EXCELsexy anauk.net
Niedziela 22. Maja 2022r
Wiesława, Heleny 
Operacje Matematyczne na Dacie i Czasie
Możesz wykonywać takie operacje arytmetyczne jak dodawanie lub odejmowanie nie tylko na liczbach, ale także na datach. W tej lekcji pokażę Ci kilka przykładów, jak możesz to zrobić.
Obliczanie liczby dni pomiędzy datami
Przykład 1:
Jeśli chcesz wykonać dodawanie lub odejmowanie dat, najpierw musisz je zapisać w osobnych komórkach. Niech to będzie komórka A1 i komórka A2.
A1 = 21 maja 2022 18:15:00
A2 = 18 lipca 2022
Jeśli data obejmuje czas inny niż północ (domyślnie 24:00:00), liczba zwracanych dni zostanie zmniejszona o jeden. Poniższe przykłady pokazują sposoby ignorowania czasu i używania tylko części daty.
Przykład 2:
= DNI(A2, A1)
zwraca 47.
W tym przykładzie funkcja DNI zwraca liczbę dni między dwiema datami.
Przykład 3:
= INT(A2) - INT(A1)
zwraca 47.
Data i czas zostały zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej (w tym przypadku oznacza to pozbycie się części czasu, dzięki czemu zapamiętany zostanie tylko dzień. Czas zostanie ustawiony na wartość domyślną, czyli 24:00:00).
Dodawanie i odejmowanie dni
Wykorzystajmy przykład z poprzedniego ćwiczenia.
Przykład 4:
A1 = 21 maja 2022
Jeśli chcesz zobaczyć, jaka data będzie 47 dni po dacie 21 maja 2022 r., możesz dodać do tej daty liczbę 47.
Spójrz na następujący wzór:
= A1 + 47
Wynikiem będzie 18 lipca 2022 roku. Możesz również sprawdzić, jaka data była 47 dni przed datą 18 lipca 2022 roku .
A2 = 18 lipca 2022
= A2 - 47