EXCELsexy anauk.net
Niedziela 22. Maja 2022r
Wiesława, Heleny 
Pasek Narzędzi Szybki Dostęp
Pasek narzędzi szybki dostęp został stworzony, aby zapewnić użytkownikom łatwy dostęp do często używanych opcji i funkcji. Znajduje się nad wstążką i podobnie jak wstążka również można ją dostosować do własnych upodobań.
Zmiana pozycji
Domyślnie pasek narzędzi znajduje się nad wstążką. Jeśli chcesz zmienić jego położenie i przenieść go poniżej, kliknij przycisk Dostosuj pasek narzędzi szybkiego dostępu (znajduje się po prawej stronie paska narzędzi) i wybierz opcję Pokaż poniżej wstążki.
Jeśli chcesz przywrócić pasek narzędzi szybkiego dostępu do jego pierwotnej pozycji, wybierz opcję Pokaż powyżej wstążki.
Wybór dodatkowych opcji
Po kliknięciu przycisku Dostosowania paska narzędzi pojawi się menu z listą kilku różnych elementów. Niektóre z nich są domyślnie zaznaczone (można je odznaczyć). Są to Zapisz, Cofnij i Wykonaj ponownie. Jeśli chcesz dodać dodatkowe opcje, po prostu kliknij jedną z nich, a nowa ikona pojawi się na pasku narzędzi szybkiego dostępu.
Jeśli chcesz dodać dodatkowe opcje, których nie ma na liście, kliknij pozycję Więcej poleceń, która znajduje się na dole menu.
W menu po lewej stronie kliknij jeden z przycisków, a następnie kliknij Dodaj. Po kliknięciu OK nowe elementy pojawią się na pasku narzędzi.
Usuwanie niepotrzebnych opcji
Aby pozbyć się ikonek, które znajdują się na pasku, kliknij na niej prawym przyciskiem myszy, a następnie z rozwijanego menu wybierz opcję Usuń z paska narzędzi szybki dostęp.