EXCELsexy anauk.net
Niedziela 22. Maja 2022r
Wiesława, Heleny 
Wykresy
Wprowadzenie do wykresów
Wykres to graficzna reprezentacja danych. Stanowią integralną część arkuszy kalkulacyjnych i były obecne w arkuszach kalkulacyjnych jeszcze przed wprowadzeniem pierwszego Excela.
W poprzednich wersjach Excela wykresy nie były zbyt skomplikowane, ale szybko ewoluowały, gdy pojawiły się nowe wersje aplikacji. Obecnie w programie Excel wykresy są bardzo wydajne i mają wiele opcji konfiguracyjnych.
Możesz wybierać spośród kilku różnych typów wykresów: kolumnowych, liniowych, kołowych lub słupkowych. Pozwalają w przejrzysty i przyjemny sposób przedstawić swoje dane.
Podczas tworzenia wykresu będziesz mógł zobaczyć trendy i wzorce, które w innym przypadku mogłyby zostać niezauważone.
Tworzenie wykresów
Pierwszym etapem tworzenia wykresu jest zaznaczenie danych, które się mają na nim znaleźć. Jeśli chcesz stworzyć wykres z całego bloku danych, to nie musisz zaznaczać całego obszaru, ale wystarczy, że klikniesz jedną z komórek, a Excel już zaznaczy odpowiedni obszar. Jeśli jednak chcesz wybrać tylko niektóre kolumny lub wiersze to musisz je zaznaczyć w całości.
Dzięki rozbudowanym narzędziom tworzenia wykresów, Excel pozwala Ci na ich tworzenie za pomocą kilku różnych metod. Objaśnię je na przykładzie poniższej tabeli przedstawiającej masę i średnicę kilku planet układu słonecznego.
  • WSKAZÓWKA
  • Jeśli chcesz utworzyć wykres z całego bloku danych, nie musisz zaznaczać wszystkich tych komórek - po prostu kliknij tylko jedną komórkę wewnątrz tego bloku, a Excel wybierze odpowiednie dane. Jeśli jednak chcesz zaznaczyć poszczególne komórki, musisz zaznaczyć wszystkie komórki, które chcesz wyświetlić na wykresie.
Pierwsza metoda
Wybierz komórki, które chcesz wyświetlić na wykresie, a następnie przejdź do WSTAWIANIE >> Wykresy. Kliknij pierwszy wykres, czyli wykres Kolumnowy.
Po kliknięciu przycisku Excel wyświetli podmenu z odmianami wykresów kolumnowych. Kliknij pierwszą pozycję — Wykres kolumnowy grupowany.
Wykres pojawi się na arkuszu.
  • WSKAZÓWKA
  • Jeśli chcesz zobaczyć, jak będzie wyglądał wykres przed wstawieniem go do arkusza, najedź kursorem na wybrany typ wykresu, a program Excel utworzy dla Ciebie podgląd. Jeśli wykres Ci odpowiada, możesz potwierdzić wybór, klikając tę ​​pozycję.
Druga metoda
Po wybraniu danych, których chcesz użyć na wykresie, pojawi się ikona o nazwie Szybka analiza. Kliknij tę ikonę lub użyj skrótu klawiaturowego Ctrl + Q.
Pojawi się menu z różnymi opcjami. W zakładce Wykresy znajdziesz kilka popularnych typów wykresów.
Trzecia metoda
Trzecia metoda jest najszybsza. Tutaj możesz utworzyć nowy wykres, używając skrótu klawiaturowego Lewy Alt + F1. Ta metoda natychmiast utworzy wykres, ale nie daje żadnej kontroli nad formatowaniem wykresu.
Formatowanie wykresów
Firma Microsoft stale wprowadza nowe funkcje i ulepszenia, które mają na celu ułatwienie pracy z wykresami. W programie Excel 2013 możesz dostosować każdy składnik wykresu niezależnie. Oznacza to, że możesz dodawać elementy, przenosić je, usuwać i tak dalej.
Możesz sformatować swoje wykresy za pomocą wstążki. Po utworzeniu wykresu i kliknięciu na niego uzyskasz dostęp do dodatkowych zakładek: Projektowanie i Formatowanie.
Projektowanie
Dodaj element wykresu:
Tutaj możesz dodać, usunąć lub zmienić pozycję każdego elementu na wykresie.
Szybki układ:
Za pomocą tego przycisku możesz zmienić układ wykresu na inny z listy. Układy różnią się nie tylko rozmieszczeniem poszczególnych elementów, ale także tym, że niektóre układy zawierają inne elementy niż inne.
Zmień kolory:
Tutaj znajdziesz kompozycje kolorystyczne: takie, które wykorzystują wiele różnych kolorów oraz takie, które wykorzystują wariacje tego samego koloru.
Style wykresu:
To miejsce, w którym możesz znaleźć różne style, które możesz zastosować do swojego wykresu. Po najechaniu na nie wykres automatycznie zmieni swój wygląd. Jeśli zdecydujesz się wybrać jeden z tych stylów, potwierdź swój wybór klikając.
Tylko kilka wybranych stylów jest wyświetlanych na wstążce. Jeśli chcesz wyświetlić je wszystkie, kliknij przycisk Więcej, który znajduje się w prawym dolnym rogu.
Przełącz wiersz / kolumnę:
Po prawej stronie Stylów wykresu znajduje się przycisk Przełącz wiersz/kolumnę.
