EXCELsexy anauk.net
Niedziela 22. Maja 2022r
Wiesława, Heleny 
Wykres Kolumnowy
Najpopularniejszym wykresem w programie Excel jest wykres kolumnowy. Znajduje się na górze listy wykresów. Dane na wykresie kolumnowym są wyświetlane za pomocą pionowych słupków.
Ten wykres wykorzystuje jedną lub więcej serii danych, które zostaną umieszczone jedna po drugiej. Domyślnie każda seria danych jest wypełniona innym kolorem.
Wykresy kolumnowe są często używane do porównywania ze sobą różnych elementów należących do różnych zestawów danych.
Excel oferuje siedem różnych typów wykresów kolumnowych.
Kolumnowy grupowany
Poniższy wykres jest wykresem kolumnowym grupowany. Pokazuje sprzedaż filmów i gier w pierwszych sześciu miesiącach roku. Jak widać na wykresie, mimo że w styczniu sprzedaż filmów przewyższała sprzedaż gier wideo, w lutym ta przewaga zmniejszyła się.
W ciągu ostatnich czterech miesięcy notuje się ciągły spadek sprzedaży filmów i wzrost sprzedaży gier wideo. W czerwcu sprzedaż gier była dwukrotnie wyższa niż sprzedaż filmów.
Skumulowany kolumnowy
W takim przypadku wykres skumulowany kolumnowy będzie pomocny do pokazania całkowitej sprzedaży.
Jak widać z danych na wykresie, po początkowym spadku sprzedaży ogółem w marcu nastąpiła krótka stagnacja, ale w kwietniu i kolejnych miesiącach sprzedaż ponownie wzrosła.
100% skumulowany kolumnowy
Ten typ wykresu nie pokazuje danych ilościowych, ale pokazuje, jaki jest stosunek sprzedaży między filmami a grami.
Ten typ wykresu jest często dobrą alternatywą dla wykresów kołowych, ponieważ nie musisz używać różnych wykresów dla każdego miesiąca.
Wykresy 3-W
Pozostałe cztery typy wykresów kolumnowych to wykresy trójwymiarowe. W rzeczywistości te wykresy są nadal dwuwymiarowe, ponieważ używają dwóch osi. Nazywa się je trójwymiarowymi, ponieważ są pokazane w widoku 3W.
Wykres 3-W nie jest zbyt praktyczny, ponieważ trudno jest dokładnie określić związek między punktami danych. Można go wykorzystać np. podczas prezentacji, gdzie dokładność nie jest tak ważna.