EXCELsexy anauk.net
Niedziela 22. Maja 2022r
Wiesława, Heleny 
Autowypełnianie
Autowypełnianie to bardzo przydatna funkcja programu Excel. Umożliwia tworzenie całych kolumn lub wierszy danych opartych na wartościach z innych komórek. Innymi słowy, Excel porównuje wybrane dane i próbuje odgadnąć kolejne wartości, które zostaną wstawione.
Autowypełnianie dat i dni
Przykład 1:
Spójrz na następujący przykład. W komórce B2 znajduje się słowo „Styczeń”. Excel automatycznie rozpoznaje to jako pierwszy miesiąc. Kliknij tę komórkę, aby ją aktywować. Przesuń kursor w prawy dolny róg, aby zmienił się w mały czarny krzyżyk.
Przeciągnij kursor do komórki F2. Tak długo, jak przytrzymasz przycisk myszy, Excel pokazuje, który miesiąc zostanie wstawiony do ostatniej komórki w małym prostokącie.
  • WSKAZÓWKA
  • Autowypełnianie działa zarówno w pionie, jak i w poziomie.
Zwolnij klawisz, aby wstawić wartości do komórek.
Przykład 2:
Możesz użyć Autowypełniania, zaczynając od dowolnego elementu listy - niekoniecznie pierwszego. Zobacz, jak to działa w poniższym przykładzie, z dniami tygodnia.
Zauważ, że gdy lista dotrze do końca, program Excel zacznie wstawiać nowe elementy, zaczynając od początku listy.
Autowypełnianie liczb
Automatyczne wypełnianie numerów różni się nieco od wypełniania danych zapisanych na zdefiniowanych listach. Jeśli umieścisz liczbę i użyjesz funkcji Autowypełniania, Excel wypełni wszystkie zaznaczone komórki tą samą wartością.
Jeśli chcesz, aby każda następna liczba była zwiększana o jeden w porównaniu do poprzedniej, możesz wykonać tę samą operację, co poprzednio, ale tym razem przytrzymując klawisz Ctrl.
Możesz także użyć Autowypełniania, aby wstawić listy liczb nieparzystych i parzystych, dziesiątek itp. W takim przypadku musisz zaznaczyć co najmniej dwie komórki z wartościami.
  • UWAGA
  • Niestety Excel radzi sobie tylko z prostymi przykładami. Jeśli masz bardziej złożone, wynik prawdopodobnie nie będzie taki, jakiego oczekiwałeś. Zachowaj więc ostrożność podczas korzystania z tej funkcji.
Przykład:
Spójrz na następujący przykład. Załóżmy, że chcesz, aby każda następna liczba była sumą wszystkich poprzednich. Wprowadzono następujące wartości: 1, 1, 2, 4, 8, 16.
Jeśli wybierzesz te wartości i użyjesz funkcji autowypełniania do wypełnienia innych komórek, zobaczysz, że program Excel potraktował je w zupełnie inny sposób.
Autowypełnianie godzin
Korzystanie z Autowypełniania godzin działa tak samo, jak w przypadku liczb. Spójrz na następujący przykład.
Tym razem musisz również wybrać co najmniej dwie wartości, aby wypełnić pozostałe komórki.
Tworzenie list niestandardowych
Często możesz użyć listy elementów, które nie są zdefiniowane w programie Excel. Na przykład lista Twoich pracowników.
Aby utworzyć taką listę w Excelu, przejdź do PLIK >> Opcje >> Zaawansowane >> Ogólne >> Edytuj listy niestandardowe.
Po dodaniu listy niestandardowej możesz jej używać w taki sam sposób, jak tych zdefiniowanych przez firmę Microsoft. Wystarczy wpisać jedną z wartości z listy, przeciągnąć kursor myszy, a Excel uzupełni resztę.