EXCELsexy anauk.net
Niedziela 22. Maja 2022r
Wiesława, Heleny 
Walidacja Danych
Mogą wystąpić sytuacje, w których chcesz uniemożliwić użytkownikom wprowadzanie danych, które nie spełniają określonych przez Ciebie warunków.
Załóżmy, że masz w arkuszu komórkę, w której chcesz, aby użytkownik wpisał swój wiek. Dlatego jako warunek potrzebujesz liczby całkowitej od 18 do 67.
Aby ustawić warunek, najpierw wybierz komórkę lub zakres komórek, a następnie kliknij DANE >> Narzędzia danych >> Poprawność danych. Po wykonaniu tej czynności pojawi się nowe okno.
Ustawienia
Tutaj możesz określić, jaki rodzaj danych i zakres chcesz ustawić dla wybranych komórek.
Możesz użyć jednego z następujących typów danych:
Pełna liczba
Liczby, które nie są ułamkami (-12, 0, 4 itd.).
Dziesiętne
Liczby te mogą być również ułamkami (1,2, -1, 5, 4,6 itd.).
Lista
Przy tego rodzaju walidacji możesz wybrać z rozwijanego menu jeden z kilku elementów.
Jeśli wybierzesz opcję Lista, pojawi się nowe pole tekstowe o nazwie Źródło. W tym polu tekstowym możesz wybrać komórki z arkusza lub wprowadzić wartości z klawiatury - na przykład „jeden, dwa, trzy” (lub „jeden; dwa; trzy” w zależności od konfiguracji systemu).
Data
Tutaj możesz wprowadzić datę i godzinę. („14 marzec”, „2022-03-14”, „14”).
  • UWAGA
  • Jeśli wprowadzisz datę bez roku – na przykład „13 marca” , Excel potraktuje ten rekord jako „13 marca 2022” (bieżący rok). Jeśli wpiszesz tylko dzień, na przykład „14” , może się wydawać, że jest to dzień bieżącego miesiąca i bieżącego roku. Jednak w tym przypadku będzie to traktowane jako „14 stycznia 1900” . To dlatego, że tekst „14 marca” jest traktowany jako data, a „14” jako liczba. Więcej o datach dowiesz się w przyszłych lekcjach.
Czas
Tutaj możesz wpisać godzinę. Na przykład: „12:00” , „13:14:50”.
  • WSKAZÓWKA
  • Jeśli chcesz zobaczyć, jakich formatów daty i godziny możesz użyć, kliknij prawym przyciskiem myszy wybraną komórkę i wybierz Formatuj komórki… . Po kliknięciu pozycji z kategorii po lewej stronie pojawi się lista różnych opcji formatowania.
Długość Tekstu
Tutaj możesz określić liczbę znaków, które należy wprowadzić. Możesz wprowadzić zwykły tekst, a także liczby.
  • UWAGA
  • Może wystąpić pewne zamieszanie, gdy masz do czynienia z datami. Jeśli ustawisz długość zakresu tekstu na 3 do 5 znaków, a następnie wprowadzisz datę „14 marca 2022” (13 znaków), sformatuj ją na „14-mar-22” (9 znaków) Excel nie zwrócić błąd. Dzieje się tak, ponieważ data w programie Excel jest przechowywana jako liczba a następnie formatowana na datę. Jeśli chcesz zobaczyć tę liczbę, kliknij tę komórkę prawym przyciskiem myszy i wybierz Formatuj komórki… z menu kontekstowego. Wybierz kategorię liczbowe i kliknij OK. Jak widać ten numer to „44634”. Składa się z 5 znaków, które mieszczą się w określonym zakresie, więc ta liczba nie zwróci błędu.
Niestandardowe
Weryfikacja niestandardowa jest bardziej skomplikowana niż inne rodzaje walidacji. Tutaj możesz wstawić formułę z określonymi parametrami.
W dolnej części okna znajdziesz pole wyboru Zastosuj te zmiany do wszystkich innych komórek z tymi samymi ustawieniami. Oznacza to, że jeśli klikniesz komórkę i wybierzesz tę opcję, Excel sprawdzi w arkuszu (nie skoroszycie), czy istnieją inne komórki z tymi samymi parametrami walidacji. Jeśli tak, wszystkie te komórki zostaną zaznaczone, a zmiany zastosowane.
Komunikat wejściowy
Tutaj możesz ustawić wyskakujące okienko z tytułem i wiadomością wejściową. Teraz po kliknięciu komórki pojawi się okno z wpisanym komunikatem.
Alert o błędzie
Zatrzymaj
Program Excel wyświetla komunikat o błędzie z przyciskami Ponów próbę i Anuluj. Jeśli wybierzesz przycisk Ponów próbę, otrzymasz szansę na ponowne wprowadzenie wartości. Jeśli wybierzesz przycisk Anuluj, wartość zostanie przywrócona do tej, która została wcześniej wprowadzona.
Ostrzeżenie
W takim przypadku program Excel wyświetla komunikat ostrzegawczy. Dostępne są trzy opcje: Tak, Nie i Anuluj. Jeśli wybierzesz opcję Tak, program Excel wprowadzi wartość, która nie spełnia warunków. Jeśli klikniesz Nie, Excel pozwoli Ci zmienić dane. Jeśli klikniesz Anuluj, dane zostaną przywrócone do poprzedniej wartości.
Informacje
Gdy pojawi się okno informacyjne, możesz kliknąć OK, aby zaakceptować wartość lub Anuluj, aby powrócić do poprzedniego stanu.
  • UWAGA
  • Excel sprawdza wartość dopiero po utworzeniu reguły walidacji. Jeśli zastosujesz walidację do komórek, które już zawierają wartości, program Excel nie będzie narzekał, nawet jeśli te wartości są niezgodne z regułą.
Usuwanie walidacji
Jeśli chcesz usunąć weryfikację z komórek, najpierw zaznacz te komórki, a następnie kliknij przycisk Wyczyść wszystko w lewym dolnym rogu karty Ustawienia. Kliknij OK, aby potwierdzić.