EXCELsexy anauk.net
Niedziela 22. Maja 2022r
Wiesława, Heleny 
Wykresy Przebiegu w Czasie
Wykresy obsługujące linię trendu zostały wprowadzone w Excelu 2010. Są to malutkie grafiki, które wyglądają jak miniaturowe wykresy, ale zajmują tylko jedną komórkę.
W porównaniu ze standardowymi wykresami są one znacznie prostsze — nie mają linii siatki, obramowań, legendy ani objaśnień. Te ograniczenia czynią go bardziej wszechstronnym niż standardowe wykresy . Dzięki ich niewielkim rozmiarom z łatwością zmieścisz je w arkuszu.
Korzystanie z Wykresów Przebiegu w Czasie jest proste i intuicyjne. Pamiętaj jednak, że ich celem nie jest zastąpienie standardowych wykresów, ale informowanie o trendach czy wzorcach, dając Ci szybki podgląd danych.
Rodzaje wykresów przebiegu w czasie
W programie Excel istnieją 3 typy wykresów przebiegu w czasie: Liniowy, Kolumnowy i Zysk/Strata.
Liniowy
Podobny do wykresu liniowego. Może wyświetlać znacznik dla każdego punktu danych.
Kolumnowy
Ten miniwykres tworzy serię pionowych słupków, po jednym dla każdej wartości. Większe kolumny reprezentują wyższe wartości. To mini wersja wykresu kolumnowego.
Zysk/Strata
Na tym wykresie program Excel tworzy serię kwadratów i umieszcza je w jednej z dwóch pozycji. Jeśli wartość jest dodatnia, to kwadrat jest umieszczany na górze komórki (Wygrana), jeśli jest ujemna, to jest umieszczany na dole (Strata).
Tworzenie wykresu
Aby łatwiej zrozumieć, jak działają Sparklines, utwórzmy je, korzystając z poniższego przykładu.
Najpierw wybierz komórkę J3. Będzie to komórka w której będzie się znajdował pierwszy wykres. Teraz przejdź do WSTAWIANIE >> Wykresy przebiegu w czasie, a następnie kliknij wykres liniowy. Pojawi się okno Tworzenie wykresów przebiegu w czasie.
Wybierz komórki, które chcesz uwzględnić na wykresie. W tym przykładzie będą to komórki od C3 do I3. Po zaznaczeniu komórek i naciśnięciu przycisku OK w komórce J3 pojawi się nowy Wykres Przebiegu w Czasie .
Aby wypełnić przykład resztą linii Wykresami Przebiegu w Czasie, użyj funkcji Autouzupełniania. W podobny sposób możesz wstawić pozostałe dwa rodzaje Wykresów Przebiegu w Czasie.
Oto przykład:
Zaznaczanie konkretnych punktów
Na Wykresach przebiegu w czasie masz możliwość wyróżnienia poszczególnych punktów. Opcje te znajdziesz w NARZĘDZIA WYKRESÓW PRZEBIEGU W CZASIE >> PROJEKTOWANIE >> Pokazywanie.
Możesz zaznaczyć jedno lub więcej pól wyboru. Gdy to zrobisz, punkty automatycznie pojawią się na liniach przebiegu.
Punkty najwyższej i najniższej wartości
Wyróżnia najwyższą i najniższą wartość w serii danych.
Pierwszy i ostatni punkt
Zaznacza pierwszą i ostatnią wartość serii.
Punkty ujemne
Zaznacza wszystkie wartości, które są mniejsze od zera.
Markery
Zaznacza każdy punkt danych. Działa tylko z liniami Wykresów Przebiegu w Czasie.
Usuwanie wykresów
Nie możesz usunąć Wykresu przebiegu w czasie w taki sam sposób, jak usuwasz zwykłe dane. Aby wyczyścić zawartość komórki, kliknij ją i przejdź do NARZĘDZIA WYKRESÓW PRZEBIEGU W CZASIE >> PROJEKTOWANIE >> Wyczyść.
W rozwijanym menu masz dwie opcje. Pierwsza z nich to Wyczyść zaznaczone wykresy przebiegu w czasie, a druga to Wyczyść zaznaczone grupy wykresów przebiegu w czasie.