Nasze Skuteczne Metody Leczenia
Wiesława, Heleny Niedziela 22. Maja 2022r
Leki związane z chorobą
linki sponsorowane, reklamy
ABC wiedzy o grypie


Grypa (influenza) jest ostrą zakaźną chorobą górnych dróg oddechowych.
Chorobę wywołuje ją zakaźny mikropasożyt ludzkiego organizmu, jakim jest wirus grypy, zwany z łąc. Myxovirus influenze. Wirus ten występuje zwykle w trzech typach:
1. Typ A – najczęstszy i wywołujący epidemie, odpowiedzialny za ciężki przebieg i większość powikłań grypy;
2. Typ B - również wywołuje epidemie, ale wśród mniejszej liczby osób;
3. Typ C - najrzadszy, który jest przyczyną łagodnej grypy.
Dodajmy, że wszystkie wirusy grypy podlegają mutacjom i co kilka lub kilkanaście lat pojawiają się nowe szczepy. Toteż przedstawione główne typy wirusa grypy zawierają w sobie ogromną liczbę odmian.

Grypa czy przeziębienie?
Grypa wyróżnia się wysokim tempem narastania gorączki, bólu mięśni oraz poczuciem „rozbicia” i krańcowego wyczerpania chorobą. Jednak początkowo nie odróżniamy przeziębienia od zachorowania na grypę. Obie choroby mają bowiem podobne objawy: ból głowy, katar, gorączkę, ból mięśni i stawów, ból gardła, kaszel.

Różnice w objawach grypy i przeziębienia
Rodzaj objawów Przeziębienie Grypa
Katar i kichanie Powszechnie występuje Czasem występuje, ale rzadko
Nasilenie kataru, Niezbyt nasilony Może być bardzo nasilony
Kaszel Czasem, zwłaszcza gdy ustępuje katar Często
Ból gardła Powszechnie występuje Czasem występuje, ale rzadko
Gorączka Rzadko. Jeśli to umiarkowana Częsta i wysoka powyżej 39°C
Ból głowy Rzadko Objaw dominujący
Bóle mięśni i stawów Umiarowane Zazwyczaj występują, o dużym nasileniu
Uczucie „rozbicia” Nieznaczne nasilenie Silne, może utrzymywać się przez 2-3 tygodnie
Skrajne wyczerpanie Nigdy Występuje już na początku grypy, często jeden z dominujących objawów
Ból w klatce piersiowej O nieznacznym lub umiarkowanym nasileniu Prawie zawsze występuje, nasilenie może być znaczne
Powikłania Częstość uwarunkowana indywidualną odpornością oraz jakością leczenia. Zazwyczaj wynikają z nadkażenia bakteryjnego Częstość uwarunkowana indywidualną odpornością oraz jakością leczenia. Najczęstsze powikłania: zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, zapalenie lub podrażnienie opon mózgowych, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie nerek. Niektóre powikłania mogą być poważne, wymagające leczenie szpitalnego.


Jak infekuje wirus grypy?
Wirusy grypy osadzają się w śluzówce nosów tzw. drogą kropelkową. Gdy jakiś chory kaszle, czy kicha to wydmuchuje na duże odległości miliony mikroskopijnych kropelek śliny, a w nich zakaźne wirusy. W pomieszczeniu zamkniętym może to być zasięg od kilku do kilkudziesięciu metrów. Wirusy te zostaną wchłonięte podczas oddychania przez krąg obecnych tam osób zdrowych. Dodajmy, że wirusy grypy wykazują wysokie swoiste powinowactwo do błon śluzowych dróg oddechowych zdrowych osób, czyli wysoką zdolności wnikania do wnętrza ich komórek nosa i gardła. Zakażenie wirusem grypy może nastąpić też poprzez tzw. kontakt ( bezpośredni lub pośredni) osoby chorej ze zdrową. Np. kiedy chory oczyszcza swe usta lub nos chusteczką i nie umyje jej środkiem odkażającym. Wówczas zakaża wirusami te osoby którym poda rękę. Oczywiście źródłem zakażeń mogą być meble, czy osobiste rzeczy chorego – ubranie, łóżko, środki higieny osobistej, itp.

