EXCELsexy anauk.net
Niedziela 22. Maja 2022r
Wiesława, Heleny 
Cofnij i Wykonaj Ponownie
Podczas pracy z arkuszem program Excel rejestruje każdą wprowadzoną zmianę. Na przykład zmiany w komórkach, formatowanie komórek i tekstu, wycinanie, kopiowanie, wklejanie, edycja itp.
Excel może z powodzeniem zapisać do 100 zmian bez spowalniania komputera.
Możesz kontrolować te zmiany za pomocą dwóch poleceń znajdujących się na pasku narzędzi szybkiego dostępu : Cofnij i Wykonaj ponownie.
Jeśli chcesz wrócić do określonego stanu, kliknij w trójkąt obok ikony Cofnij , a następnie wybierz pozycję, do której chcesz wrócić. Zmiany są opisane, więc możesz wrócić do dokładnego stanu bez zgadywania.
Ikona Wykonaj ponownie staje się aktywna, gdy cofniesz się o co najmniej jedną pozycję. Za pomocą funkcji Wykonaj ponownie i Cofnij możesz kliknąć trójkąt (znajdujący się w tym samym przycisku) i wybrać element z listy.
  • WSKAZÓWKA
  • Zamiast klikać strzałki, możesz również użyć skrótów klawiaturowych Cofnij ( Ctrl + Z ) i Wykonaj ponownie ( Ctrl + Y ).
  • UWAGA
  • Niektórych działań nie można cofnąć. Jednym z nich jest usunięcie arkusza roboczego ze skoroszytu.