EXCELsexy anauk.net
Niedziela 22. Maja 2022r
Wiesława, Heleny 
Wypełnianie Błyskawiczne
Wypełnianie błyskawiczne jest narzędziem podobnym do Autowypełniania i do narzędzia Tekst jako kolumny.
W przeciwieństwie do autowypełniania, wypełnianie błyskawiczne nie jest ograniczony do jednego wiersza lub kolumny, ale również patrzy na otaczające komórki znaleźć bardziej skomplikowane wzory.
Różni się on od narzędzia tekst jako kolumny, które można wyodrębnić numery, które są oddzielone za pomocą różnych separatorów i mogą być umieszczone w różnych miejscach wewnątrz komórki.
Wypełnianie błyskawiczne można znaleźć w trzech różnych miejscach:
  • NARZĘDZIA GŁÓWNE >> Edytowanie >> Wypełnij >> Wypełnianie błyskawiczne,
  • DANE >> Narzędzia danych >> Wypełnianie błyskawiczne,
  • Ctrl + E Skrót klawiaturowy.
Przykład 1:
Użyjmy następujący przykład.
Załóżmy, że chcesz, aby wyodrębnić numer z każdej komórki i włożyć ją do komórki w prawej kolumnie.
Nie wszystkie z nich są oddzielone spacją (np 399 $) i znajdują się one w różnych miejscach. Jest to doskonały przykład, aby pokazać, jak działa Wypełnianie błyskawiczne.
Wprowadź cyfrę 5 w komórce C2 i naciśnij Ctrl + Enter, aby pozostać w komórce. Użyj funkcji Wypełnianie błyskawiczne, aby wypełnić inne komórki.
Zwróć uwagę, że dane w komórkach C5, C7, C9, C11 nie zawierają ułamków dziesiętnych, ale liczby całkowite. Teraz zmień wartość 141593 w komórce C5 na wartość 3.141593.
Zwróć uwagę, że narzędzie Wypełnianie błyskawiczneuczy się” z twoich poprawek, więc bardzo ważne jest, aby dane były spójne.