Przez jak długa chory zakaża najbliższych i otoczenie?
Udokumentowano że osoba zainfekowana wirusem grypy zaraża inne osoby już na 2-3 dni przed wystąpieniem pierwszych objawów choroby. Rozsiew zarazków grypy ma później miejsce nie tylko przez okres ostrych objawów, ale i nawet 3-5 dni po ich ustąpieniu.

Jak wirusy grypy niszczą ludzkie komórki?
Kiedy wirusowi grypy uda się wniknąć do wnętrza ludzkiej komórki, to jego materiał genetyczny – tzw. kwasy nukleinowe (RNA) podporządkowują sobie aparat genetyczny komórki gospodarza i ludzka komórka zaczyna produkować wirusy grypy! Nie dzieje się to od razu. Najpierw wirus musi „oszukać” ludzkie geny, aby uznały jego a własne. W tym celu mikropasożyt umiejętnie wkleja swe RNA w DNA człowieka. Gdy to się udaje komórkowa wytwórnia wirusów, obficie zasilana przez organizm chorego wkrótce ulega chorobowemu zniszczeniu. Jeśli lekami nie zablokujemy na czas infekcji, lub nie złagodzimy jej objawów – to masowo produkowane wirusy grypy typu A mogą uszkodzić kluczowe narządy człowieka.

Powikłania grypy
1.�Powikłania ze strony układu oddechowego,�wywołane wirusem grypy lub nadkażeniem bakteryjnym:
- zapalenie płuc
- zapalenie oskrzeli,
- wtórne bakteryjne zapalenie płuc i zapalenie oskrzelików, (głównie u dzieci)
- zakażenie meningokokowe

2.�Zaostrzenie chorób przewlekłych�m.in:,
-�zaostrzenie przewlekłych chorób płuc: astmy, obduracyjnej choroby płuc,
-�rozregulowanie kontroli cukrzycy,
-�pogorszenie wydolności nerek; mioglobinuria mogąca prowadzić do niewydolności nerek

3.�Powikłania ze strony innych układów i narządów:
- zapalenie ucha środkowego (zwłaszcza u dzieci);
- zapalenie zatok obocznych nosa (zwłaszcza u dzieci)
- zapalenie mięśnia serca i osierdzia
- zespół wstrząsu toksycznego,
-�zapalenie mięśni

4.�Zaburzenia leczenia immunosupresyjnego�– tj. leczenia przewlekle prowadzonego po przeszczepie narządów (serce, nerek, wątroby, itp) oraz zaburzenia immunologiczne u osób chorych na raka w trakcie chemioterapii i radioterapii; u osób z �AIDS

5.�Powikłania neurologiczne:
- nasilenie częstości objawów padaczkowych, choroby naczyniowe mózgu

6.�Powikłania ośrodkowego układu nerwowego
- Poinfekcyjne zapalenie mózgu i opon mózgowych,
- wzrost przypadków choroby Parkinsona, Zespół Reye'a,
- poprzeczne zapalenie rdzenie kręgowego, zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

7.�Powikłania ciąży�
- ryzyko poronienia.

Metody leczenia grypy
A/ Leczenie przyczynowe grypy – czyli zabicie lub dezaktywacja wirusów. Polega ono na stosowaniu specjalnych leków niszczących wirusy grypy oraz szczepionek zabezpieczających przez infekcją wirusów.
B/ Leczenie objawów grypy – tzw. leczenie objawowe), które polega na łagodzeniu szkodliwych dla tkanek narządowych objawów zapalenia, gorączki, bólu, kataru oraz innych objawów grypy.
C/ „Samoleczenie” – czyli tzw. „przechodzenie grypy” bez celowej medycznej terapii. „Samoleczenie” polega to na tym, że układ immunologiczny chorego samodzielnie zwalcza wirusy, ale dokonuje tego kosztem znacznego ubytku kondycji zdrowotnej i przedłużenia okresu rekonwalescencji. Przyczyną szkód zdrowotnych są niebezpieczne powikłania pogrypowe. Nie mniej, zwykle po pewnym czasie dochodzi do ustabilizowania się kondycji zdrowotnej na poziomie zbliżonym do uprzedniego (młode osoby) lub znacznie niższym (osoby stare i o obniżonej odporności).

Leczenie przyczynowe grypy polega na: [7,8,10]
- szczepieniu się przeciwko wirusom grypy
- zabiciu (dezaktywacji) wirusa przy pomocy leku

Szczepienia przeciw grypie
Szczepienia przeciw grypie dają wysoką ochronę przed tą infekcją, nie gwarantują jednak 100% skuteczności. Jedną z głównych przyczyn jest czasochłonny wymóg wyprodukowania setek milionów szczepionek, który zmusza producentów do określenia, jakie wirusy będą zakażać z rocznym wyprzedzeniem! Jeśli taka ryzykowna z natury rzeczy prognoza zawiedzie – szczepionka jest nieskuteczna.

Zabicie wirusa przy pomocy leku, czyli jego dezaktywacja
Chemiczne zabicie wirusa substancją czynną leku jest już od lat skuteczną i bezpieczną metodą leczenia, ale pod paroma warunkami. Po pierwsze skuteczność leczenia zależy, od możliwie wczesnego podania leku! Dostępne na receptę leki (zanamiwir i oseltamiwir) blokują zjadliwość wirusów grypy typu A i B pod warunkiem ich podania do 48 godzin, od pojawienia się pierwszych objawów grypy! Podobnie działają leki starszej generacji, np. amantadyna. Po drugie leki przeciwwirusowe stosowane zbyt często mogą wywołać uodpornienie się są wirusów grypy na ich działanie. Dodajmy, że leki te są stosunkowo drogie, czyli niechętnie refundowane przez ubezpieczyciela.

Standardowa terapia grypy to leczenie jej objawów


TYPOWE OBJAWY GRYPY

Rodzaj objawów Częstość i nasilenie objawów grypowych
Gorączka Częsta i wysoka powyżej 39°C
Ból głowy Objaw dominujący
Ból mięśni i stawów Zazwyczaj występują, o dużym nasileniu
Kaszel Często, o znacznym nasileniu suchy, męczący, trudny do opanowania. W przebiegu typowego zachorowania na grypę, przechodzi tzw. w kaszel wilgotny, któremu towarzyszy odkrztuszanie wydzieliny śluzowej
Katar i kichanie Czasem występuje, ale rzadko- może być bardzo nasilony
Ból gardła Występuje, ale rzadziej niż w przeziębieniu
Uczucie „rozbicia” Silne, może utrzymywać się przez 2-3 tygodnie
Skrajne wyczerpanie Występuje już na początku grypy, często jeden z dominujących objawów


Dlaczego leczenie objawów grypy jest niezbędne?
Zakażenie wirusami grypy wywołuje stan zapalny, ból oraz wysoką gorączkę. Wysoka gorączka w grypie mogąca znacznie przekroczyć 40°C zagraża denaturacją białek mózgu i zgonem. Przewlekłe zapalenie uszkadza wrażliwe tkanki narządowe, takie jak nabłonek śluzówki nosa i gardła, śródbłonek naczyń krwionośnych, stawy, itp. Leczenie objawowe ma na celu obniżenie gorączki i eliminację stanu zapalnego i bólu gardła, głowy, mięśni, stawów oraz neutralizację innych objawów, takich jak: kaszel, poczucie „rozbicia”, itp.

