EXCELsexy anauk.net
Niedziela 22. Maja 2022r
Wiesława, Heleny 
Niestandardowe Formatowanie Liczb
Jeśli masz w arkuszu wartości liczbowe i chcesz je sformatować w określony sposób, który nie występuje w domyślnych typach formatu, zawsze możesz utworzyć własne, korzystając z funkcji Formatowania niestandardowego.
Zapewne zauważyłeś, że takie numery jak numery telefonów czy numery PESEL są podzielone na małe części, zwykle oddzielone spacjami lub myślnikami.
Dzieje się tak, ponieważ ludzki mózg lepiej zapamiętuje większą liczbę cyfr lub znaków, gdy są one podzielone na małe grupy.
W programie Excel nie musisz tworzyć nowego formatu kodu pocztowego, numeru ubezpieczenia społecznego ani numeru telefonu. Ale czasami trzeba pracować z innymi formatami, na przykład numerem identyfikacyjnym VAT. Nie znajdziesz tego w Excelu, musisz stworzyć swój własny.
Przykład:
Spójrz na następujący przykład. Masz dwa nazwiska z dwoma numerami identyfikacyjnymi VAT.
Aby sformatować te liczby, najpierw zaznacz komórki C3 i C4, otwórz okno Formatuj komórki (z menu kontekstowego) i na karcie Liczby wybierz Kategorie: Niestandardowe. W polu tekstowym Typ: wpisz „000-000-00-00” i kliknij OK.
Dzięki niestandardowemu formatowaniu osiągnęliśmy pożądany efekt. Teraz liczby są łatwiejsze do odczytania i zapamiętania.