EXCELsexy anauk.net
Niedziela 22. Maja 2022r
Wiesława, Heleny 
Wstawianie Komórek
Wcześniej czy później będziesz musiał wstawić dodatkowe komórki między te, które już zawierają dane. Oczywiście możesz przenieść zawartość tych komórek, aby zrobić miejsce na nowe dane, ale jest jeszcze inna szybsza metoda, którą pokażę w poniższym przykładzie.
Przykład 1:
Aby wstawić komórki do arkusza, najpierw wybierz miejsce, w którym chcesz je umieścić, a następnie kliknij zaznaczenie prawym przyciskiem myszy i wybierz Wstaw.
Po wybraniu tej opcji pojawi się okno z czterema przyciskami opcji. Domyślnie Excel ustawia opcję, którą w tym przypadku uważa za najbardziej prawdopodobną. W naszym przykładzie domyślna opcja - Przesuń komórki w prawo jest opcją, którą chcemy.
Po przesunięciu komórek w prawo w tabeli pojawiają się nowe puste komórki.
Przykład 2:
W drugim przykładzie wstawimy nowe komórki pod nagłówkiem tabeli. Wybierz komórki od C3 do E3. Kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz Wstaw. Tym razem Excel również odgadł poprawnie. Chcemy, aby komórki zostały przesunięte w dół.
Nowo wstawione komórki odziedziczą formatowanie komórek z komórek znajdujących się powyżej lub z tych po lewej stronie, w zależności od tego, gdzie chcesz wstawić nowe.