Nasze Skuteczne Metody Leczenia
Zuzanny, Joanny Wtorek 24. Maja 2022r
Leki związane z chorobą
linki sponsorowane, reklamy
Clostridium perfringens wywołuje biegunki i zakażenia ran
Bakterie zgorzeli gazowej – Clostridium perfringens – infekują skórę, zranione tkanki podskórne, układ pokarmowy i drogą krwi kluczowe narządy. W żywności upodobały sobie do namnażania mięso, mleko i warzywa.
Chorobotwórcze laseczki zgorzeli gazowej z łac. Clostridium perfringens – powszechnie występują w wodzie, ściekach i glebie. Najczęściej infekują z zakażoną żywnością i wodą a ich biegunkopędna toksyna jest uwalniana w jelicie cienkim i grubym podczas przemiany przetrwalników (spor) w dojrzałe komórki bakteryjne. Jednak największym zagrożeniem jest zainfekowanie ran laseczką zgorzeli gazowej.

Źródła zakażeń laseczką zgorzeli gazowej
Bakterie zgorzeli gazowej (Clostridium perfringens ) zakażają środowisko wraz z odchodami zwierzęcymi i ludzkimi. Ekspansji sprzyja odporność na zmiany temperatury. Bakterie mają tak odporną otoczkę chemiczną, że nawet gotowanie ich nie zabije. Dzięki temu mogą przetrwać w wodzie dłużej niż bakterie coli i są bardziej odporne na środki myjąco dezynfekcyjne. Stąd bakterie i przetrwalniki laseczki zgorzeli gazowej są często wykrywane w ściekach i w glebie, jak również w wodach gruntowych i studniach kopanych oraz w zbiornikach wodnych. Spotyka się je nawet w osadach brzegowych mórz – również w owocach morza – małżach, wodorostach, itp. Jednak w wodzie chlorowanej giną. Niekiedy zakażają lokalne wodociągi, co dowodzi ich nieszczczelności, albo defektów filtracji.

Jak dochodzi do zatrucia pokarmowego Clostridium perfringens [1,2,3]
Do zatrucia jelitowego Clostridium perfringens dochodzi zwykle w wyniku spożycia skażonych półproduktów lub produktów żywnościowych. W żywności upodobały sobie szczególnie mięso, mleko, warzywa, i ich przetwory. Stąd są wykrywane np. w konserwach mięsnych i warzywnych, w garmażeryjnych sałatkach warzywnych, zupach, szynkach pasteryzowanych, w tuszach drobiowych, w przetworach z roślin strączkowych, itp. Innym źródłem infekcji jest jak już wspomnieliśmy skażona woda ze studni gruntowych i zbiorników wodnych. Zakażamy się pijąc ją, jak też myjąc nią warzywa i owoce, niekiedy również podczas mycia się i kąpieli. Dodajmy, że przyczyną skażeń wody są zwykle przecieki z nieszczelnych szamb będących ogniskami zakaźnymi. Stąd to poprzez wody gruntowe zarodniki bakterii Clostridium perfringens przenikają do studni lub rurami wodociągów do ludzkich siedzib.

Kolonie grudkowatych okrągłych narośli Clostridium perfringens na powierzchni pożywki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Clostridium_perfringens#/media/File:Clostridium_perfringens_01.png

Człowiek nosicielem bakterii Clostridium perfringens
Ustalono, że wśród zdrowych osób – odsetek nosicieli różnorodnych szczepów laseczki zgorzeli gazowej wynosi od 6 do 31% . Bakteria szczególnie upodobała sobie osoby w podeszłym wieku, jak też pracowników produkcji i dystrybucji żywności. Przykładowo, w USA wśród pracowników produkcji i dystrybucji żywności wykrywa się aż ok. 6% nosicieli Clostridium perfringens. A to może oznaczać, że ci pracownicy zakażają drogą brudnych rąk wytwarzane produkty! Nic więc dziwnego, że w żywności, którą wytwarzają wyizolowano chorobotwórcze szczepy pałeczek zgorzeli gazowej typu CPE + z 1,4% produktów mięsnych, głównie z kurczaków i wieprzowiny. Chociaż trzeba dopowiedzieć, że pierwotnym źródłem zakażeń Clostridium perfringens jest przewód pokarmowy zwierząt gospodarskich – koni, krów, świń, kurczaków, itp. [4]

