EXCELsexy anauk.net
Niedziela 22. Maja 2022r
Wiesława, Heleny 
Widok Backstage
Widok backstage to miejsce, w którym można wykonywać operacje na pliku.
Widok zakulisowy został po raz pierwszy wprowadzony w programie Excel 2010 i nadal jest obecny w programie Excel. We wcześniejszych wersjach, w tym w programie ?Excel 2003, wiele funkcji z widoku backstage było dostępnych pod przyciskiem PLIK.
W programie Excel 2007 po raz pierwszy i ostatni te opcje można było znaleźć pod przyciskiem Office, który znajdował się w lewym górnym rogu.
Widok Backstage w Excelu 2013
Jeśli chcesz wyświetlić widok backstage w programie Excel 2013, musisz kliknąć kartę PLIK. Po wykonaniu tej czynności pojawi się widok za kulisami.
Po lewej stronie znajdziesz zielony obszar z pozycjami menu. Po kliknięciu jednego z nich po prawej stronie ekranu pojawią się opcje związane z wybraną kategorią.
  • WSKAZÓWKA
  • Jeśli chcesz wrócić do arkusza kalkulacyjnego, kliknij strzałkę w lewym górnym rogu lub naciśnij klawisz ESC.
Informacje
Znajdziesz tutaj różnorodne informacje o pliku oraz listę plików kopii zapasowej aktualnie otwartego dokumentu.
Nowy
W tej kategorii możesz utworzyć nowy plik. Może to być pusty arkusz lub jeden z wielu dostępnych szablonów.
Otwórz
Ta kategoria zawiera listę ostatnio otwieranych skoroszytów. Dodatkowo możesz załadować plik z dysku lub usług w chmurze.
Zapisz / Zapisz jako
Tutaj możesz zapisać plik w chmurze lub na dysku twardym.
Drukuj
Pod tym przyciskiem znajdują się opcje, które pozwolą Ci dostosować parametry dokumentu. Możesz ustawić marginesy, skalowanie, orientację, ilość kopii lub wybrać jedną z dostępnych drukarek. Po prawej stronie znajdziesz podgląd aktualnie edytowanego arkusza kalkulacyjnego, dzięki czemu możesz dokładnie wiedzieć, jak będzie wyglądał po wydrukowaniu go na papierze.
Udostępnianie
Na tej karcie możesz udostępniać swoje dokumenty innym użytkownikom.
Eksportowanie
Jeśli chcesz zmienić typ pliku skoroszytu, na przykład na rozszerzenie xls (format Excel 97 – 2003) lub zapisać plik w formacie PDF, możesz to zrobić tutaj.
Konto
Wybierz ten przycisk, jeśli chcesz zalogować się do programu Excel.
Opcje
Kliknij tę pozycję, a pojawi się nowe okno z wieloma różnymi opcjami. Tutaj możesz dostosować wiele funkcji programu Excel.