EXCELsexy anauk.net
Niedziela 22. Maja 2022r
Wiesława, Heleny 
Typy Danych
Podczas tworzenia nowego pliku wszystkie komórki w arkuszu są typu ogólnego. Oznacza to, że przy wprowadzaniu nowej wartości Excel próbuje odgadnąć, czy chciałeś wpisać tekst, wartość liczbową, datę itp.

Przedstawiam, jakich typów danych możesz użyć w Excelu:
Tekst
Tekst jest jedynym typem danych w programie Excel, który jest domyślnie wyrównany do lewej. Służy głównie do nazywania nagłówków tabel, opisów itp.
Liczby
Ten typ danych obejmuje liczby całkowite, ułamki, procenty, waluty i inne rodzaje liczb. Są to najpopularniejsze typy danych w większości arkuszy.
Daty i godziny
Ten typ zawiera datę i godzinę, przechowywane w różnych formatach. Na przykład datę z godziną: 2022-07-07 12:32:56 można również zapisać jako 2022-07-07 lub 7 lipca 2022.

Te przykłady to tylko kilka z wielu różnych kombinacji dat i godzin.
Wartości logiczne
Ten typ danych może zawierać jedną z dwóch wartości: PRAWDA lub FAŁSZ. W zdecydowanej większości przypadków nie będziesz używać tego typu danych. Jest to przydatne podczas pracy z kodem makr. Ta wartość jest domyślnie wyśrodkowana.
  • WSKAZÓWKA
  • Jeśli chcesz, aby daty lub liczby były traktowane jako tekst, musisz poprzedzić te wartości znakiem „'” , np. '2022-12-12 lub '28%.