Nasze Skuteczne Metody Leczenia
Franciszka, Zdzisława Sobota 29. Stycznia 2022r
Leki związane z chorobą
linki sponsorowane, reklamy
Bóle brzucha w zespole jelita drażliwego
Nie jest wstyd człowiekowi ugiąć się pod bólem...
Skąd tedy pochodzi, iż chlubą jest dla rozumu
upadać pod nasileniem bólu, hańbą zaś upadać
pod nasileniem rozkoszy?
Stąd, że nie ból nas nęci i pociąga.
Człowiek ulega tu samemu sobie;
w rozkoszy zasię człowiek ulega rozkoszy.
Otóż jedynie panowanie i władztwo stanowi chwałę,
a jedynie niewolnictwo hańbę…

Blaise Pascal, Myśli
Przekład Tadeusz Boy-Żeleński

Można wskazać na dwa najbardziej powszechne bóle brzucha: ból wywołany skurczem jelit zwany niekiedy kolką brzuszną lub bólem trzewnym oraz stały ból brzucha

Kolka brzuszna zwana trzewną
Ten ból pojawia się napadowo i charakteryzuje się bólem o różnym nasileniu. Ból spowodowany jest rozciąganiem lub skurczem ściany jelit i z reguły jest wynikiem ich wzmożonej perystaltyki. Wywoływać go może np.: nadmierne nagromadzenie gazów w jelitach, procesy infekcyjno-zapalne lub stres.

Ból trzewny może być spowodowany przez [1]:
- Podrażnienie zmienionej zapalnie błony śluzowej.
- Rozdęcie, skurcz lub nadmierne ruchy perystaltyczne, jak w kolce żółciowej.
- Przyczyny psychogenne.
- Migrenę brzuszną. Tej co prawda nie wymieniają wspomniani autorzy, ale rzadki jej przypadki opisywane są w kazuistyce neurologicznej. Uważa się, że w tej postaci migreny nie występują na ogół bóle głowy, a jedynie bóle brzucha. Ból może być umiejscowiony w nadbrzuszu lub okolicy pępkowej, zazwyczaj nie dotyczy dołu brzucha.. Towarzyszą mu zazwyczaj nudności i wymioty, niekiedy biegunka, zbledniecie twarzy, zwolnienie tętna, ochłodzenie kończyn i ogólny niepokój. U pacjentki opisanej przez Pryszmonta bóle ustępowały po Polomigranie i Nitrendypinie. [1] wg Sewarda i Mattingle`ego

Poważniejszym problemem jest stały ból brzucha.
Charakteryzuje się on zazwyczaj stałym nasileniem i przebiegiem. Pacjenci często opisują go jako „kłucie nożem”, ciężar na żołądku, zaciskanie obręczy. Może on być następstwem poważnego schorzenia w jamie brzusznej np.: procesu zapalnego (m.in. ostrego zapalenia trzustki), owrzodzenia lub przedziurawienia wrzodu żołądka lub dwunastnicy, powikłań kamicy żółciowej, ropni wewnątrz brzusznych, niedrożności i innych. Ból ten określany jest mianem bólu somatycznego.

A oto jak swój ból i niepokój relacjonuje jedna z pacjentek (pisownia oryginalna):
Jestem 37-letnią kobietą. Prze laty rozpoznano u mnie zespół jelita drażliwego – są to głodowe, bóle jelit, wzdęcia uczucie dyskomfortu, (szczególnie wieczorem), stały skurcz jelita grubego, nawracający ból w prawym, dolnym boku jamy brzusznej, w okolicy jajnika (ginekolog wykluczył ginekologiczną przyczynę tego bólu) Wypróżnienia w normie, diagnostyka typu USG jamy brzusznej, kolonoskopia, pasożyty, flora bakteryjna bez zmian chorobowych. Badanie krwi w normie, hemoglobina 11,8 (troszkę poniżej normy). W badaniu gastroskopii wykryto helicobacter i 2 małe nadżerki (w rozpoznaniu gasrtitis chron.) Po leczeniu nadal odczuwam dolegliwości (nie są one b. ostre, raczej związane dużym z dyskomfortem. Moje pytanie: czy należy przeprowadzić kontrolną gastroskopię w celu zbadania efektu leczenia ( nie wykonano)? Dlaczego pomimo leczenia dolegliwości utrzymują się? Co mogłoby je powodować, oprócz „wygodnego" rozpoznania jelita wrażliwego? Czy może pomimo dolegliwości pogodzić się z powyższą diagnozą, na zasadzie niech się dzieje, co ma się dziać? Uprzejmie proszę o sugestię.

