Twój Nauczyciel - Rozwiązywanie zadań
Sabiny, Iwony Środa 27. Października 2021r
linki sponsorowane, reklamy
ZADANIE:
Ile wody o temperaturze ºC trzeba dolać do litrów wody o temperaturze ºC aby ją ochłodzić do ºC ?
dokładność - ilość miejsc po przecinku
ROZWIĄZANIE:
DANE:
t p1 = 15 ºC (temperatura początkowa)
t p2 = 45 ºC (temperatura początkowa)
t k = 35 ºC (temperatura końcowa)
v 2 = 48 l (objętość)
SZUKANE:
v 1 = ...? (objętość)
OBLICZENIA:
Korzystając z równania Energii Cieplnej przy ogrzewaniu lub oziębianiu bez zmiany stanu skupienia: Q = mcΔt (1) Q - ciepło pobierane lub oddawane przez ciało podczas ogrzewania lub oziębiania
m - masa substancji
c - ciepło właściwe ogrzewanej lub oziębianej substancji
Δt = t k t p (przy ogrzewaniu) przyrost temperatury (temp. końcowa - temp. początkowa) Δt = t p t k przy oziębianiu) zmiana temperatury (temp. początkowa - temp. końcowa)

Korzystając z równania Bilansu Cieplnego Q pobrane przez wodę chłodniejszą = Q oddane przez wodę cieplejszą (2)

Podstawiając wzór (1) do wzoru (2) otrzymamy: m1 c tk - tp1 = m2 c tp2 - tk dalej przekształcając, m 1 = m 2 c t p2 - t k c t k - t p1 m 1 = m 2 t p2 - t k t k - t p1

Zakładając, że 1l wody = 1kg wody, otrzymamy: v 1 = v 2 t p2 - t k t k - t p1 Podstawiając dane liczbowe mamy: v 1 = 48 45-35 3515 v 1 = 48 10 20 v 1 = 48 · 0.5 v 1 = 24 Sprawdzamy jednostki: l = l ºC - ºC ºC - ºC = l
ODPOWIEDŹ:
Potrzebna ilość wody do ogrzania wynosi  24l v 1 = 24 l
linki sponsorowane, reklamy
ANAUK.NET, jest nazwą zastrzeżoną (C) 2000. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontynuacji nauki w publicznych placówkach oświatowych. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook
PetroAstro