EXCELsexy anauk.net
Niedziela 22. Maja 2022r
Wiesława, Heleny 
Wyrównywanie Danych w Komórkach
Możesz wyrównać dane w komórkach zarówno w poziomie, jak iw pionie. W zależności od danych wstawianych do komórki program Excel wyrównuje je w różny sposób. Jeśli wprowadzisz normalny tekst, zostanie on wyrównany do lewej. Wszelkie inne wartości, takie jak liczby lub daty, zostaną wyrównane do prawej.
Jeśli zwiększysz wysokość wiersza, zauważysz, że domyślnie dane są również wyrównane do dołu.
Aby zmienić wyrównanie danych wewnątrz komórek w sposób, który uznasz za przydatny, wybierz jeden z przycisków wyrównania w NARZĘDZIA GŁÓWNE >> Wyrównanie.
Trzy górne ikony służą do wyrównywania danych w pionie, a trzy pod nimi służą do wyrównywania ich w poziomie. Daje nam dziewięć kombinacji.
Wcięcie tekstu
Oprócz wyrównania tekstu Excel pozwala również zmniejszać i zwiększać wcięcie tekstu. Wcięcie tekstu służy do zwiększania marginesu między tekstem a lewą krawędzią komórki. Ikony za to odpowiedzialne znajdują się po prawej stronie ikon wyrównania tekstu w poziomie.
Przykład:
Spójrz na następujący przykład. Przycisk zwiększenia wcięcia został kliknięty raz w komórce B3, dwukrotnie w B4 i trzykrotnie w B5.