W zależności od nasilenia bólu możliwe i zalecane są różnorodne strategie ich zwalczania. Najpierw należy więc ocenić skalę bólu. Podstawą oceny może być np. skala bólu wg Gloth [2]
1. Bez bólu.
2. Ból do zniesienia, nieutrudniający zwykłych czynności.
3. Do zniesienie; ale urudniający wykonywanie niektórych czynności.
4. Nie do zniesienia; chory może korzystać z telefonu, telewizji, czytać.
5. Nie do zniesienia; chory nie może korzystać z telefonu, telewizji, czytać.
6. Nie do zniesienia; chory nie może porozumiewać się werbalnie.

[2] wg. Glotha z współpracownikami który przedstawił w/w skalę bólu określającą ich subiektywne nasilenie ale i częściowo zobiektywizowane kryteria

Zazwyczaj ból brzucha w zespole jelita drażliwego składa się wymiennie z:
Z bólów „do zniesienia” (obejmują punkty 1,2) oraz z bólu „nie do zniesienia” ( dot. punktu 3) w przedstawianej skali. Ból wg skali z punktu 4 zdarza się na szczęście sporadycznie i trwa stosunkowo krótko.

Przyczyny występowania nadwrażliwości trzewnej
Przyczyny nadwrażliwości trzewnej a co za tym idzie bólów brzucha w przebiegu zespołu jelita drażliwego pozostają nieznane. Nie mniej niektórzy badacze uważają, że jest ona następstwem nieprawidłowej funkcji mechanoreceptorów w następstwie łagodnego zapalenia jelita, którego cechy znajdowane są u części pacjentów [Accarin]. Zdaniem innych przyczyna tkwi w zakończenia nerwów aferentnych znajdujących się w bezpośredniej bliskości komórek tucznych błony podśluzowej. Ich produkty mogą uczulać mechanoreceptory nerwów trzewnych. [Collins]

Bóle brzuch poprzedzone są lub też występują łączenie ze wzdęciami
Wzdęciami nazywamy subiektywne uczucie rozdęcia jelit zwiększoną ilością gazów. Źródłem gazów w przewodzie pokarmowym jest: połykane powietrze, spożywanie napojów gazowanych, metabolizm mikroflory jelitowej, dyfuzja gazów z krwi do światła przewodu pokarmowego, reakcja kwasu solnego i kwasów żółciowych z wodorowęglanami z wytworzeniem dwutlenku węgla oraz u niektórych osób uwarunkowana rodzinnie produkcja metanu. Eliminacja gazów odbywa się poprzez: odbijanie, odchodzenie wiatrów, metabolizm mikroflory jelitowej oraz dyfuzję gazów do krwi. Nieprawidłowe funkcjonowanie każdego z powyższych mechanizmów może doprowadzić do pojawienia się wzdęć. Najczęstszą przyczyną wzdęć są zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego takie jak aerofagia, czynnościowe wzdęcie brzucha i zespól jelita drażliwego. Często jest również spowodowany zaburzenia trawienia - nietolerancja laktozy. Ponadto wzdęcia występują w przebiegu ostrych i przewlekłych chorób przewodu pokarmowego, przy stosowania niektórych leków. Wzdęcia mogą występować u osób zdrowych po spożyciu określonych pokarmów (groch). Brak objawów niepokojących i wiek poniżej 40 roku życia sugerują, że przyczyną wzdęć są zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego lub zaburzenia trawienia. Dodamy, że mogą one powodować tzw. balonowość brzucha.

Ból a nadpobudliwość rdzenia kręgowego
W mechanizmie nadmiernego odczuwania bodźców trzewnych należy zwrócić uwagę na zagadnienie nadpobudliwości rdzenia kręgowego i osłabieniu mechanizmu hamowania przekazu informacji do mózgu. Udowodniono, że powtarzająca się stymulacja mechaniczna, drażnienie chemiczne, uszkodzenie zakończeń nerwowych itp., mogą wywoływać przeczulenie rdzenia kręgowego na bodźce płynące z narządów wewnętrznych i indukować zjawisko pamięci bólu na poziomie centralnego układu nerwowego (zjawisko podobne do bólów fantomowych). Nadwrażliwość na ból może też, zależeć od nieprawidłowej funkcji mózgowych analizatorów czucia.

Bóle brzucha są częstą dolegliwością nękający ludzi od niepamiętnych czasów.
Cierpieli na nie również ludzie, których stać było na najlepszych doktorów i najdroższe leki. Salvador Dali tak opisywał swoją przypadłość (Pamiętnik geniusza, przekład Jan Kortas): 25 VIII (1953) Powrót do portu Lligat Podczas gdy przygotowuję paletę, co sprawia mi wielka satysfakcję, chwytają mnie kurcze żołdak. Trwają one do wieczora, przez co nie mogę usnąć. Czuję, że zawdzięczam to Opatrzności. Opóźnienie, którego padłem ofiarą, zmusi mnie do jeszcze intensywniejszej pracy nad ukończeniem Corpusa Hypercubicusa. 26 VIII Deszczowy dzionek. Kurcze mijają. Śpię przez całe popołudnie oraz planuję pracę na dzień jutrzejszy. Wszystkie te opóźnienia są bezsprzecznie czymś wspaniałym. Dom jest pełen kwiatów tuberozy i cudownych zapachów. Teraz jestem w łóżku. Gatito bonito mruczy, wydając dokładnie taki sam odgłos, jak mój brzuch nękany zaburzeniami jelitowymi...

Dokuczliwe objawy towarzyszące bólom brzucha
Bólowi brzucha często towarzyszą objawy wegetatywne, takie jak: pocenie się, duszności, wymioty, (szczególnie przy przyjęciu pozycji poziomej lub zmianie pozycji). Objawy te są ważnymi wskazówkami dla różnicowania pochodzenia bólu: czy są to zaburzeń czynnościowych jelit, żołądka, dróg żółciowych, trzustki.

Zwykle bóle, które trwają krótko (do kilku minut) to bóle trzewne
Bóle trzewne nie stanowią poważnego powodu do niepokoju. Jeśli jednak ból utrzymuje się dłużej a tym charakteryzują się bóle somatyczne to należy go traktować jako poważny objaw. W tym przypadku powinno się jak najszybciej dokładnie zbadać pacjenta. Również miejsce gdzie odczuwany jest bólu brzucha ma istotne znacznie diagnostyczne.

Bólowa postać zespołu jelita drażliwego charakteryzuje się: [3]
- Bólem zlokalizowanym w środkowej części brzucha, prawym lub lewym dole biodrowym, rzadziej w kilku miejscach. Często nie udaje się pacjentowi określić lokalizacji bólu.
- Bólem występującym codziennie przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.
- Bólem u charakterze przewlekłym, o okresowych zaostrzeniach.
- Bólem, który ma zazwyczaj tendencję do ustępowania po defekacji (choć niekiedy bywa odwrotnie).
- U kobiet ból może nasilać się w czasie miesiączki.
- Bólem rzadko mającym przyczynę organiczną.

[3] Wg. Travisa, Taylora i Misiewicza

Bóle brzucha w zespole jelita drażliwego mogą być różnie zlokalizowane, różnie nasilone, posiadają jednak pewne wspólne cechy, które ułatwiają rozpoznanie choroby.
Najczęściej umiejscawiają się w prawym lub lewym podbrzuszu. Często nasilają się w godzinę do półtorej godziny po posiłkach oraz w sytuacjach stresowych, natomiast ustępują po oddaniu stolca. Nigdy nie budzą pacjenta ze snu lub uniemożliwiają zaśnięcie. Postępujący charakter bólów brzucha wyklucza rozpoznanie zespołu jelita drażliwego. Łącznie z bólami brzucha lub niezależnie od nich u pacjentów z zespołem jelita drażliwego często występują uciążliwe wzdęcia brzucha, które nasilają się w miarę upływu dnia. Mówimy wtedy o postaci bólowo-wzdęciowej choroby, która szczególnie trudno poddaje się leczeniu.

