EXCELsexy anauk.net
Niedziela 22. Maja 2022r
Wiesława, Heleny 
Dopasowywanie Tekstu w Komórce
Jeśli tekst wprowadzony do komórki jest zbyt długi, aby wyświetlić go w całości, program Excel wyświetli tylko jego część. Po kliknięciu komórki możesz zobaczyć znacznie więcej na pasku formuły.
W programie Excel istnieje kilka różnych sposobów wyświetlania całego tekstu. W zależności od sytuacji lub pewnych ograniczeń (np. narzuconych przez firmę, w której pracujesz), możesz wybrać jedną z trzech metod osiągnięcia tego celu.
Zmiana szerokości kolumny
Przykład 1:
Poszerzenie kolumny to najłatwiejsza i prawdopodobnie pierwsza metoda, która przychodzi na myśl. Przesuń granicę między komórką D i E , aby kursor zmienił swój kształt, jak pokazano na poniższym rysunku.
Kliknij granicę między komórkami D i E i przeciągnij ją w prawo, aby była wystarczająco szeroka, aby pomieścić całą zawartość komórki.
Możesz także użyć podwójnego kliknięcia na granicy. Gdy to zrobisz, kolumna zostanie poszerzona dokładnie tak, aby zawierała najszerszy tekst w kolumnie.
Zawijanie tekstu
Gdy tekst jest zbyt długi, poszerzanie kolumn nie wydaje się najlepszym pomysłem, ponieważ kolumna byłaby zbyt szeroka, aby wygodnie przewijać arkusz. Poza tym wydrukowanie takiego dokumentu zajęłoby wiele stron.
Następna metoda nosi nazwę Zawijanie tekstu. Zawinie tekst i wyświetli go w wielu wierszach, zwiększając wysokość wiersza.
Przykład 2:
Wybierz kolumnę D5, a następnie przejdź do NARZĘDZIA GŁÓWNE >> Wyrównanie >> Zawijaj tekst. W naszym przykładzie wiersz staje się dwukrotnie wyższy, aby wyświetlić cały tekst.
Autodopasowywanie tekstu
Istnieje inna metoda, która pozwala dopasować cały tekst do komórki. W tym przypadku nie musisz zmieniać wysokości wiersza ani szerokości kolumny, wystarczy dostosować rozmiar czcionki.
Aby użyć tej metody, wybierz komórkę, a następnie przejdź do NARZĘDZIA GŁÓWNE >> Wyrównanie i kliknij mały kwadrat w prawym dolnym rogu. W nowym oknie wybierz opcję zmniejszaj, aby dopasować i naciśnij przycisk OK.
Wadą tej metody jest to, że ma sens tylko wtedy, gdy tekst jest tylko nieznacznie większy niż szerokość kolumny. W przeciwnym razie czcionka będzie zbyt mała i przez to niemożliwa do odczytania.