EXCELsexy anauk.net
Niedziela 22. Maja 2022r
Wiesława, Heleny 
Wklejanie Specjalne
Oprócz standardowego wklejania danych, Excel umożliwia wklejanie danych w specjalny sposób. W przeciwieństwie do normalnego wklejania, w trybie Wklej specjalnie masz większą kontrolę nad wyglądem wklejonej zawartości. Wklej specjalnie działa tylko wtedy , gdy kopiujesz (nie wycinasz) zawartość komórki.
Aby skorzystać z funkcji Wklej specjalnie, skopiuj zawartość zaznaczonych komórek i wybierz miejsce, w którym chcesz wkleić te wartości. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu kontekstowe.
Tutaj znajdziesz najpopularniejsze opcje wklejania. Jeśli żaden z nich nie spełnia Twoich potrzeb, możesz kliknąć trójkąt po prawej stronie opcji Wklej specjalnie, aby wyświetlić dodatkowe opcje.
Opcje wklejania są podzielone na trzy grupy: Wklej, Wklej wartości i Inne opcje wklejania.
Wklej
Wklej (L)
Jest to standardowa metoda wklejania danych. Ma taki sam efekt, jak użycie skrótu klawiaturowego Ctrl + V.
Formuły (F)
W takim przypadku Excel pamięta, że ​​wklejone dane należy traktować jako formułę. Czasami, gdy otworzysz więcej niż jedno wystąpienie programu Excel, a następnie użyjesz standardowej metody wklejania ( Ctrl + V ), może to zostać potraktowane jako zwykła wartość. Dlatego w takich przypadkach bezpieczniej jest używać Kopiuj jako Formuła.
Formatowanie formuł i liczb (O)
W tej metodzie wklejania, wklejona wartość zachowuje format. Na przykład 4,0934% jest wklejane jako 4,0934% , a nie, na przykład jako 4,09%.
Zachowaj formatowanie źródłowe (Z)
Ta metoda jest podobna do powyższej. Różnica polega na tym, że ta metoda kopiuje również takie zmiany, jak formatowanie czcionki i tła.
Bez obramowania (B)
Jeśli skopiujesz z komórki z obramowaniem, a następnie wkleisz dane do innej komórki, całe formatowanie oprócz obramowań zostanie skopiowane.
Zachowaj szerokości kolumn źródłowych (Z)
Wkleja komórki w taki sam sposób, jak metoda Zachowaj formatowanie źródłowe. Jedyna różnica polega na tym, że kopiuje również szerokość kolumny.
Transpozycja (T)
Możesz użyć tej metody, jeśli chcesz zamienić kolumny z wierszami.
Wklej wartości
Wartość (W)
Załóżmy, że komórka wyświetla wartość 7, ale w rzeczywistości jest to formuła ( =2+1+4 ). W przypadku tego typu wklejana jest wartość 7 a nie jest kopiowana formuła.
Jeśli wpiszesz 5,0832% + 2%, wyświetlony tekst będzie miał wartość 7,10% (w zaokrągleniu 7,0832% ). Wklej tę wartość za pomocą metody Wartości , a zostanie ona wyświetlona jako 0,070832.
Formatowanie wartości i liczb (A)
Użyjmy formuły z poprzedniego przykładu ( =5,0832% + 2% ). W takim przypadku formatowanie zostanie zachowane. Jednak nie zostanie ona zapamiętana jako formuła, ale jako wartość 7,0832%.
Formatowanie wartości i źródła (M)
Ta metoda wklejania jest podobna do formatowania wartości i liczb, z tą różnicą, że zachowuje również formatowanie komórek.
Inne opcje wklejania
Formatowanie (F)
W takim przypadku nie kopiujemy wartości komórki, ale jej formatowanie (kolor tła, rozmiar, kolor czcionki itp.).
Wklej łącze (C)
Ta metoda wkleja łącze do skopiowanej komórki. Jeśli skopiujesz komórkę C2 do D3, komórka C2 będzie zawierać łącze do komórki C2 (=$C$2). Oznacza to, że gdy zmienisz zawartość komórki C2, zawartość komórki D3 zmieni się automatycznie. W takim przypadku formatowanie nie jest zachowywane.
Obraz (O)
Wkleja zawartość komórki wraz z formatowaniem i zapisuje ją jako obraz. Tutaj możesz wykonać te same operacje, co na każdym innym obrazie.
Obraz połączony (B)
Podobnie jak w poprzednim przykładzie wkleja zawartość jako obraz. Tym razem jednak obraz jest połączony z kopiowaną komórką, dlatego jest aktualizowany za każdym razem, gdy zmieniasz zawartość komórki.
Przycisk Zaawansowane Opcje Wklejania
Jeśli potrzebujesz więcej opcji, kliknij przycisk Wklej specjalnie.
Znajdziesz tutaj takie funkcje jak automatyczne dodawanie, odejmowanie, dzielenie czy mnożenie. Dodatkowo możesz skopiować tylko szerokość kolumny lub jej walidację.