EXCELsexy anauk.net
Niedziela 22. Maja 2022r
Wiesława, Heleny 
Waluty i Zapis Księgowy
Podczas pracy z wartościami pieniężnymi można użyć dwóch różnych formatów: Księgowe i Walutowe. Możesz je znaleźć w NARZĘDZIA GŁÓWNE >> Liczba.
Format księgowy można również znaleźć w sekcji Księgowy format liczb.
Po rozwinięciu tego przycisku zobaczysz listę najpopularniejszych walut.
Jeśli potrzebujesz większej kontroli nad formatowaniem. Na przykład, jeśli chcesz ustawić liczbę miejsc dziesiętnych, możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy komórkę zawierającą wartość, a następnie wybrać Formatuj komórki… .
Po lewej stronie, w polu Kategoria, znajdziesz dwie pozycje: Walutowe i Księgowe.
Który typ formatowania wybrać
Format księgowy oparty jest na formacie walutowym. Oba pozwalają wybrać walutę i ustawić liczbę miejsc dziesiętnych.
Oprócz tych podobieństw istnieje również kilka różnic:
  1. W formatowaniu księgowym znak waluty znajduje się tuż przy lewej krawędzi komórki, a w formatowaniu walutowym na początku wartości. W wypadku polskiej waluty, znak będzie znajdował się po prawej stronie.
  2. W formatowaniu księgowym między wartością a prawą krawędzią komórki znajduje się dodatkowy odstęp.
  3. Format księgowy wyświetla "-", gdy wartość wynosi 0.
Przykład: