EXCELsexy anauk.net
Niedziela 22. Maja 2022r
Wiesława, Heleny 
Kopiowanie, Wycinanie i Wklejanie Danych
W kolejnej lekcji pokażę, jak korzystać z operacji kopiowania, wycinania i wklejania, zarówno przy użyciu myszy, jak i klawiatury.
Klawiatura
Kopiowanie i wklejanie
Jeśli chcesz skopiować zawartość zaznaczonej komórki, naciśnij Ctrl + C.
Kropkowana granica wokół komórki to tak zwane maszerujące mrówki. Jeśli widzisz maszerujące mrówki wokół komórki, oznacza to, że zawartość została skopiowana lub wycięta.
Możesz wkleić zawartość do komórki C2, używając skrótu klawiaturowego Ctrl + V.
Wycinanie i wklejanie
Wycinanie jest podobne do kopiowania w tym sensie, że w obu przypadkach wartość jest przechowywana w pamięci. Różnica między nimi polega na tym, że po wycięciu zawartości komórki wartość z tej komórki znika po wklejeniu jej do nowej komórki.
Aby wyciąć zawartość komórki, użyj skrótu Ctrl + X. Teraz naciśnij Ctrl + V, aby wkleić zawartość komórki B2 do komórki C2.
Podczas kopiowania lub wycinania zawartości komórek dane są kopiowane zarówno do schowka pakietu Office, jak i schowka systemu Windows.
Skopiuj powyższą wartość
Ctrl + D – kopiuje zawartość komórki, która znajduje się nad aktywną komórką.
Myszka
Jeśli czujesz się pewniej, pracując z myszą niż klawiaturą, możesz jej również użyć do wykonywania operacji wycinania, kopiowania i wklejania.
Kopiowanie i wklejanie
Aby skopiować zawartość zaznaczonych komórek w inne miejsce, zaznacz te komórki, przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie przesuń kursor nad ich granicę, tak aby kursor zmienił się w strzałkę ze znakiem plus obok niej.
Przeciągnij zawartość w inne miejsce, na przykład komórkę C2.
Wycinanie i wklejanie
Jeśli chcesz wyciąć zawartość komórki, możesz użyć tego samego procesu, co przy kopiowaniu, ale tym razem bez przytrzymywania klawisza Ctrl.
  • UWAGA
  • Gdy przeciągasz komórki, żadna wartość nie jest przechowywana w schowku.
  • WSKAZÓWKA
  • Jeśli chcesz pozbyć się zaznaczenia (maszerujących mrówek) wokół komórki, po prostu wytnij (Ctrl + X) i wklej (Ctrl + V) dane do tej samej komórki.