Toksyczność Clostridium perfringens [4]
Szczepy bakterii należące do gatunku pałeczek Clostridium perfringens podzielono na 5 chorobotwórczych toksynotypów. Oznaczono je literami od A do E. Każda z 5 grup bakterii wytwarza inne toksyny, co skutkuje odmiennymi objawami chorobowymi. Podstawą do zaliczenia do danej grupy jest mniejsza lub większa zdolność wytwarzania czterech najważniejszych trucizn bakteryjnych. Te dla odmiany nazwano greckimi literami: 1) „alfa”; 2) „beta”; 3) „epsilon” i 4) „jota”. Dodajmy, że u szczepów Clostridium perfringens zidentyfikowano już znacznie więcej, bowiem ok. 14 zjadliwych toksyn bakteryjnych również nazwanych greckimi literami.

Dla człowieka szczególnym zagrożeniem jest Clostridium perfringens typu A. [3,4]
Pałeczki zgorzeli gazowej należące do tego biotypu A instalują się w jelitach i wytwarzają duże ilości toksyny „alfa”, ponadto także toksynę „theta”. Przykładowo toksyna α niszczy życiodajne czerwone ciałka krwi niosące tlen z płuc do tkanek (erytrocyty), jak też niezbędne dla zabicia zarazków białe ciałka (leukocyty). Ponadto niszczy płytki krwi i śródbłonek naczyń krwionośnych, co skutkuje wysiękami osocza do tkanek. Szczególnym zagrożeniem jest jednak enterotoksyna. Cechuje ją wysoka inwazyjność wobec kluczowych dla zdrowia struktur i tkanek – białek ustrojowych, krwinek, włókien kolagenu stanowiących o szczelności naczyń, ita. Inwazyjność Clostridium perfringens typu A wynika również z wytwarzania enzymów niszczących włókna naczyń krwionośnych (enzym kolagenoza), białka ustrojowe (enz. proteinazom), czerwone krwinki transportujące tlen (enz. hemolizynom). Skutkiem działania enzymów jest np. ustrojowa blokada transportu energii w postaci glukozy, rozpad białek tworzących nabłonek jelitowy i stąd zaburzenia wchłaniania wody w jelitach, a w konsekwencji biegunka. Udokumentowano, że te szczepy Clostridium perfringens, które posiadają zdolność wytwarzania enterotoksyny typu CPE są odpowiedzialne za tzw. biegunkę poantybiotykową oraz tzw. biegunki sporadyczne. Wyizolowano je z próbek pochodzących od: bydła (22%), koni (14%), psów (2%), małży (12%), jak też z wód gruntowych. (10%) [1,2,3,4].

Diagnostyka zatrucia pokarmowego Clostridium perfringens
Diagnostyka zatrucia pokarmowego bakterią zgorzeli gazowej nie jest jednoznaczna, bowiem jej obecność w kale chorego jeszcze tego nie dowodzi. Wynika to z tego, że pewne jej szczepy są naturalnym składnikiem flory jelitowej. Istnieje kilka typów laseczek Clostridium perfringens, jeden z nich jest nawet naturalnym składnikiem flory jelitowej i żeńskich dróg rodnych.

Wskaźnik zatrucia pokarmowego Clostridium perfringens
Według dostępnych źródeł naukowych rozpoznanie tego zatrucia może być oparte na liczbie bakterii: mniej niż 1000 bakterii w jednym gramie kału jest wartością typową dla flory fizjologicznej natomiast powyżej 1 000 000 świadczyć może o zatruciu.

Objawy zatrucia pokarmowego [4]
Objawy zatrucia pokarmowego Clostridium perfringens występują zwykle po 8 – 12 godzinach od spożycia skażonych potraw, czas ten może jednak wynieść nawet 24 godziny. Są to gwałtowne i bardzo silne bóle brzucha z niewielką biegunką, często z domieszką krwi.

