EXCELsexy anauk.net
Niedziela 22. Maja 2022r
Wiesława, Heleny 
Wstawianie Kolumn i Wierszy
Trudno wszystko zaplanować z góry, więc czasami warto wstawić nową kolumnę (lub wiersz) między istniejące.
Przykład:
Spójrz na następujący przykład. W tabeli jest błąd, ponieważ po „poniedziałku” jest „środa”. Naprawmy to, wstawiając między nimi „wtorek”.
Aby wstawić nową kolumnę, kliknij prawym przyciskiem myszy literę D i wybierz Wstaw.
W tym przypadku formatowanie zostało odziedziczone z kolumny C, która znajduje się po lewej stronie nowo wstawionej kolumny.
  • WSKAZÓWKA
  • Możesz wstawić wiele kolumn lub wierszy jednocześnie.
  • UWAGA
  • Jeśli w ostatniej kolumnie (wierszu) arkusza znajduje się wartość, program Excel poinformuje Cię, że nie możesz dodać nowej kolumny (wiersza), dopóki nie usuniesz lub nie przeniesiesz tej wartości w inne miejsce.