EXCELsexy anauk.net
Niedziela 22. Maja 2022r
Wiesława, Heleny 
Scalanie Tekstu z Liczbami
Jeśli masz dane w wielu kolumnach, możesz je scalić, aby dane zajmowały tylko jedną kolumnę.
Przykład:
W poniższym przykładzie mamy listę osób. W pierwszej kolumnie znajdują się imiona, w drugim nazwiska i w trzeciej wieku.
Scalanie tekstu
Utwórz nową kolumnę, aby umieścić tutaj scalone dane. Nazwij komórkę E2 – Pełna nazwa, a następnie wprowadź do komórki E3 następującą formułę =B3&" "&C3 (oznacza to: połącz komórkę B3 ze spacją, a następnie z komórką C3).
Naciśnij Ctrl + Enter, aby pozostać w komórce. Przesuń kursor myszy w prawy dolny róg komórki. Użyj dwukrotnego kliknięcia, aby automatycznie wypełnić nazwy.
Załóżmy, że po utworzeniu kolumny Imię i nazwisko nie potrzebujesz już kolumn Imię i Nazwisko.
Jeśli po prostu usuniesz te kolumny, w komórkach Pełna nazwa pojawi się błąd odwołania (=#REF!). Ten błąd pojawia się, ponieważ te komórki nie są wartościami tekstowymi, ale odwołaniami do kolumn B (imię) i C (nazwisko).
Musisz zmienić komórki Pełna nazwa na wartości tekstowe. Wybierz komórki od E3 do E6 i skopiuj je Ctrl + C. Kliknij te komórki prawym przyciskiem myszy i wklej je jako wartości.
Wybierz komórki od E2 do E6 i przenieś je w miejsce, w którym znajdują się komórki Imię.
Scalanie tekstu z liczbami
Usuń kolumnę Nazwisko. Teraz masz kolumny z połączonymi imionami i nazwiskami.
Utwórzmy pełne zdanie, takie jak "Pełne imię" to "Wiek" lat. Wpisz formułę =B3&" ma "&C3&" lat". do komórki D3 .
Użyj opcji Autouzupełnianie, aby wypełnić pozostałe komórki.