EXCELsexy anauk.net
Niedziela 22. Maja 2022r
Wiesława, Heleny 
Wykres Kołowy
Dobrym sposobem na użycie wykresu kołowego w programie Excel jest pokazanie względnych proporcji do całości. Wykres kołowy powinien wykorzystywać od dwóch do sześciu punktów danych — zbyt wiele wycinków może utrudnić interpretację. Może wyświetlać tylko dane należące do jednej serii danych, a każda z ich wartości musi być dodatnia.
Podział wykresów kołowych
Kołowy
To jest standardowy – najpopularniejszy wykres kołowy. Prawdopodobnie będziesz korzystać z tego wykresu najczęściej.
Kołowy z efektem 3-W
Ten wykres kołowy jest pokazany z odpowiednią perspektywą. Korzystając z wykresu kołowego 3-W, uzyskasz dostęp do dodatkowych narzędzi, takich jak obrót 3-W i perspektywa, które nie są dostępne w standardowym wykresie 2-W.
Kołowy kołowego
Jeśli wykres kołowy zawiera wiele małych części, warto wyświetlić je na drugim wykresie kołowym, który jest wycinek pierwszego.
Słupkowy kołowego
Wykres słupkowy kołowy jest podobny do wykresu kołowego. Różnica polega na tym, że wybrane wycinki są wyświetlane na wykresie słupkowym.
Pierścieniowy
Jeśli masz więcej niż jedną serię danych, możesz użyć tego typu wykresu.
  • WSKAZÓWKA
  • Jeśli masz więcej niż jedną serię danych, zaleca się użycie innych wykresów zamiast wykresu pierścieniowego, ponieważ trudno jest zobaczyć proporcje między elementami w różnych seriach.
Tworzenie wykresu
Zanim utworzysz nowy wykres kołowy w programie Excel, najpierw musisz wybrać dane z tabeli. W naszym przypadku będą to komórki od B2 do C6.
Przejdź do WSTAWIANIE >> Wykresy >> Wstaw wykres kołowy lub pierścieniowy i kliknij pierwszy element, który jest Standardowym wykresem kołowym.
Spójrz na nowo utworzony wykres kołowy. Ma legendę, ale nie ma etykiet. Pokażę ci, jak dodawać i manipulować etykietami w następnych lekcjach Excela.
  • OGŁOSZENIE
  • Domyślnie pierwsza część wykresu zaczyna się na godzinie 12, a kolejne „wycinki” pojawiają się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
Formatowanie wykresu
Do naszego wykresu dodamy kilka etykiet danych. Najpierw kliknij wykres, a następnie kliknij pierwszą z trzech ikon znajdujących się po prawej stronie wykresu; Pojawi się nowe menu. Sprawdź pozycję Etykiety danych i kliknij strzałkę po prawej stronie. Otworzy się menu kontekstowe. Tutaj możesz wybrać, gdzie przedmiot ma zostać umieszczony.
Pierwsze cztery pozycje reprezentują lokalizacje, w których możesz umieścić etykiety danych. Piąta pozycja — Objaśnienie danych wyświetla etykiety danych wewnątrz bąbelków tekstowych.
Ponieważ przy każdej wartości znajduje się również nazwa kategorii, legenda nie jest już potrzebna. Możesz go usunąć, ponieważ duplikowanie informacji nie ma sensu.
Załóżmy, że zamiast procentów w etykietach danych chcesz zobaczyć wartości z tabeli. Aby to zmienić, kliknij prawym przyciskiem myszy etykiety danych i wybierz Formatuj etykiety danych…; Pojawi się menu OPCJE ETYKIET. Odznacz procent i zaznacz wartość.
Da to następujący efekt:
Obracanie wykresu
Istnieją kontrowersje, czy obracać wykres kołowy w programie Excel. Wiele osób uważa, że ​​pierwszy plasterek powinien zawsze zaczynać się o godzinie 12, a kolejne powinny pojawiać się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Jednak dobrą metodą, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z dużą ilością drobnych części, jest rozpoczęcie ich wyświetlania nie o godzinie 12, ale o godzinie 3, zaczynając od najmniejszych kawałków. Dzięki tej metodzie masz dużo miejsca na etykietach danych, dzięki czemu nie będą się na siebie nakładać.
Spójrz na następujący przykład. Pokazuje masę i średnicę wszystkich planet Układu Słonecznego.
Aby utworzyć wykres, najpierw wybierz nazwy i masy planet.
Po wstawieniu wykresu kołowego kliknij go, a następnie w obszarze Elementy wykresu wybierz Etykiety danych.
Jak widać planety o najmniejszej masie dostają najmniejsze kawałki. Dobrym rozwiązaniem jest obrócenie wykresu o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby mieć więcej miejsca na etykiety danych.
