EXCELsexy anauk.net
Niedziela 22. Maja 2022r
Wiesława, Heleny 
Tabele Przestawne
Wprowadzenie do tabel przestawnych
Osoby uczące się programu Excel często unikają tabel przestawnych, ponieważ na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to dość złożony temat.
W rzeczywistości tabele przestawne w ich podstawowej formie można nauczyć się bardzo szybko, a kiedy nauczysz się z nich korzystać, możesz zaoszczędzić dużo czasu.
Oczywiście wszystkie rzeczy, które można osiągnąć za pomocą tabel przestawnych, można również osiągnąć bez nich, kopiując i wklejając dane, tworząc formuły i tak dalej.
Ale może to być bardzo żmudne, a nawet jeśli tworzysz podsumowanie ręcznie, gdy chcesz zmienić kolejność danych, będziesz musiał wykonać tę samą pracę ponownie.
Spójrz na następujący przykład przedstawiający tabelę przestawną. Przedstawia podsumowanie, ile produktów sprzedała każda osoba z listy w roku 2013 i 2014.
To tylko jedna z wielu możliwych kombinacji. Możesz stworzyć dziesiątki różnych. W następnych lekcjach pokażę Ci, jak korzystać z tabel przestawnych.
Tworzenie tabel przestawnych
Większość tabel przestawnych można uzyskać, gdy masz do czynienia z ogromnymi ilościami danych. Ale w tej lekcji użyję prostego przykładu, którego użyliśmy wcześniej.
Tutaj znajdziesz listę osób, sprzedawanych przez nich produktów oraz kategorii, do których te produkty należą.
Kolejne kolumny pokazują miesiąc, rok i liczbę sprzedaży.
Aby utworzyć tabelę przestawną, najpierw musisz kliknąć jedną z komórek w tabeli. Następnie przejdź do WSTAWIANIE >> Tabele >> Tabela przestawna. Pojawi się nowe okno.
W górnej części okna Excel automatycznie zaznaczył wszystkie komórki z tabeli. Jeśli przed pojawieniem się okna Tworzenie tabeli przestawnej nie kliknąłeś komórki w zakresie tabeli, ale zamiast tego kliknąłeś komórkę na zewnątrz, teraz musisz umieścić kursor w polu tekstowym Tabela/Zakres i wybrać właściwy zakres.
  • UWAGA
  • Jeśli wybrałeś zakres przed kliknięciem przycisku Tabela przestawna, program Excel domyślnie wybierze opcję Nowy arkusz.
Jeśli jednak wybierzesz zakres po pojawieniu się okna Tworzenie tabeli przestawnej, program Excel wybierze lokalizację w bieżącym arkuszu. Oczywiście możesz zmienić tę opcję w obu przypadkach, ale pamiętaj o tym przed kliknięciem przycisku OK.
Dodawanie elementów do Tabeli Przestawnej
Poniższy obraz przedstawia tabelę przestawną, która nie zawiera żadnych danych.
Kliknij go, a następnie dodaj kilka elementów z Listy pól tabeli przestawnej.
Zmiana rozmieszczenia elementów
Zmień rozmieszczenie elementów, jak pokazano na poniższym obrazku.
To da ci następujący wynik.
W kolejnej lekcji dowiesz się, jak układać przedmioty, aby osiągnąć pożądane rezultaty.
Zmiana układu Tabeli Przestawnej
Korzystając z tabel przestawnych, możesz szybko utworzyć tabelę podsumowującą. Poza tym tabele przestawne mają jeszcze jedną ogromną zaletę – są bardzo elastyczne. Możesz zmienić kolejność poszczególnych elementów, przesuwając je i usuwając, aby osiągnąć pożądany efekt.
Przykład 1
Posłużmy się przykładem z poprzednich lekcji, aby zobaczyć, jak możemy zmienić kolejność poszczególnych elementów.
