zdrowia naczyń jest ich postać zapalno-proliferacyjna, tj. stan zapalny wywołany gromadzeniem się lipidów w przestrzeni podśródbłonkowej.
Ten stan wywołuje niekorzystną przebudowę mięśniówki naczyń zawężając i deformując ich światło i intensyfikując miażdżycę.
Lekami, które zapobiegają miażdżycy w jej wszystkich postaciach, są wspomniane na wstępie inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE).
Przyjrzyjmy się udokumentowanym medycznie szczegółowym efektom zastosowania tych leków, których łacińska nazwa inhibitor wskazuje na zdolność - hamowania czegoś - tutaj wytwarzania angiotensyny II przez organizm i negatywnym tego skutkom dla naczyń i układu krążenia.
Po pierwsze, leki te spowalniają wzrost i migrację, tj. przemieszczanie się komórek mięśni gładkich naczyń pobudzanych przez angiotensynę II.
Hamuje to niekorzystną przebudowę naczyń, zwłaszcza zawężanie światła. Po drugie, blokują wytwarzanie toksycznych nadtlenków, tzw. wolnych rodników, co hamuje aktywność makrofagów inicjujących miażdżycę oraz wytwarzanie tzw.białek adhezyjnych ułatwiających przyleganie płytek krwi, cholesterolu i lipidów do ścian naczyń (3). Po trzecie, blokując działanie enzymu konwertującego leki te umożliwiają wytwarzanie ważnej dla zdrowia naczyń krwionośnych substancji, jaką jest bradykinina (konwertaza rozkłada bradykininę do nieaktywnych metabolitów).
Inhibitory ACE nie tylko umożliwiają wzrost stężenia bradykininy we krwi, lecz potęgują jej działanie.
Bradykinina to szczególny związek, który poprzez pobudzanie śródbłonkowych receptorów ma zdolność uwalniania do światła naczyń substancji silnie rozkurczających, co obniża nadmierne ciśnienie krwi. Bradykinina uwalnia też inne ważne dla naczyń substancje ochraniające, np. prostanoidy i tlenek azotu.
Szczególne znaczenie dla ochrony naczyń przed miażdżycą ma tlenek azotu.
Posiada np. zdolność „zwiotczenia” mięśni obkurczających tętnice, co rozszerza ich światło i obniża zbyt wysokie ciśnienie krwi. Chroni naczynia przed toksycznymi „utleniaczami”, jakimi są wolne rodniki, zapobiegając dzięki temu utlenianiu się cholesterolu, LDL, lipidów i tym samym powstawaniu warunków sprzyjających miażdżycy.
W sumie, tlenek azotu przeciwdziała fizjologicznej aktywności angiotensyny II
jest jej antagonistą - toteż od dynamicznej równowagi pomiędzy tymi związkami zależy w dużym stopniu utrzymanie ciśnienia krwi na optymalnym poziomie dla organizmu.
Wreszcie długotrwałe stosowanie inhibitorów ACE obniża i normalizuje krzepliwość krwi, co ma szczególne znaczenie w hamowaniu rozwoju miażdżycy.
W badaniach pacjentów z nadciśnieniem tętniczym stosującym inhibitory ACE wykazano zmniejszenie się tendencji do agregacji płytek krwi, co - jak wiadomo - zapobiega powstawianiu pierwotnych ognisk miażdżycowych, a w chorobie wieńcowej zawałowi i udarowi mózgu.
W badaniach medycznych wykazano również wyraźną poprawę czynności naczyń krwionośnych pod wpływem inhibitorów ACE.
Odkryto tego typu efekt leczniczy po raz pierwszy u zwierząt laboratoryjnych (królików) karmionych dietą stymulującą rozwój miażdżycy. Już miesięczną kuracja ramiprilem (jeden z ACE-inhibitorów) w znaczący sposób przywróciła upośledzoną uprzednio tzw. wazorelaksacyjną odpowiedź śródbłonka na acetylocholinę (tj. zdolność naczyń do rozszerzania się pod wpływem leku.).
Ostatnio korzystny efekt leczniczy w leczeniu miażdżycy uzyskano również u pacjentów objętych dużym programem badawczym SECURE.
W badaniu tym udokumentowano, że 5-letnia kuracja ramiprilem wyraźnie zmniejszyła progresję zmian miażdżycowych.