Biegunki poantybiotykowe z udziałem Clostridium perfringens (CPE+) typu A [4,6]
Nie wszyscy wiedzą, że jednym z głównych sprawców tzw. biegunek poantybiotykowych są szczepy Clostridium perfringens typu A. Wykryto np. te szczepy 13% pacjentów ze 158 chorych z podejrzeniem biegunki poantybiotykowej (AAD). Niektóre z nich wytwarzają zjadliwą toksynę CPE+ . Chociaż tę enterotoksynę CPE+ wytwarza niewielki odsetek Clostridium perfringens, tj. ok. 5–6%, – to mogą swymi genami zakażać pokrewne szczepy. A to skutkuje znacznie cięższym przebiegiem choroby. Enterotoksyny wytwarzane w jelicie przez Clostridium perfringens (CPE+) typu A powodują zahamowanie transportu glukozy, utratę białek ustrojowych, uszkodzenie nabłonka jelitowego. Dowiedziono że enterotoksyna CPE+ w dużej dawce już w ciągu 30 minut zaczyna uszkadzać mikrokosmki jelita, a w konsekwencji zaburzać wchłanianie płynów i elektrolitów. Co więcej eterotoksyna bakterii Clostridium perfringens – oznaczona grecką literą alfa – rozkłada cenne białko transportowe lecytynę oraz białka krwi. A to oznacza, że w kolejnej fazie patologii zahamowanie absorpcji substancji odżywczych z pokarmu do krwi. Finalnie – wskutek blokady zdolności chłonnych mikrokosmków jelita i złuszczenia nabłonka – ma miejsce gwałtowna kumulacja płynów i elektrolitów w jelicie cienkim, co objawia się ostrą biegunką. Jest to groźne szczególnie dla schorowanych pacjentów oddziałów geriatrycznych oraz chorych z obniżoną odpornością immunologiczną. [3,4]

Infekcja ran bakterią Clostridium perfringens zagraża życiu
Bakterie Clostridium perfringens różnych typów występujące powszechnie w ściekach, glebie oraz w zbiornikach wodnych i skażonej wodzie studziennej używanej do mycia ciała mogą wywoływać kontaktowe zakażenia skóry i tkanki podskórnej. Są szczególnym zagrożeniem, jeśli z zakażoną raną dostaną się do środowiska szpitalnego i zainfekują sprzęty powszechnego użytku lub urządzenia sanitarne. Przypomnijmy, że laseczki i przetrwalniki zgorzeli gazowej są odporne na temperaturę, bowiem nie uśmierca ich długotrwałe gotowanie, czyli tradycyjna pasteryzacja, jak też niektóre popularne środki dezynfekcji. Dodajmy, że w zainfekowanej ranie stosunkowo szybko się namnażają bakterie niszcząc zdrowe tkanki i wywołując objawy zwane zgorzelą gazową. Przykładowo toksyna kappa (kolagenaza) odpowiada za intensywne niszczenie okolicznych tkanek. Ma miejsce proces zwany zgorzelinowym zapaleniem tkanki łącznej, zwykle o gwałtownym przebiegu, z intensywną martwicą tkanki podskórnej i skóry. [5] Proces zapalny uwalnia gazy gnilne, które gromadzą się pod skórą powodując obrzęk chorobowy. Szczególnym zagrożeniem są toksyny tej bakterii, w tym już wspomniana toksyna alfa. Kiedy rana uwalnia tę toksynę ta drogą krwi i zatruwa kluczowe narządy. Udokumentowane są przypadki szpitalnych zakażeń poważnie uszkadzających serce oraz nerki. Dodajmy, że nieleczone zakażenie rany laseczkami zgorzeli gazowej może zakończyć się tzw. sepsą i śmiercią. [1,2,3,5]

