EXCELsexy anauk.net
Niedziela 22. Maja 2022r
Wiesława, Heleny 
Pogrubienie, Kursywa, Podkreślenie i Przekreślenie
Oprócz zmiany koloru, rozmiaru i typu czcionki możesz wyróżnić tekst w programie Excel na kilka różnych sposobów. Na przykład używając: pogrubienia ( Ctrl + B ) , kursywy ( Ctrl + I ), podkreślenia ( Ctrl + U ) i przekreślenia.
Pogrubienie i kursywa
Wiele czcionek ma kilka różnych odmian, takich jak zwykła, pogrubiona i kursywa. Jeśli czcionka ma tylko zwykły typ , program Excel tworzy pozostałe dwie, używając własnego algorytmu.
Przyciski pogrubione i kursywą można znaleźć w NARZĘDZIA GŁÓWNE >> Czcionka.
Możesz je łączyć lub używać osobno. W rezultacie tekst może być pisany kursywą, pogrubioną lub pogrubioną kursywą.
Podkreślenie
Przycisk podkreślenia znajduje się po prawej stronie przycisków pogrubienia i kursywy.
Po kliknięciu trójkąta będziesz mieć wybór, Podkreślenie, lb Podwójne podkreślenie.
Oprócz standardowego podkreślenia możesz również użyć podkreślenia księgowego. Nie znajdziesz go bezpośrednio na wstążce, więc musisz kliknąć małą kwadratową ikonę w prawym dolnym rogu grupy czcionek.
Możesz także użyć skrótu klawiaturowego Ctrl + Shift + F.
Gdy otworzy się nowe okno, wybierz z listy rozwijanej Podkreślenie Kięgowe pojedyncze lub Kięgowe Podwójne.
Istnieją dwie różnice między podkreśleniem standardowym a podkreśleniem księgowym:
  1. W podkreśleniu księgowym cały tekst znajduje się nad linią. W standardowym podkreśleniu części niektórych liter mogą znajdować się pod linią.
  2. W podkreśleniu księgowym linia jest rozciągnięta na szerokość komórki, natomiast w podkreśleniu standardowym szerokość linii jest równa szerokości tekstu.
Przekreślenie
Aby użyć przekreślenia, zaznacz tekst i użyj skrótu klawiaturowego Ctrl + Shift + F.
W obszarze Efekty zaznacz przekreślenie, kliknij OK i zobacz efekt.