Z udokumentowanych faktów naukowych wynika, że inhibitory konwertazy angiotensyny są długoterminową inwestycją przedłużającą życie.
Leki te posiadają bowiem unikalną własność przerywania całego ciągu patofizjologicznych zdarzeń zwanych łańcuchem śmierci - zaczynającego się miażdżycą, a w końcowych sekwencjach grożącego osobom chorym zawałem lub udarem mózgu.
Zapobiegając miażdżycy i hamując degradację naczyń krwionośnych, poprawiają zaopatrzenie serca w tlen.
Wywołują dzięki temu cofanie się niekorzystnej przebudowy lewej komory serca (tj. jej przerostu); zmniejszają zaburzenia rozkurczu komór, poprawiają ukrwienie ważnych narządów ciała. Stosowane w monoterapii lub z diuretykami i digoksyną zapobiegają dzięki swym własnościom zastoinowej niewydolności serca i mogą być zalecane jako leki pierwszego rzutu.
Przewagą nowoczesnych leków omawianej grupy nad innymi jest długi okres półtrwania - hamują aktywność konwertazy angiotensyny zwykle ponad 24 godziny.
Dzięki temu utrzymana jest wysoka stabilność dobowego profilu ciśnienia i jego wysokie podobieństwo do naturalnej krzywej fizjologicznej. Stosunkowo rzadko występują objawy niepożądane.
Szczególnie ważnym dla zdrowia jest brak niebezpiecznej dla życia tzw. odruchowej tachykardii
niebezpiecznych dla życia rytmów nadkomorowych węzła zatokowo-komorowego - pomimo gwałtownego rozszerzenia naczyń i znaczącego obniżenia ciśnienia.
koniec
oprac. mgr Edward Ozga Michalski
konsultacja prof. dr hab. med. Andrzej Danysz
linki sponsorowane, reklamy
rzut młotem - KOLAGEN_cito salony kosmetyczne - KOLAGEN_cito wzmocnienie włosów - KOLAGEN_cito curling - KOLAGEN_cito przeciw zmarszczkom - KOLAGEN_cito odżywki do włosów - KOLAGEN_cito toczenie się w plastikowej kuli - KOLAGEN_cito produkty dla seniorów - KOLAGEN_cito zioła w cukierkach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe specjały - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe produkty szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe cukierki - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel szałwia - Cukierki_Szalwiowe ładny głos szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe aronia - cukierki - Cukierki_Aroniowe w zielarniach - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki ziołowe - aronia - Cukierki_Aroniowe zielarnia - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z zielarni - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z apteki - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zioła w cukierkach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe co dobrego - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zielarnia - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe produkty - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładne włosy - Cukierki_Pokrzywowe właściwości pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe co dobrego - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla sedniorów - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła w cukierkach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe apteka - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w zielarniach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa co dobrego - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa co dobrego - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na wzmocnienie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki z ziołami - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła w cukierkach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na wzmocnienie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z apteki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zielarnia - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w zielarniach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty z głogu - Cukierki_Glogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe dla całej rodziny - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe produkty - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla sedniorów - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w zielarniach - melisa - Cukierki_Melisowe w aptekach - melisa - Cukierki_Melisowe produkty z melisy - Cukierki_Melisowe właściwości melisy - Cukierki_Melisowe ziołowe wspomaganie - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe produkty - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z apteki - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki melisowe - cukierki - Cukierki_Melisowe na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki walerianowe - cukierki - Cukierki_Walerianowe nowości - waleriana - Cukierki_Walerianowe apteka - waleriana - Cukierki_Walerianowe co dobrego - waleriana - Cukierki_Walerianowe co dobrego - waleriana - Cukierki_Walerianowe w zielarniach - waleriana - Cukierki_Walerianowe golf - Dezodorant_SuperDeo badminton - Dezodorant_SuperDeo rzut młotem - Dezodorant_SuperDeo narciarstwo - Dezodorant_SuperDeo skoki ze spadochronem - Dezodorant_SuperDeo snooker - Dezodorant_SuperDeo dezodorant dla kobiet - Dezodorant_SuperDeo na spocone nogi - Dezodorant_SuperDeo
MEDYCYNAanauk.net, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.