EXCELsexy anauk.net
Niedziela 22. Maja 2022r
Wiesława, Heleny 
Sprawdzanie Pisowni
Sprawdzanie pisowni jest dobrze znane osobom pracującym z edytorami tekstu, takimi jak Microsoft Word.
Ponieważ używasz tekstu nie tylko w edytorach tekstu, sprawdzanie pisowni może być również przydatne w innych programach. Dlatego Microsoft dodał to narzędzie do innych aplikacji pakietu Office.
Aby otworzyć sprawdzanie pisowni, wybierz RECENZJA >> Sprawdzanie >> Pisownia lub użyj klawisza F7 . Excel sprawdza pisownię komórka po komórce, wiersz po wierszu. Jeśli napotka wartość, która wydaje mu się nieprawidłowa, zatrzymuje się na tym i wyświetla listę sugestii, w której możesz zdecydować, co chcesz zrobić w obecnej sytuacji.
Jeśli program Excel nie napotka żadnych podejrzanych słów, wyświetli komunikat informujący o zakończeniu sprawdzania pisowni.