EXCELsexy anauk.net
Niedziela 22. Maja 2022r
Wiesława, Heleny 
Hiperłącza
Hiperłącze to tekst, który odwołuje się do konkretnego miejsca. Zwykle jest podświetlony i podkreślony w taki sposób, aby można go było wizualnie odróżnić od zwykłego tekstu. Często masz do czynienia z hiperłączami podczas przeglądania stron internetowych. Ale możesz je również znaleźć w programie Excel i mają podobne przeznaczenie do tych, które znajdują się na stronach internetowych.
Aby wstawić nowe hiperłącze, przejdź do WSTAWIANIE >> Łącza >> Hiperłącze. Po kliknięciu przycisku zwróć uwagę, że po lewej stronie znajdują się cztery różne przyciski, za pomocą których możesz wstawiać hiperłącza.
Istniejący plik lub strona sieci Web
Możesz utworzyć hiperłącze wskazujące na stronę internetową (która otworzy się w przeglądarce) lub plik (który zostanie otwarty przez domyślny program).
Tekst hiperłącza będzie nazwą pliku lub wprowadzonym adresem strony. Aby to zmienić, kliknij pole tekstowe znajdujące się obok Tekst do wyświetlenia.
Kliknij przycisk OK, aby wstawić hiperłącze.
Po kliknięciu linku zostanie on otwarty przez domyślną przeglądarkę lub domyślną aplikację, w zależności od tego, czy wprowadziłeś adres strony internetowej, czy link do pliku.
  • WSKAZÓWKA
  • Domyślnie Excel konwertuje tekst na link, gdy wpiszesz adres strony internetowej bezpośrednio do komórki lub paska formuły (na przykład „https://google.com” lub „www.google.com”). Jeśli chcesz wprowadzić adres internetowy jako tekst, kliknij przycisk cofnij lub użyj skrótu klawiaturowego Ctrl + Z zaraz po potwierdzeniu wprowadzonej wartości.
Miejsce w tym dokumencie
Drugi przycisk to przycisk o nazwie Miejsce w tym dokumencie. Służy do wstawiania odwołania do komórek znajdujących się w arkuszu.
Jeśli masz wiele arkuszy w skoroszycie i chcesz umieścić hiperłącze wskazujące inny arkusz, możesz to zrobić, wybierając go z listy.
Utwórz nowy dokument
W tym momencie Excel umożliwia utworzenie hiperłącza do dokumentu. Dokument jest tworzony automatycznie po kliknięciu przycisku OK.
Tutaj możesz wybrać, czy nowy plik ma zostać otwarty do edycji, czy zapisany jako pusty dokument.
Adres e-mail
Po kliknięciu tego linku możesz wysłać e-mail. Jeśli twój klient poczty nie jest skonfigurowany, wiadomość poinformuje cię, że nie możesz wykonać tej operacji.
  • WSKAZÓWKA
  • Jeśli chcesz szybko wstawić hiperłącze, naciśnij skrót Ctrl + K.