EXCELsexy anauk.net
Niedziela 22. Maja 2022r
Wiesława, Heleny 
Autokorekta
Gdy tylko zaczniesz wpisywać tekst w arkuszu, funkcja Autokorekta programu Excel monitoruje każdy Twój ruch i poprawia drobne błędy, takie jak literówki lub małe i wielkie litery.
Przykład:
Jeśli wpiszesz słowo „CZeść”, zostanie ono automatycznie przekonwertowane na słowo „Cześć”.
Jeśli chcesz wpisać słowo zaczynające się od wielkiej litery, ale naciśnięto klawisz Caps Lock, tekst „cZEŚĆ” zmieni się na „Cześć”, a klawisz Caps Lock automatycznie się wyłączy.
Ustawienia autokorekty
Funkcję Autokorekty można dostosować w PLIK >> Opcje >> Sprawdzanie >> Autokorekta . Możesz wybrać, w jakich przypadkach program Excel ma pomagać podczas pisania. Tutaj znajdziesz listę słów z najczęstszymi literówkami. Możesz je usunąć lub dodać nowe.
Używanie funkcji Autokorekty do tworzenia skrótów
Pamiętaj, że możesz użyć funkcji Autokorekty, nie tylko do poprawiania słów, ale także do tworzenia skrótów. Na przykład notacja „(c)” jest automatycznie zmieniana na „©”.
Załóżmy, że chcesz stworzyć własny skrót. Na przykład fraza „ciąg dalszy nastąpi”, która zostanie wyświetlona po wpisaniu słowa „cdn”.
Aby go utworzyć, przejdź do PLIK >> Opcje >> Sprawdzanie >> Opcje autokorekty. Następnie w polu tekstowym Zamień: wpisz skróconą formę „cdn”, a w polu tekstowym Na: wpisz „ciąg dalszy nastąpi”.
Teraz za każdym razem, gdy wpiszesz tekst „cdn”, zostanie on zastąpiony przez „ciąg dalszy nastąpi”.
  • OGŁOSZENIE
  • Autokorekta działa między wszystkimi aplikacjami Microsoft Office.