Pacjenci cierpią na opisywane schorzenie niekiedy latami a choroba potrafi zdezorganizować im całe życie. Nich zaświadczy o tym następująca relacja:
Cierpię na drażliwe jelito od dziesięciu lat. Najczęściej miewam zaparcie i bóle brzucha. Poza tym jestem chyba „przypadkiem książkowym”. Prawdą jest, że niektóre pokarmy mi wyraźniej szkodzą. Stale nie mogę jednak do końca ustalić swą własną listę „wrogich pokarmów”. Specjalista od żywienia przestrzegał mnie przed jedzeniem zawierającym pszenicę i drożdże gdyż uznał, że obu tych składników nie toleruję. Przeglądając jednak skład poszczególnych produktów w sklepach, trudno znaleźć pieczywo bez tych składników.
Kiedy nachodzi mnie ból nie jest w stanie myśleć o niczym innym. Jestem wtedy całkowicie bezradna i zagubiona. Mój przyjaciel zawsze stara się wtedy mi pomóc ale zdaje sobie sprawę, że jest on przekonany, iż choroba ta tkwi w mej głowie i sama ją sobie „wymyśliłam”. Mówiąc szczerze, nawet najgorszemu wrogowi nie życzyłabym przeżywać takich katuszy.
Ci, którzy chorują na zespół jelita drażliwego prawdopodobnie przechodzą podobne tortury jak ja, szczególnie ci co mają jednocześnie zaparcia. Dwa lata temu skończyłam wreszcie swoją uczelnię i teraz już wiem, że mimo ustąpienia części stresów choroba ta pewnie doświadczać będzie bez końca. Być może będę musiała z jej powodu pożegnać się ze swą pracą. Każdego dnia kładę się spać z butelką gorącej wody, bez pewności, że ona mi pomoże. Snuję marzenia o dniu kiedy będę mogła normalnie żyć i mój żołądek będzie pracował regularni, a nie tak jaką ma w danym momencie fantazję.


Od Autora: TREŚCI prezentowane w witrynie mają wyłącznie charakter edukacyjny.
Autor dr n. med. Janusz Krzyżowski – psychiatra
KONTAKT: Prywatny Gabinet Lekarski: Leczenie zespołu jelita drażliwego - uwarunkowanego stresem i podłożem psychogennym, stanów lękowych, depresji, nerwic. Warszawa Ul. Dolna 4/15 Rejestracja tel. 22 833 18 68
Piśmiennictwo: U Autora

Aneks
Informacje naukowe pogłębiające treść artykułu

Z chorymi u których występują bóle lekarze rodzinni stykają się stosunkowo często.
Gureje z zespołem stwierdzili w badaniach na dużej populacji (cross-national study), że blisko ¼ pacjentów zgłaszających się po poradę lekarską do lekarzy rodzinnych skarży się na ból. Z badań tych autorów wynika również, że wśród pacjentów skarżących się na bóle czterokrotnie częściej rejestrowana jest depresja i stany lękowe. Rzewuska uważa, że u podłoża bólu i depresji leżą podobne dysfunkcje neurochemiczne. Drogi zstępujące do jądra szwu (serotoninergiczna) i z miejsca sinawego (noradrenergiczna) do rdzenia do rdzenia hamują impulsy z wnętrza ciała i układu mięśniowego. Dysfunkcja dróg zstępujących może także powodować zwiększoną wrażliwość na ból i jego nasilenie. Doznawanie bólu kojarzy się z poposiłkowym uwalnianiem hormonów, wzrostem napięcia mięśniówki gładkiej jelit i dużą aktywnością motoryczną. Pobudzenie centralnego układu nerwowego także zwiększa percepcję bodźców trzewnych. Reakcja na rozdęcie odbytnicy wzrasta u osób poddanych działaniu stresu.

Różnicowanie bólów brzucha w zespole jelita drażliwego
Dla dokładniejszego różnicowania między czynnościowymi a organicznymi schorzeniami przewodu pokarmowego można posłużyć się przedstawioną poniżej tabelą.
Różnicowanie między chorobami czynnościowymi i organicznymi przewodu pokarmowego
Czynnościowe Organiczne
Nowotworowe Zapalne
Objawy:
Utrata masy ciała Nie występuje Często Czasami
Biegunka Tylko w ciągu dnia W nocy W dzień i w nocy
Utrata krwi Nie występuje Często Często
Gorączka Nie występuje Rzadko Często
Ból Kurczowy, łagodnieje po wypróżnieniu Od słabego do silnego Może być zlokalizowany, do ostrego włącznie
Rytm wypróżnień (biegunka lub zaparcie) Naprzemienna biegunka i zaparcie ; Stolce bobkowate Zaparcie (rzadko biegunka) ; Stolce ołówkowate Biegunka lub w normie
Badania laboratoryjne:
Hematokryt Norma Często poniżej normy Może być poniżej normy
Leukocyty Norma Zwykle norma Często powyżej normy
Erytrocyty Norma Zwykle poniżej normy Zwykle poniżej normy