Zamieńmy sprzedawców z produktami. Dzięki tabelom przestawnym możesz to zrobić bardzo łatwo. Wystarczy zmienić następujący układ:
Do tego.
Twoja nowa tabela przestawna będzie wyglądać tak.
Przykład 2
Zamiana produktu z rokiem w rzędach da następujący wynik:
Ponieważ Produkt jest nad Rokiem, staje się główną kategorią. Po prostu poeksperymentuj z innymi aranżacjami, aby dowiedzieć się, który z nich najbardziej Ci odpowiada.
Usuwanie elementów z Tabeli Przestawnej
Możesz usuwać elementy na dwa różne sposoby. Jednym z nich jest odznaczenie elementów, których nie chcesz widzieć w tabeli przestawnej. Gdy to zrobisz, tabela przestawna dostosuje się automatycznie.
W drugiej metodzie kliknij element. Pojawi się menu. Wybierz Usuń pole, aby usunąć element z tabeli przestawnej.
Formatowanie Tabel Przestawnych
Gdy musisz przedstawić swoje dane wizualnie, możesz użyć tabel przestawnych, ponieważ świetnie nadają się do tego zadania. Ale zanim to zrobisz, powinieneś zastosować odpowiednie formatowanie. Możesz to zrobić na kilka różnych sposobów.
Style
Pierwsza opcja to style. Aby z nich skorzystać, należy przejść do NARZĘDZIA TABEL PRZESTAWNYCH >> Projektowanie >> Style tabeli przestawnej i wybrać jeden z listy.
Kliknij przycisk Więcej, aby wyświetlić dodatkowe style. Tutaj znajdziesz trzy różne kategorie:
  • Jasny
  • Średni
  • Ciemny
Oto jeden z ciemnych stylów zastosowanych do tabeli:
Cieniowanie naprzemienne
Cieniowanie naprzemienne wierszy i kolumn stosujemy w celu odróżnienia jednego wiersza lub kolumny od następnego. Na przykład pierwszy rząd może być jaśniejszy, a drugi ciemniejszy. Pomoże Ci to rozróżnić poszczególne dane w tabeli przestawnej, zwłaszcza gdy masz do czynienia z dużą ilością informacji.
Cieniowanie naprzemienne możesz znaleźć w NARZĘDZIA TABEL PRZESTAWNYCH >> Projektowanie >> Opcje stylu tabeli przestawnej >> Wiersze naprz..
Poniżej znajduje się przykład z zużyciem tego typu cieniowania.
Układ
Podczas pracy z tabelami przestawnymi w programie Excel możesz wybrać jeden z wielu różnych układów. Każdy układ działa inaczej z określonymi danymi, więc możesz wybrać ten, który najlepiej pasuje do Twojej tabeli.
Aby zastosować układ do tabeli przestawnej, kliknij dowolną komórkę w tabeli przestawnej i przejdź do NARZĘDZIA TABEL PRZESTAWNYCH >> Projektowanie >> Układ >> Układ raportu, aby wyświetlić menu.
Domyślnie dane są wyświetlane w formie kompaktowej. Gdy zmienisz go na formę konspektu, każdy produkt będzie wyświetlany w komórce o tej samej szerokości, więc szerokość całej tabeli przestawnej będzie większa. Wybierz opcję Pokaż w formie tabelarycznej, aby dodać siatkę oddzielającą komórki.
Opcja Powtórz wszystkie etykiety elementów, w naszym przypadku umieści dodatkowe lata w każdej komórce w danej kolumnie.
  • UWAGA
  • Nie możesz dodać dodatkowych etykiet jeżeli Twoja tabela jest w formie kompaktowej.
Polecane Tabele Przestawne
Tworząc nową tabelę przestawną, zaczynasz od pustej. Następnie możesz wybrać elementy, które chcesz pokazać w podsumowaniu tabeli przestawnej.