Gdy na nią klikniesz, dane z osi X zostaną przeniesione na oś Y i odwrotnie. Spójrz na następujący przykład:
A potem ten sam przykład, po naciśnięciu przycisku Przełącz wiersz/kolumnę.
Zmień typ wykresu:
Jeśli wykres, który wybrałeś dla swoich danych, nie spełnia Twoich oczekiwań, zawsze możesz użyć tego przycisku, aby go zmienić.
Formatowanie
Style kształtów:
W obszarze Style kształtów znajdziesz narzędzia, których możesz użyć do manipulowania tłem i liniami siatki wykresu. Oprócz zastosowania jednolitego koloru, możesz tutaj również wstawić gradient lub obraz z komputera lub Internetu.
Po lewej stronie znajdziesz Style kształtów. Różnią się one od standardowej zmiany koloru tła tym, że dodatkowo zmieniają kolor czcionki w zależności od rzeczywistego koloru tła. Gdy tło jest ciemne, tekst jest biały, a gdy tło jest jasne, tekst jest czarny.
Style WordArt:
Style WordArt służą do manipulowania tekstem (na przykład etykietami danych) lub tytułem na wykresie.
  • OGŁOSZENIE
  • Pamiętaj, że w przypadku niektórych stylów tekst musi być wystarczająco duży, aby efekt był widoczny.
Skróty do formatowania wykresów
Po kliknięciu wykresu po prawej stronie wykresu pojawią się trzy ikony. Te ikony mają na celu usprawnienie pracy z wykresami. Wszystkie te funkcje można również znaleźć na wstążce.
Elementy wykresu
Niektóre składniki wykresu, takie jak tytuły i osie, domyślnie pojawiają się po utworzeniu nowego wykresu. Pozostałe elementy są ukryte.
Aby uzyskać do nich dostęp, kliknij pierwszy przycisk – elementy wykresu.
Tutaj możesz zaznaczyć lub odznaczyć poszczególne składniki wykresu. Gdy najedziesz myszką na jeden z nich, pojawi się strzałka. Możesz go kliknąć i wybrać miejsce, w którym chcesz wyświetlić konkretny obiekt.
Style wykresu
Pod przyciskiem Style wykresu znajdziesz dwie zakładki: STYL i KOLOR. Są to te same narzędzia, które można znaleźć w NARZĘDZIA WYKRESÓW >> PROJEKTOWANIE >> Style wykresów. Druga zakładka – KOLOR zawiera te same narzędzia, co NARZĘDZIA WYKRESÓW >> PROJEKTOWANIE >> Zmień kolory.
Filtry wykresu
Tutaj możesz zaznaczyć i odznaczyć poszczególne elementy wykresu. Po wprowadzeniu tych zmian kliknij przycisk Zastosuj.
Typy wykresów
Wykresy w programie Excel po raz pierwszy pojawiły się w programie Excel 1.0 na komputerach Macintosh i od tego czasu zostały znacznie ulepszone.
Podczas wyświetlania danych na wykresie ważne jest, aby wybrać odpowiedni typ wykresu. Każdy typ wykresu wyświetla dane w zupełnie inny sposób i służy do innych celów.
Poniżej znajdziesz listę różnych typów wykresów.
Kolumnowy:
Na wykresie kolumnowym kategorie są wyświetlane poziomo, a wartości pionowo. Wykres kolumnowy sprawdza się dobrze, gdy chcesz porównać zestawy danych między sobą.
Liniowy:
Wykres liniowy przedstawia zmiany danych w określonym czasie. Innymi słowy, wykres liniowy jest dobry do określania trendów.
Kołowy:
Wykres kołowy zawiera tylko jedną serię danych. Seria danych na wykresie kołowym jest wyświetlana jako procent całości.
Słupkowy:
Wykres słupkowy jest podobny do wykresu kolumnowego, z tą różnicą, że serie danych są wyświetlane poziomo, a nie pionowo. Podobnie jak w przypadku wykresu kolumnowego, na wykresie słupkowym możesz porównać jedną lub więcej serii danych.
Warstwowy:
Wykresy warstwowe podkreślają wielkość zmian w czasie i pozwalają skupić się na sumie całego trendu. Korzystając z wykresu warstwowego, możesz wyświetlić dane, które przedstawiają zysk w czasie, w celu podkreślenia liczby zysków.
X Y Punktowy:
Ten typ wykresu jest często używany do pokazania relacji między dwiema zmiennymi . Wykresy punktowe są powszechnie używane w przypadku danych naukowych i finansowych.
Giełdowy:
Wykres giełdowy podsumowuje dane dotyczące wahań cen akcji w ciągu jednego lub więcej dni.
Powierzchniowy:
Wykres powierzchniowy różni się od pozostałych wykresów. Pokazuje trójwymiarową powierzchnię utworzoną przez zestaw punktów danych. Przydaje się, gdy trzeba znaleźć optymalną kombinację dwóch zestawów danych.
Radarowy:
Wykres radarowy pokazuje zmiany danych w stosunku zarówno do punktu centralnego, jak i do innych punktów danych. Ten typ wykresu służy do względnych porównań między obiektami.
Kombi:
Aby wyróżnić różne typy informacji na wykresie, możesz połączyć dwa lub więcej typów wykresów. Na przykład możesz połączyć wykres kolumnowy z wykresem liniowym, aby dane były bardziej czytelne.