EXCELsexy anauk.net
Niedziela 22. Maja 2022r
Wiesława, Heleny 
Formuły
Wprowadzanie formuł
Jeśli wpiszesz znak równości (=) na początku, program Excel wie, że musi traktować ten wpis jako formułę, a nie jako standardowy tekst lub inną wartość.
Formułę możesz wstawić do komórki na dwa sposoby: ręcznie z klawiatury i przez odwołania do innych komórek.
  • WSKAZÓWKA
  • Możesz także zacząć od wprowadzenia formuły za pomocą znaku plus (+). Microsoft zostawił tę opcję dla osób, które wcześniej pracowały z arkuszem kalkulacyjnym Lotus.
Jeśli zaczniesz formułę od plusa, zostanie ona automatycznie zmieniona na znak równości (=).
Przykład 1:
Spójrz na następujący przykład. Istnieją dwie komórki z wartościami: B2 = 2 i B3 = 4. Wprowadź nową formułę do komórki D2, aby zsumować te dwie liczby. Aby ręcznie wprowadzić tę formułę, wpisz =B2+B3 i naciśnij klawisz Enter. Oznacza to: dodaj wartości z komórek: B2 i B3 i zachowaj wynik w komórce D2.
Przykład 2:
Utwórz formułę w komórce D3, która odejmie wartość w komórce B2 od wartości w komórce B3.
  1. Kliknij komórkę D3 i wpisz „=",
  2. Kliknij komórkę B3 , a następnie wpisz „-”,
  3. Kliknij komórkę B2 i naciśnij Enter.
Podczas pracy z programem Excel zamiast bezpośrednio wpisywać wartość, odwołuj się do innych komórek, klikając je. Ułatwi to edycję tych wartości, a formuły zostaną automatycznie zaktualizowane.
Edytowanie formuł
Po wprowadzeniu danych w komórce zawsze możesz wrócić i edytować tę wartość. Możesz to zrobić na kilka sposobów:
  1. Jeśli klikniesz dwukrotnie komórkę zawierającą dane, kursor pojawi się w tym samym miejscu, w którym kliknąłeś. Teraz możesz wprowadzić do komórki dodatkowe dane.
  2. Naciśnij F2. Spowoduje to umieszczenie kursora na końcu zawartości komórki,
  3. Wybierz komórkę, którą chcesz edytować i kliknij pasek formuły. Umożliwi to edycję zawartości komórki bezpośrednio z tego miejsca.
Gdy zakończysz edycję danych i chcesz zatwierdzić zmiany - naciśnij Enter. Jeśli chcesz anulować zmiany, które właśnie wprowadziłeś – naciśnij przycisk ESC.
  • WSKAZÓWKA
  • Jeśli któraś z formuł zwróci błąd i nie chcesz go teraz zmieniać, ale wolisz zachować formułę w komórce, usuń „=” z początku formuły, a program Excel zacznie traktować ją jako tekst, dzięki czemu możesz wrócić później i poprawić.
Typy błędów w formułach
Jeśli popełnisz błąd składni podczas wprowadzania formuły, program Excel natychmiast Cię o tym poinformuje. Będzie tak uparty, że nie zaakceptuje wpisu, dopóki go nie poprawisz.
Istnieje wiele różnych błędów, które można napotkać w programie Excel:
#DZIEL/0!
#DZIEL/0! błąd pojawia się, gdy chcesz podzielić liczbę przez 0. Excel wyświetli go również, gdy spróbujesz podzielić liczbę przez pustą komórkę.
#ARG!
Ten błąd informuje, że jeden z argumentów formuły jest nieprawidłowego typu. Jako przykład weźmy formułę, która zawiera dzielenie. Zarówno licznik, jak i mianownik muszą być liczbami. Jeśli jeden z nich jest innego typu, na przykład tekst, to Excel zwróci błąd.
#NAZWA?
Błąd nazwy może wystąpić, gdy popełniłeś literówkę w nazwie funkcji lub zapomniałeś wziąć tekst w cudzysłowie. W poniższym przykładzie zamiast użyć funkcji SUMA, wprowadziłem SUM, co dało wynik błąd #NAZWA?.
#N/D
Ten błąd występuje, gdy wartość jest niedostępna dla funkcji lub formuły.
#ZERO!
Jednym z przykładów, kiedy ten typ błędu może wystąpić, jest gdy chcesz dodać wartości komórek, ale zamiast wpisywać znak arytmetyczny, wpisujesz spację.
Na przykład: =A1+B1 C1.
#LICZBA!
Ten błąd pojawia się zwykle, gdy wartość w komórce jest zbyt mała lub zbyt duża i przekracza zakres liczb, w którym działa program Excel. W poniższym przykładzie liczba 1234 została podniesiona do potęgi 100, co znacznie przekracza maksymalny rozmiar liczby, którą może obsłużyć program Excel.
#ADR!
Odwołanie do komórki jest nieprawidłowe. Ten błąd może wystąpić, gdy formuła odwołuje się do komórki nieistniejącego arkusza. Załóżmy, że skoroszyt zawiera 3 arkusze: Arkusz1, Arkusz2 i Arkusz3. W tej sytuacji formuła =Arkusz5!B2 wyświetli ten błąd, ponieważ nie może odnosić się do tej konkretnej komórki.
#####
To właściwie nie jest błąd. Excel wypełnia komórkę „haszami”, aby poinformować, że komórka jest zbyt wąska i wynik się nie zmieści. Jeśli poszerzysz kolumnę, wynik zostanie wyświetlony poprawnie.
Odwołanie cykliczne
Ten błąd informuje, że formuła odnosi się do siebie lub do wartości, od której zależy, bezpośrednio lub pośrednio.
Załóżmy, że chcesz wprowadzić formułę =3+A1 do komórki A1. Po wykonaniu tej czynności program Excel wyświetli informację, że wprowadzona formuła zawiera odwołanie cykliczne i może zwracać nieprawidłowe wartości.