EXCELsexy anauk.net
Niedziela 22. Maja 2022r
Wiesława, Heleny 
Usuwanie Kolumn i Wierszy
Excel umożliwia usuwanie wierszy i kolumn, których nie chcesz, aby były obecne w arkuszu. Możesz je usunąć, korzystając z jednej z dwóch różnych metod. Pokażę Ci, jak to zrobić w poniższym przykładzie.
Przykład 1:
Najpierw usuń wiersze: 3 i 4.
Zaznacz komórki E3 i E4 (lub inne znajdujące się w wierszach 3 i 4), a następnie przejdź do NARZĘDZIA GŁÓWNEGO >> Komórki >> Usuń >> Usuń wiersze arkusza.
Usunięto wiersze 3 i 4
Przykład 2:
Aby użyć drugiej metody, wybierz te dwa wiersze, klikając i przeciągając ich numery, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Usuń.
W podobny sposób można usuwać kolumny.