Główne cele leczenia objawowego grypy
- zmniejszenie stanu zapalnego w ważnych narządach ciała – mózgu, mięśniach, stawach, itp. - wyregulowanie termostatu organizmu (obniżenie gorączki w grypie) – zmniejszenie bólu - zmniejszenie zapalenia i obrzęku śluzówki nosa i gardła

Piśmiennictwo:
  1. Grypa, Dr Jean-Claude Houdret; Wydawnictwo WAB, 1993
  2. Zapalenie gardła u dzieci - Dr n. med. Teresa Oleniacz; Zakład Audiologii, Foniatrii i Laryngologii IP-CZD; Warszawa; Słuzba Zdrowia nr 3-4 2001
  3. Stany zapalne błony śluzowej nosa i gardła u dzieci - prof. dr hab. med Grażyna Niedzielska z Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii Akademii Medycznej w Lublinie; Medycyna Rodzinna 8 (4/1999)
  4. Rola paciorkowców ropnych w zapaleniu gardła i migdałków, Danuta Dzierżanowska, Witryna internetowa firmy Lek_Sandoz-2004
  5. Baza Chorób – Portal Farmaceutyczno-Medyczny – www.pfm.pl – autorstwo i redakcja mgr Edward Ozga-Michalski,
  6. Wikipedia i inne encyklopedie internetowe


.
Oprac. mgr Edward Ozga-Michalski
linki sponsorowane, reklamy
kolagen na włosy - KOLAGEN_cito łyżwiarstwo - KOLAGEN_cito rzut młotem - KOLAGEN_cito jędrne piersi - KOLAGEN_cito rugby - KOLAGEN_cito na odporność - KOLAGEN_cito trądzik - KOLAGEN_cito koszykówka uliczna - KOLAGEN_cito produkty na odporność - szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki z ziołami - szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości z zielarni - szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości z zielarni - szałwia - Cukierki_Szalwiowe gdy boli gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki verbena szałwia - Cukierki_Szalwiowe na angine szałwia - Cukierki_Szalwiowe na angine szałwia - Cukierki_Szalwiowe właściwości aronii - Cukierki_Aroniowe ziołowe wspomaganie - aronia - Cukierki_Aroniowe przeciw stresowi - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe przeciw stresowi - aronia - Cukierki_Aroniowe właściwości aronii - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe pokrzywa - cukierki - Cukierki_Pokrzywowe ładne włosy - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe specjały - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe poprawa przemiany materii - Cukierki_Pokrzywowe zioła - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe wzmocnienie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zioła w cukierkach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe specjały - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na wzmocnienie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w zielarniach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe specjały - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe apteka - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe apteka - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe apteka - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zielarnia - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa właściwości aloesu trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki czarny bez - cukierki - Cukierki_Czarny_Bez dla sedniorów - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty z czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez nowości z apteki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z zielarni - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez przeciw stresowi - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z zielarni - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zielarnia - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z zielarni - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z zielarni - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zielarnia - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe specjały - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w aptekach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe produkty na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w zielarniach - melisa - Cukierki_Melisowe na wzmocnienie - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe specjały - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki ziołowe - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki melisowe - cukierki - Cukierki_Melisowe na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki ziołowe - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe dla całej rodziny - waleriana - Cukierki_Walerianowe zielarnia - waleriana - Cukierki_Walerianowe apteka - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe specjały - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości z zielarni - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe produkty - waleriana - Cukierki_Walerianowe w zielarniach - waleriana - Cukierki_Walerianowe bieganie - Dezodorant_SuperDeo dobry dezodorant - Dezodorant_SuperDeo karate - Dezodorant_SuperDeo karate - Dezodorant_SuperDeo baseball - Dezodorant_SuperDeo produkty dla piłkarzy - Dezodorant_SuperDeo paralotniarstwo - Dezodorant_SuperDeo dezodorant dla mężczyzn - Dezodorant_SuperDeo
MEDYCYNAanauk.net, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.