EXCELsexy anauk.net
Niedziela 22. Maja 2022r
Wiesława, Heleny 
Wpisywanie i Edytowanie Danych
Jeśli chcesz wprowadzić informacje w komórce, najpierw musisz kliknąć komórkę, aby była aktywna.
Następnie możesz wprowadzić swoje dane na jeden z dwóch sposobów:
 1. Zacznij pisać, a tekst automatycznie pojawi się w komórce,
 2. Kliknij Pasek Formuły. Gdy zaczniesz pisać, dane automatycznie pojawią się na Pasku Formuły, a także w aktywnej komórce.
Różne sposoby potwierdzania danych wejściowych
Możesz potwierdzić wpisane dane na cztery różne sposoby, w zależności od tego, gdzie ma się znajdować następna aktywna komórka.
 1. Najpopularniejszą metodą potwierdzenia wpisu jest naciśnięcie klawisza Enter. W takim przypadku następną aktywną komórką będzie komórka poniżej,
 2. Jeśli chcesz, aby następna aktywna komórka znajdowała się po prawej stronie rzeczywistej, użyj klawisza Tab,
 3. Użyj Shift + Enter, aby aktywować powyższą komórkę,
 4. Użyj Shift + Tab, aby aktywować komórkę, która znajduje się na lewo od bieżącej.
Edycja zawartości komórki
  Istnieją dwa sposoby edytowania zawartości komórki:
 1. Kliknij dwukrotnie komórkę, której zawartość chcesz edytować, a kursor zostanie umieszczony w tym samym miejscu, w którym kliknąłeś. Jeśli użyjesz pojedynczego kliknięcia, zamiast podwójnego kliknięcia, zaraz po rozpoczęciu pisania, zawartość tej komórki zostanie wyczyszczona i wpisany nowy tekst,
 2. Kliknij komórkę z zawartością i umieść kursor dokładnie w tym miejscu na Pasku Formuły, w którym chcesz rozpocząć edycję danych.
 • WSKAZÓWKA
 • Jeśli chcesz wyjść z trybu edycji bez potwierdzania zmian, naciśnij klawisz ESC.