Ból, który trwa godziny lub dni, a są to na ogół bóle somatyczne, wymaga wnikliwej oceny specjalisty.
Niewątpliwie wizyta u specjalisty jest wskazana, gdy u pacjenta pojawi się intensywny ból brzucha, który przerywa sen albowiem występuje zwykle w nocy. „Palący", ostry ból jest charakterystyczny przy owrzodzeniu dwunastnicy i pojawia się bezpośrednio przed spożyciem posiłku. Intensywny napadowy ból brzucha z towarzyszącymi nudnościami i wymiotami często jest spowodowany kamicą dróg żółciowych. Ból towarzyszący ostremu zapaleniu trzustki jest bardzo silny i zwykle rozwija się po spożyciu obfitego posiłku lub większej ilości alkoholu.

Lokalizacja bólu brzucha jest jedną z podstaw rozpoznania różnicowego choroby.
Ból zlokalizowany w górnych częściach jamy brzusznej (nadbrzusze) zwykle wywoływany jest przez procesy chorobowe w żołądku, przewodach żółciowych, wątrobie, trzustce. Ból powstający w następstwie kamicy żółciowej lub chorobach wątroby, można zlokalizować w prawej górnej części jamy brzusznej (może on także promieniować pod prawą łopatkę). Ból towarzyszący owrzodzeniu żołądka lub dwunastnicy oraz zapaleniu trzustki z reguły promieniuje w sposób „rozlany" do okolicy pleców. Bóle wywoływane zaburzeniami funkcji jelita cienkiego są zwykle zlokalizowane wokół pępka; bóle jelita grubego dają odczucie bólowe w okolicy śródbrzusza i poniżej pępka. Bóle zlokalizowane i pochodzące z miednicy zwykle odczuwane są jako ucisk i złe samopoczucie po przyjęciu pozycji pionowej.

Specjaliści uznają, że przy pozytywnej odpowiedzi, chociaż na jedno z niżej wymienionych pytań, pacjent powinien zwrócić się do lekarza:
Czy często cierpi Pan / Pani na bóle żołądka?
Czy występujący ból ma wpływ na Pana / Pani codzienne życie i wypełnianie obowiązków w pracy?
Czy obserwuje Pan / Pani u siebie utratę masy ciała lub obniżenie apetytu?
Czy bólowi towarzyszą mdłości i wymioty?
Czy występują zmiany w funkcjonowaniu jelit (biegunka/zaparcie)?
Czy ból budzi Pana/Panią w nocy?
Czy w przeszłości przebył Pan/Pani takie choroby jak: choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, kamica żółciowa, choroby zapalne jelit, choroby trzustki lub wykonano u Pana/Pani zabiegi chirurgiczne w obrębie jamy brzusznej?
Czy przyjmowane przez są przez Pana / Panią lekarstwa mogące niekorzystnie wpływać na przewód pokarmowy (np.: aspiryna, niesteroidowe środki przeciwzapalne)?