Kliknij wykres kołowy prawym przyciskiem myszki, aby go zaznaczyć, i wybierz opcję Formatuj serie danych…. Ustaw kąt pierwszego plasterka na 90 stopni.
Jeśli niektóre etykiety nachodzą na siebie, chwyć je i przesuń we właściwe miejsce.
Zauważ, że w tym przypadku masy Ziemi, Wenus, Marsa i Merkurego są mniejsze niż przestrzenie między warstwami. Możesz to zmienić wybierając inny styl wykresu w NARZĘDZIA GŁÓWNE >> PROJEKTOWANIE >> Style wykresu.
Teraz ledwo widać plasterki Ziemi i Wenus. Ale nadal nie widać Merkurego i Marsa.
Wykres kołowy kołowego i słupkowy kołowego
Jeśli masz grupę małych, ledwo widocznych wycinków ciasta i chcesz pokazać relacje między nimi, dobrym pomysłem może być użycie jednego z dwóch rodzajów wykresów: kołowy kołowego lub słupkowy kołowego. Oba wykresy wyświetlają wycinek wykresu kołowego wewnątrz innego wykresu.
Przykład:
W poprzednim przykładzie planety takie jak Ziemia, Wenus, Mars i Merkury zajmowały tylko niewielką część tortu. Dlatego w poniższym przykładzie planety te zostaną pokazane na osobnym wykresie, aby dokładnie zobaczyć zależność między ich masami.
Aby wyświetlić je na osobnym wykresie, kliknij prawym przyciskiem myszki wykres i wybierz Zmień typ wykresu seryjnego…. lub przejdź do Narzędzia wykresów >> Projektowanie >> Typ >> Zmień typ wykresu.
Spowoduje to powstanie poniższego wykresu.
Z pewnością nie tego się spodziewaliśmy. Drugi wykres zawiera 3 gazowe olbrzymy (Uran, Saturn, Neptun) zamiast planet skalistych (Merkurego, Marsa, Wenus, Ziemi).
Zróbmy kilka poprawek. Najpierw kliknij prawym przyciskiem myszy jeden z wykresów i wybierz Formatuj serie danych… .
Pojawi się nowe menu.
Zmień Podziel serię według na wartość i ustaw Wartości mniejsze niż na 1,01. Musimy to zmienić na tę wartość, ponieważ masa Ziemi = 1 i chcemy mieć również Ziemię na wykresie.
Po zmianach nasze wykresy będą wyglądały jak na poniższym obrazku.
  • UWAGA
  • Jeśli niektóre etykiety nie są widoczne, prawdopodobnie znajdują się pod wykresem. Po prostu przeciągnij je i umieść poza wykresem. Jeśli nie chcesz widzieć wykresu kołowego jako drugiego wykresu, możesz zamiast tego użyć wykresu słupkowego kołowego.
Wykresy 3-W
Aby zmienić wykres kołowy 2-W na wykres kołowy 3-W w programie Excel, przejdź do NARZĘDZIA WYKRESÓW >> PROJEKTOWANIE >> Typ >> Zmień typ wykresu i wybierz kołowy 3-W.
Wykresy kołowe 3-W mają przewagę nad wykresami kołowymi 2-D, ponieważ można tam ustawić opcje niedostępne na wykresach 2-D. Jednym z nich jest Obrót wokół osi Y.
Aby skorzystać z tej opcji, kliknij prawym przyciskiem myszy wykres i wybierz opcję Obrót 3-W. Obrót Y jest domyślnie ustawiony na 30 stopni. Możesz ustawić go w zakresie od 0 do 90 stopni, gdzie 90 stopni to widok z góry.
  • WSKAZÓWKA
  • Perspektywy można również używać na wykresach 3-W, ale nie polecam tego, ponieważ trudno będzie rozróżnić rozmiary poszczególnych wycinków.
Rozbicie wykresu
Aby wyróżnić wycinek wykresu kołowego, możesz wyciągnąć go poza wykres.
Kliknij wykres (nie zwalniaj przycisku), aby zaznaczyć wszystkie plasterki. Jeśli przesuniesz kursor myszki na zewnątrz, wszystkie te plasterki zaczną się rozsuwać.
Jeśli chcesz wyciągnąć tylko jeden element wykresu, kliknij go, poczekaj chwilę, a następnie zacznij przeciągać go poza wykres.
Jeśli chcesz mieć większą kontrolę nad odległością między plasterkami, kliknij wykres lub pojedynczy plasterek. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu kontekstowe, a następnie wybierz Formatuj serię danych… . Tutaj możesz dokładnie ustawić procent Rozbicia wykresu kołowego.
  • WSKAZÓWKA
  • Możesz użyć wartości od 0% do 400%.