EXCELsexy anauk.net
Niedziela 22. Maja 2022r
Wiesława, Heleny 
Kreator Tekstu do Kolumn
Na poprzednich lekcjach nauczyłeś się scalać dane. W tej lekcji nauczysz się czegoś wręcz przeciwnego. Pokażę Ci, jak podzielić dane z jednej kolumny na wiele kolumn.
Przykład:
Użyjemy przykładu z poprzedniej lekcji.
Kreator konwersji tekstu na kolumny
Aby podzielić te dane, najpierw musisz wybrać komórki od B3 do B6. Następnie przejdź do DANE >> Narzędzia danych >> Tekst do kolumn.
Po pojawieniu się okna Kreator tekstu do kolumn wybierz opcję Rozdzielany.
Kliknij Dalej.
Ponieważ słowa w naszym przykładzie są oddzielone spacjami, zaznacz pole wyboru Spacja.
Kliknij Dalej.
Kliknij trzecią kolumnę i wybierz opcję Nie importuj kolumny (pomiń). Wprowadź te same zmiany w piątej i szóstej kolumnie.
Kliknij Zakończ.
Excel podzieli dane na trzy kolumny.
Zmień nagłówki, aby uzupełnić ten przykład.