Więcej nt. bólowej postaci zespołu jelita drażliwego
Sarna wraz z zespołem rejestrowali aktywności motoryczną dystalnego odcinka jelita grubego u chorych z zespołem jelita drażliwego i wykazali, że pojawiają się w nim zwiększona liczba nieperystaltycznych, segmentarnych skurczów. Występują one w różnych odcinkach i raczej powstrzymują, niż ułatwiają przesuwanie zawartości jelita i gazu do dalszych odcinków. Rey i Diaz-Rubio w grupie pacjentów Z zespołem jelita drażliwego aż w 64% przypadkach stwierdzali nadwrażliwość jelit objawiająca się bólami.
Francis jest zdanie, że u wielu pacjentów z zespołem jelita drażliwego poza bólami brzuch, jego „balonowatością” widoczne są również objawy despepsji – czynnościowej choroby typowej dla górnego odcinka przewodu pokarmowego. Autor powołując się na dane z literatury twierdzi, iż takie wielo objawowe zespoły występować mogą aż w 87% przypadków. Wspomniane uprzednio wzdęcie brzucha jest innym dokuczliwym objawem dotyczącym wielu pacjentów z zespołem jelita nadwrażliwego. Zazwyczaj nasila się ono po posiłkach i łagodnieje po oddaniu gazów i stolca. Przeciętna ilość gazów w jelitach oceniana jest na około 180 cm3 ale jego przyrost o kilkadziesiąt cm3, może dawać subiektywne odczucie „balonowatości”. Niekiedy nawet uczucie wzdęcia może się pojawić przy prawidłowej objętości gazów u pacjentów ze spadkiem napięcia mięśni gładkich jelit. Stan taki może być objawem zaburzonego czucia trzewnego. Holdstock i Misiewicz wykazali, że stymulacja receptorów ściany jelita poprzez rozciąganie (gazy lub wysoka amplituda skurczów) odpowiedzialna jest za wystąpienie dolegliwości bólowych. Potwier­dziły to badania, którzy wykazali związek pomiędzy występowaniem do­legliwości bólowych, a monitorowanym manometrycznie wzrostem ciśnienia w obrębie okrężnicy lub jelita cienkiego. Connel był zdania, że omawiana choroba jest wynikiem pa­radoksalnej motoryki jelit. Według Connela zaparcie związane jest ze wzrostem, podczas gdy biegunka ze spadkiem aktywności skurczowej je­lita grubego. Nie­wielu badaczy obserwowało aktywność skurczową jelita cienkiego u chorych z zespołem jelita drażliwego. Opisywano tu zarówno przyspieszony jak i opóźniony czas tranzytu jelitowego, co można powiązać z różnymi postaciami opisywanego zespołu ( z biegunkami lub zaparciami). Deller i Wangel uważali, że przyspie­szony tranzyt w jelicie cienkim oraz obniżona ak­tywność perystaltyczna okrężnicy może być spo­wodowana rozciągnięciem kątnicy.
Niewątpliwie różnorodne formy opisywanych zaburzeń zachowania jelit są odpowiedzialne są za zmiany charakteru wypróżnień i za bóle brzucha. U prawie 1/4 chorych z opisywanym zespołem stwierdza się nasilenie dolegliwości po spożyciu posiłku. Connel uważa, że ta zależność charakterystyczna jest dla zespołu jelita drażliwego. Wg Almy i Tulina u prawie 2/3 chorych z zespołem jelita drażliwego stwierdza się zaburzenia motoryki i ukrwienia ściany okrężnicy w czasie działanie stresu na chorego. Autorzy bali zdania, że bezradność i płaczliwość związane są z zahamowaniem moto­ryki jelita, zaś złość i wrogość powodują wzrost motoryki okrężnicy.
Nowoczesne badanie neuroobrazowania pozwalają przyżyciowo zidentyfikować u ludzi centra w ośrodkowym układzie nerwowym związane z przeżywaniem emocji. Okolice korowe takie jak: kora przedczołowa, przednia część zakrętu obręczy, kora wyspy oraz ośrodki podkorowe (ciało migdałowate, wzgórze, brzuszna część prążkowia) zwiększają swoją aktywność synaptyczną w odpowiedzi na bodźce emocjonalne, co uwidacznia się na rejestrowanym kolorowym obrazie. Zaburzenia czynności tych struktur wiążą się z patofizjologią zaburzeń nastroju, która zazwyczaj odbija się również na funkcjonowaniu narządów zależnych od sterowania przez układ współczulny i przywspółczulny. Nadal stosunkowo niewiele wiadomo na temat czynności neurotransmiterów w tych procesach. W badaniach na zwierzętach wykazano, że aktywacja receptorów μ-opioidowych hamuje lęk i stres wywołane przez bodźce powodujące uczucie zagrożenia. W badaniu tych procesów stosuje się pozytronową tomografię emisyjną (PET) i specyficznego znacznika receptora μ-opioidowego. Wiadomo, że smutek powoduje zazwyczaj deaktywację receptorów μ-opioidowych w przedniej części zakrętu obręczy, brzusznej części gałki bladej, jądrach ciała migdałowatego oraz dolnych partiach kory skroniowej. Uzyskane wyniki wskazują na możliwości bezpośredniej oceny funkcji systemów neurohumoralnych uczestniczących w reakcjach emocjonalnych u ludzi i potwierdzają rolę układu receptorów μ-opioidowych w patofizjologii zaburzeń nastroju oraz pozwalają ocenić nasilenie ewentualnych zakłóceń odbijających się na pracy poszczególnych narządów.
Vastag stwierdził, że pojęcie bólu fizycznego, tak jakie ma miejsce w przypadku bólów brzuch u osób z zespołem jelita drażliwego, w dużym stopniu pokrywa się z pojęciem cierpienia psychicznego. Wiadomo, że przewlekły ból może spowodować depresję, która z kolei nasila dolegliwości bólowe. Wiadomo, że prawie 80% pacjentów z depresją zgłasza przede wszystkim dolegliwości somatyczne zaś leki przeciwdepresyjne są stosowane w leczeniu fibromialgii i innych przewlekłych zespołów bólowych. Układy serotoninergiczny i noradrenergiczny odgrywają istotną rolę nie tylko w regulacji nastroju, ale również w hamowaniu nadmiaru impulsów nerwowych dochodzących z trzewi, skóry i mięśni. Kocher wykazał, że spadkowi aktywności neuronów serotoninergicznych towarzyszy zwiększenie się bólu. Wiadomo też, że osoby z genetycznie uwarunkowaną zwiększoną aktywnością COMT są bardziej odporne na ból. W badaniu fMRI, w czasie odczuwania bólu, aktywowana jest przednia część zakrętu obręczy. Aktywacja prawej brzusznej kory przedczołowej wiąże się z hamowaniem reakcji na ból. Badania te pokazują, w jak dużym stopniu pokrywają się neurofizjologiczne mechanizmy odczuwania bólu fizycznego i cierpienia psychicznego.

