EXCELsexy anauk.net
Niedziela 22. Maja 2022r
Wiesława, Heleny 
Usuwanie Duplikatów
Kiedy pracujemy z Excelem, często zdarza się, że mamy zduplikowane dane w naszym arkuszu. Możemy znaleźć i manipulować tymi danymi na wiele sposobów, jest też kilka sposobów na ich usunięcie.
Znajdź zduplikowane wartości
W naszym przykładzie użyjemy listy graczy NBA i ich statystyk z kilku różnych gier.
W kolumnie Awszystkie wartości są podwojone.
Aby nie zostałyby powielone użyjemy opcji wyszykania duplikatów dla kolumny "Punkty" (kolumna B).
Aby łatwo znaleźć i podświetlić nasze zduplikowane wartości, wybierzemy zakres B2:B20, a następnie przejdziemy do zakładki Narzędzia główne >> Style >> Formatowanie warunkowe >> Reguły wyróżniania komórek >> Zduplikowane wartości.
W wyskakującym oknie, które się pojawi, po prostu kliknijmy OK.
Teraz podświetlimy nasze zduplikowane wartości:
Jak usunąć zduplikowane wartości
Aby usunąć zduplikowane wartości, nie musimy ich wyróżniać, ale z pewnością może to być bardzo pomocne, aby zobaczyć, jakie informacje zostaną usunięte, a które zostaną zachowane.
Wybierzemy naszą tabelę, a następnie przejdziemy do zakładki Dane >> Narzędzia danych >> Usuń duplikaty:
Po kliknięciu zostanie nam wyświetlone wyskakujące okienko, z którego wybieramy, w której kolumnie znajdują się nasze zduplikowane wartości, które chcemy usunąć.
Ponieważ chcemy usunąć zduplikowane wartości w kolumnie Punkty, zaznaczymy tylko tę kolumnę.
Następnie klikamy OK i otrzymamy następujący komunikat:
Nasza tabela wygląda teraz nieco inaczej:
Nie mamy żadnych zduplikowanych wartości w kolumnie B. Musimy pamiętać, że program Excel usuwa całe wiersze, w których znajdują się zduplikowane wartości, i zachowuje tylko te wiersze, które były pierwsze w kolejności, a wszystkie pozostałe usuwa.
Powinieneś skopiować i zapisać oryginalną tabelę w innym arkuszu, aby nie stracić oryginalnych danych na wypadek, gdyby coś poszło nie tak.