EXCELsexy anauk.net
Niedziela 22. Maja 2022r
Wiesława, Heleny 
Odejmowanie w Excelu
Odejmowanie to prosta operacja arytmetyczna używana na co dzień. Więc to powinna być bardzo krótka lekcja. Zamiast tego chciałbym napisać trochę więcej niż zwykle i przedstawić kilka różnych sposobów, kiedy i jak odejmowanie może być używane w Excelu.
Pierwszeństwo operatorów w odejmowaniu
Spójrz na poniższy przykład. Jest to bardzo proste, ale wiele osób popełnia błędy, gdy próbują obliczyć wynik.
=3-2*4+2
Wynikiem poniższej operacji jest -3, a nie 6. Błąd może wystąpić, ponieważ ludzie zapominają (lub nie wiedzą) o pierwszeństwie operatorów.
Mnożenie i dzielenie mają pierwszeństwo przed dodawaniem i odejmowaniem. Jeśli więc chcemy, aby wynik był równy 6, musimy wstawić nawiasy we właściwych miejscach.
=(3-2)*4+2
Ten wynik powyższej notacji będzie równy 6. To dlatego, że odejmowanie, a nie mnożenie, jest teraz pierwszą operacją.
Odejmowanie za pomocą wklejania specjalnego
Spójrz na obrazek poniżej. Przedstawia dwie grupy liczb z zielonym i niebieskim tłem.
Tutaj odejmiemy zielone liczby od niebieskich za pomocą jednej operacji, zwanej wklej specjalnie.
Wybierzmy komórki od A1 do B2 i skopiujmy je. Teraz kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę D1 i wybierz opcję Wklej specjalnie.
Pojawi się nowe okno.
Wybierz Odejmij i kliknij przycisk OK.
Wystąpią następujące odejmowania:
D1: =D1-A1
E1: =E1-B1
D2: =D2-A2
E2: =E2-B2
Każda z tych formuł jest również automatycznie konwertowana na wartości.