Piśmiennictwo
  1. Zbigniew Anusz: Mikrobiologia i parazytologia lekarska. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa, 1986. ISBN 83-200-0686-
  2. G. Virella – Mikrobiologia i choroby zakaźne. Wydanie I polskie pod redakcją Piotra B. Heczko. Wyd. Medyczne Urban&Partner, Wrocław 2000
  3. Podstawy mikrobiologii lekarskiej Mazia L. Zaremba, Jerzy Borowski, Wydawnictwa Lekarskie PZWL
  4. CLOSTRIDIUM PERFRINGENS JAKO CZYNNIK ETIOLOGICZNY BIEGUNKI POANTYBIOTYKOWEJ - Autorzy: Joanna Kadzielska1*, Piotr Obuch-Woszczatynski1, Hanna Pituch1, Grazyna Młynarczyk1 - POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2012, 51, 1, 17–25; http://www.pm.microbiology.pl Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Chałubinskiego 5,5.
  5. ZAKAŻENIA SKÓRY I TKANEK MIĘKKICH-oprac. Katedry i Zakładu Mikrobiologii Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego http://m.umed.wroc.pl/sites/default/files/mikrobiologia/files/stomatologia/SKORA%20I%20TKANKI%20MIEKKIE.pdf
  6. Flora przewodu pokarmowego chorych z podejrzeniem biegunki poantybiotykowej [AAD]. I. Clostridium perfringens; autorzy: Pituch H. ,Martirosian G. ,Obuch-Woszczatynski P. ,Meisel-Mikolajczyk F. ,Luczak M.; Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 2000 | 52 | 4 |


oprac. mgr Edward Ozga Michalski
linki sponsorowane, reklamy
tenis stołowy - KOLAGEN_cito dziąsła - KOLAGEN_cito pierwsze zmarszczki - KOLAGEN_cito przeciw zmarszczkom - KOLAGEN_cito menopauza - KOLAGEN_cito kolagen na cerę - KOLAGEN_cito zmarszczki u kobiet - KOLAGEN_cito produkty wzmacniające włosy - KOLAGEN_cito co dobrego - szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze zioła szałwia - Cukierki_Szalwiowe apteka - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarnia szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel tabletki szałwia - Cukierki_Szalwiowe apteka - szałwia - Cukierki_Szalwiowe apteka - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty z aronii - Cukierki_Aroniowe zioła - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe produkty - aronia - Cukierki_Aroniowe dla sedniorów - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki ziołowe - aronia - Cukierki_Aroniowe na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe w aptekach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe pokrzywa - cukierki - Cukierki_Pokrzywowe pokrzywa - cukierki - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe cukierki z ziołami - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładna cera - Cukierki_Pokrzywowe ładna cera - Cukierki_Pokrzywowe cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla sedniorów - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z zielarni - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe przeciw stresowi - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki z ziołami - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z apteki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe produkty - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa właściwości aloesu trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa właściwości czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez w aptekach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe specjały - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla całej rodziny - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez apteka - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki z ziołami - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z apteki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe apteka - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe właściwości głogu - Cukierki_Glogowe w zielarniach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe produkty na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła w cukierkach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z zielarni - melisa - Cukierki_Melisowe dla sedniorów - melisa - Cukierki_Melisowe apteka - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe wspomaganie - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe wspomaganie - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki ziołowe - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe ziołowe wspomaganie - melisa - Cukierki_Melisowe apteka - melisa - Cukierki_Melisowe nowości - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe wspomaganie - waleriana - Cukierki_Walerianowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe ziołowe produkty - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości z zielarni - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości z zielarni - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe co dobrego - waleriana - Cukierki_Walerianowe chodzenie po jaskiniach - Dezodorant_SuperDeo boks - Dezodorant_SuperDeo kajakarstwo - Dezodorant_SuperDeo motocross - Dezodorant_SuperDeo judo - Dezodorant_SuperDeo bieganie - Dezodorant_SuperDeo toczenie się w plastikowej kuli - Dezodorant_SuperDeo na spocone nogi - Dezodorant_SuperDeo
MEDYCYNAanauk.net, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.