Jeśli chcesz, aby program Excel decydował o sposobie rozmieszczenia elementów, możesz użyć nowej funkcji o nazwie Polecane tabele przestawne. Jest to zbiór predefiniowanych tabel przestawnych, które według programu Excel będą najlepiej pasować do określonych danych.
Aby stworzyć taką tabelę, najpierw kliknij dowolną komórkę znajdującą się w Twojej tabeli.
Po wybraniu WSTAWIANIE >> Tabele >> Polecane tabele przestawne pojawi się nowe okno.
Pierwsza pozycja na liście to Liczba z Sprzedaż według Typ. To chyba nie jest ten, którego chcemy, ponieważ nie potrzebujemy liczyć sprzedaży. Spójrz na drugą propozycję: Suma z Sprzedaż według Typ. Ta jest dobra dla naszych danych. Jeśli szukasz czegoś innego, wybierz inną pozycję. Jeśli żaden z nich nie działa dla Ciebie, możesz wybrać ten, który jest najbliższy Twoim potrzebom i zmodyfikować go.
Sumy częściowe i końcowe
W tej lekcji dowiesz się, jak używać sum częściowych i sum końcowych w tabeli przestawnej.
Spójrz na następujący przykład.
Dane podświetlone na fioletowo pokazują sumy częściowe, a te podświetlone na czerwono pokazują sumy końcowe. Podczas tworzenia nowej tabeli przestawnej jest to domyślny sposób wyświetlania sum częściowych i sum całkowitych.
Modyfikowanie ustawienia sum częściowych i sum końcowych
W NARZĘDZIA TABELI PRZESTAWNYCH >> Projektowanie >> Układ , znajdziesz dwa przyciski, za pomocą których możesz kontrolować wygląd sum częściowych i sum całkowitych.
Jeśli nie podoba Ci się domyślna pozycja sum częściowych, możesz przenieść je na dół każdej grupy. Możesz je również usunąć, aby nie pojawiały się w tabeli przestawnej.
Sumy częściowe
Jeśli nie podoba Ci się domyślna pozycja sum częściowych, to możesz je przenieść na dół dla każdej grupy. Możesz je również usunąć jeśli nie chcesz były w ogóle były widoczne.
Sumy końcowe
Sumy końcowe są domyślnie wyświetlane zarówno w kolumnie, jak i w wierszu. Możesz jednak wyświetlić je tak, aby były widoczne tylko w wierszu, lub tylko w kolumnie. Możesz je również całkowicie usunąć z tabeli.
Filtrowanie Tabeli Przestawnej
Czasami, gdy masz do czynienia z dużą ilością danych, możesz chcieć ograniczyć w jakiś sposób liczbę wyświetlanych informacji. Dzięki tabelom przestawnym możesz to zrobić na wiele różnych sposobów.
Użyjmy następującego przykładu. Pokazuje, ile sztuk danego produktu sprzedała każda osoba w latach 2013 i 2014.
Wybieranie elementów do wyświetlenia
W pierwszej metodzie kliknij czarny trójkąt w jednym z pól i ukryj elementy, których nie chcesz widzieć w tabeli przestawnej.
Teraz, gdy klikniesz przycisk OK, Excel ograniczy wyświetlane produkty do tych, które wybrałeś. Osoby, które sprzedały tylko produkty, które nie zostały zaznaczone, nie będą wyświetlane w tabeli przestawnej.
Tworzenie filtrów warunkowych
Jeśli masz dużo informacji, możesz utworzyć regułę, która mówi Excelowi, które dane mają być wyświetlane. Tutaj możesz wybrać jedną z dwóch opcji: Filtry etykiet i Filtry wartości.
Filtry Etykiet
Filtry etykiet ustawią reguły dotyczące nazw. Na przykład wołowina, ser, kawa itp.
Filtry Wartości
Korzystając z reguł filtrowania wartości, możesz filtrować na przykład według liczby sprzedanych przedmiotów.