EXCELsexy anauk.net
Niedziela 22. Maja 2022r
Wiesława, Heleny 
Obramowanie Komórek
Oprócz zmiany czcionki i koloru komórek możesz je również odróżnić za pomocą obramowań komórek.
Aby dodać obramowanie, przejdź do NARZĘDZIA GŁÓWNE >> Czcionka >> Obramowania.
Po rozwinięciu przycisku Obramowania można znaleźć wiele różnych opcji, takich jak Obramowania zewnętrzne, Obramowanie pogrubione, Wszystkie granice, itp.
Poniżej tej listy znajdują się opcje rysowania i wymazywania obramowania, ustawienia koloru linii oraz ustawienia styli.
Jeśli chcesz ręcznie narysować obramowanie, kliknij przycisk Rysuj obramowanie i zaznacz komórki, które mają mieć obramowanie.
Aby utworzyć siatkę obramowania, wybierz przycisk Rysuj siatkę obramowania.
Jeśli chcesz wymazać obramowanie, użyj przycisku Wymaż obramowanie, a następnie wybierz komórki, z których chcesz je usunąć.
Jeśli potrzebujesz więcej opcji, wybierz przycisk Więcej obramowań…. Pojawi się nowe okno. Tutaj możesz zmienić typ obramowania, kolor obramowania i wybrać krawędź komórek, do których chcesz zastosować obramowanie.
Oprócz obramowań możesz również użyć przekreślenia po przekątnej od lewego górnego do prawego dolnego i od lewego dolnego do prawego górnego.