EXCELsexy anauk.net
Niedziela 22. Maja 2022r
Wiesława, Heleny 
Scalanie Komórek
Scalanie komórek w programie Excel może być przydatne, gdy chcesz sformatować wygląd arkusza. Możesz scalić dwie lub więcej sąsiadujących ze sobą komórek, zarówno w pionie, jak i w poziomie.
W tym celu przejdź do NARZĘDZIA GŁÓWNE >> Wyrównanie >> Scal i wyśrodkuj. Jest to rozwijane menu, pod którym znajdziesz cztery przyciski:
Scal i wyśrodkuj
Scala zaznaczone komórki w jedną większą komórkę, jednocześnie wyśrodkowując tekst w poziomie.
Scal wszystkie
Scala 6 komórek (2×3), bez wyśrodkowywania jej zawartości. Otrzymasz 3 komórki, po jednej na każdy rząd.
Scal komórki
Łączy komórki w jedną większą, bez centrowania jej zawartości.
Rozdziel komórki
Jeśli chcesz cofnąć scalenie wcześniej scalonych komórek, możesz użyć tego przycisku.
Przykład:
Spójrz na następujący przykład. Pokazuje listę klientów. Ta tabela nie jest odpowiednio sformatowana, więc nie wygląda zbyt profesjonalnie.
Aby sformatować tę tabelę, wykonaj następujące czynności:
  • Wybierz komórki od B2 do F2, a następnie wybierz przycisk Scal i wyśrodkuj,
  • Teraz wybierz komórki od B4 do B7 i jeszcze raz wybierz Scal i wyśrodkuj,
  • Przejdź do EKRAN GŁÓWNY >> Wyrównanie, kliknij Wyrównanie do środka, a następnie wybierz NARZĘDZIA GŁÓWNE >> Wyrównanie >> Obróć tekst w górę.
Jeśli zrobiłeś wszystko poprawnie, powinieneś otrzymać następujący wynik.
  • OGŁOSZENIE
  • Możesz podzielić tylko te komórki, które zostały wcześniej scalone.
  • OGŁOSZENIE
  • Podczas scalania wielu komórek w jedną zachowywana jest tylko wartość komórki w lewym górnym rogu.
  • OGŁOSZENIE
  • Nie można sortować scalonych komórek.