EXCELsexy anauk.net
Niedziela 22. Maja 2022r
Wiesława, Heleny 
Wypełnianie Komórek
Oprócz formatowania tekstu możesz także podświetlać poszczególne komórki, zmieniając ich typ tła. W programie Excel możesz wypełnić komórki kolorem, gradientem i wzorem.
Przykład :
Spójrz na następujący przykład. Pokazuje nasze wydatki na najbliższe trzy dni.
To "czysty", niesformatowany przykład, który jest mało czytelny. Sformatujmy niektóre komórki, aby uzyskać ładniejszy wygląd.
Ikona wypełnienia znajduje się w NARZĘDZIA GŁÓWNE >> Czcionka >> Kolor wypełnienia. W prawym dolnym rogu znajduje się dodatkowa ikona. Kliknij go, a uzyskasz dostęp do dodatkowych opcji.
Wypełnianie komórki jednolitym kolorem
Wybierz komórki od B3 do B5. Z menu rozwijanego wybierz kolor jasny oliwkowozielony. Następnie wybierz komórki od C2 do E2 i komórkę B7. Wypełnij je kolorem ciemnoniebieskim.
Dla komórek z ciemnoniebieskim tłem wybierz białą czcionkę , aby tekst był bardziej czytelny. Ikona Kolor czcionki znajduje się obok ikony Kolor wypełnienia.
Wypełnianie gradientem
Jak napisałem na początku tej lekcji, zamiast używać jednolitego koloru do wypełnienia tła komórki, możesz również użyć gradientu.
Aby to zrobić, najpierw zaznacz komórki od C7 do E7. Kliknij je prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz Formatowanie komórek lub użyj skrótu klawiaturowego Ctrl + Shift + F. Gdy otworzy się okno, wybierz kartę Wypełnienie, a następnie kliknij przycisk Efekty wypełnienia.
W nowym oknie możesz ustawić dwa kolory. Proponuję wybrać kolory, które są podobne, ponieważ przejścia między nimi będą bardziej subtelne i zapewni bardziej profesjonalny wygląd.
Wypełnianie wzorem
Wybierz komórki od C3 do E5. Otwórz okno Formatowanie komórek, a następnie kliknij kartę Wypełnienie. Po prawej stronie znajdziesz dwa menu rozwijane: kolor deseniu i styl deseniu. Proponuję wybrać jasny kolor, w przeciwnym razie wzór tła będzie rozpraszał.
Po potwierdzeniu zmian wzór zostanie zastosowany do komórki. Teraz przykład wygląda znacznie lepiej niż na początku i jest też bardziej czytelny.
Usuwanie wypełnienia
Jeśli chcesz usunąć wypełnienie z komórek, wybór białego tła nie jest tutaj rozwiązaniem, ponieważ usunie również siatkę oddzielającą komórki od siebie. Poza tym nie usunie wypełnienia wzorkiem.
To, co powinieneś zrobić, to użyć opcji Brak wypełnienia. Możesz go znaleźć w NARZĘDZIA GŁÓWNE >> Czcionka >> Kolor wypełnienia >> Brak wypełnienia.