Piśmiennictwo:
U Autora

linki sponsorowane, reklamy
wspieraj stawy - KOLAGEN_cito zalety kolagenu - KOLAGEN_cito czysty kolagen - KOLAGEN_cito produkty wzmacniające włosy - KOLAGEN_cito produkty na paznokcie - KOLAGEN_cito kłopotliwe rozstępy - KOLAGEN_cito wysokiej jakości kolagen - KOLAGEN_cito wypadające włosy - KOLAGEN_cito najlepsze w aptece szałwia - Cukierki_Szalwiowe apteka - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe specjały - szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki z ziołami - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe produkty szałwia - Cukierki_Szalwiowe w zielarniach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości z apteki - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe specjały - aronia - Cukierki_Aroniowe na wzmocnienie - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe wspomaganie - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki ziołowe - aronia - Cukierki_Aroniowe w zielarniach - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe produkty - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładne włosy - Cukierki_Pokrzywowe nowości z zielarni - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe dla sedniorów - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe produkty - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładna cera - Cukierki_Pokrzywowe ładna cera - Cukierki_Pokrzywowe dla sedniorów - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe w aptekach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w zielarniach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na wzmocnienie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z zielarni - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła w cukierkach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe żeńszeń imbir - cukierki - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa co dobrego - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa przeciw stresowi - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty z czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez dla całej rodziny - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła w cukierkach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w aptekach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki z ziołami - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez co dobrego - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki z ziołami - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe co dobrego - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z zielarni - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z zielarni - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zielarnia - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe specjały - melisa - Cukierki_Melisowe zielarnia - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z apteki - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe produkty - melisa - Cukierki_Melisowe apteka - melisa - Cukierki_Melisowe produkty z melisy - Cukierki_Melisowe nowości z apteki - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z apteki - melisa - Cukierki_Melisowe w aptekach - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki walerianowe - cukierki - Cukierki_Walerianowe zielarnia - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla całej rodziny - waleriana - Cukierki_Walerianowe na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki ziołowe - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe cukierki z ziołami - waleriana - Cukierki_Walerianowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe narciarstwo - Dezodorant_SuperDeo snooker - Dezodorant_SuperDeo nurkowanie z akwalungiem - Dezodorant_SuperDeo brydż - Dezodorant_SuperDeo gimnastyka - Dezodorant_SuperDeo biegi na przełaj - Dezodorant_SuperDeo bieganie - Dezodorant_SuperDeo narty wodne - Dezodorant_SuperDeo
MEDYCYNAanauk.net, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.