EXCELsexy anauk.net
Niedziela 22. Maja 2022r
Wiesława, Heleny 
Autouzupełnianie
Podczas pracy z arkuszami kalkulacyjnymi czasami trzeba wielokrotnie wpisywać ten sam tekst. Aby zautomatyzować to zadanie, firma Microsoft wprowadziła funkcję Autouzupełniania.
Aby lepiej zilustrować działanie tego narzędzia, spójrz na następujący przykład:
Tutaj możesz zobaczyć, że imię „John Smith” pojawia się w komórce B2. Imię „John Collins” w komórce B3 i imię „Sophie Richardson” w komórce B4. Gdy tylko zaczniesz pisać, Excel porównuje wprowadzone dane z komórkami znajdującymi się powyżej.
Kiedy wpiszesz pierwszą literę „J”, Excel nie poda Ci żadnych wskazówek, ponieważ nie wie, czy masz na myśli „John Smith”, czy „John Collins”, a może zupełnie inne nazwisko.
Ale kiedy wpiszesz „John C”, Excel „wie”, że istnieje duża szansa, że ​​masz na myśli „John Collins”, ponieważ nie ma innego „Johna”, którego nazwisko zaczyna się na literę „C”.
Jeśli tekst sugerowany przez program Excel jest tym, którego szukasz, możesz przejść do następnej komórki, ale jeśli masz na myśli inną, kontynuuj pisanie, aż program Excel odgadnie, czego szukasz.
Ograniczenia autouzupełniania
Funkcja Autouzupełniania ma kilka ograniczeń:
  • Działa tylko z tekstem. Nie działa z liczbami i datami.
  • Nie sprawdza danych w innych kolumnach niż te znajdujące się powyżej.
  • Jeśli między wpisanym tekstem a powyższymi wartościami wystąpi przerwa w postaci pustego pola, program Excel potraktuje to jako inną listę, mimo że znajduje się w tej samej kolumnie.
Opcje autouzupełniania
Jeśli chcesz wyłączyć autouzupełnianie, możesz to zrobić w PLIK >> Opcje >> Zaawansowane >> Opcje edycji >> Włącz autouzupełnianie dla wartości komórek.