EXCELsexy anauk.net
Niedziela 22. Maja 2022r
Wiesława, Heleny 
Tabele
Wprowadzenie do tabel
Tabela w programie Excel to metoda przechowywania danych w zorganizowany sposób. Każdy wiersz w tabeli odpowiada jednej jednostce.
Na przykład każdy wiersz może zawierać informacje o klientach, pracownikach lub produktach, a każda kolumna zawiera określoną informację, taką jak imię, nazwisko, data urodzenia, wynagrodzenie i tak dalej. Zazwyczaj u góry tabeli znajduje się nagłówek z opisem każdej kolumny.
Tabele Excela mają następujące przydatne funkcje:
Dynamiczna zmiana wielkości tabeli
Tabele w programie Excel mogą rozszerzać się automatycznie. Gdy tabela zmienia swój rozmiar, każda formuła korzystająca z tej tabeli automatycznie się do niej dostosowuje.
Załóżmy, że masz funkcję, która sumuje wiersze w tabeli. Za każdym razem, gdy dodasz lub usuniesz dowolny z tych wierszy , zakres funkcji SUMA zostanie odpowiednio zmieniony.
Mogą łączyć się z bazami danych
Chociaż tabele Excel mogą być używane w samodzielnych arkuszach, mogą być również doskonałym narzędziem do przeglądania informacji z bazy danych.
Możliwość sortowania
Podczas pracy z tabelami możesz posortować dane w kolejności alfabetycznej lub według daty urodzenia, w kolejności rosnącej lub malejącej.
Możliwość filtrowania
Jeśli w Twojej tabeli jest dużo danych, możesz chcieć pokazać tylko te, którymi aktualnie jesteś zainteresowany. Możesz to zrobić za pomocą funkcji filtrowania.
Dużo stylów formatowania
Dzięki dużej liczbie stylów formatowania możesz szybko sformatować tabelę, ustawiając odpowiednie kolory lub dodając linie siatki.
Usuwanie zduplikowanych wartości
To proste polecenie pozwala wybrać i (opcjonalnie) usunąć zduplikowane wiersze z tabeli.
Tworzenie tabeli
Tabela w programie Excel jest zwykle tworzona z danych, które już istnieją w arkuszu. Jednak Excel pozwoli również na tworzenie tabel, które nie mają żadnych wartości, dzięki czemu później będziesz mógł zadbać o szczegóły.
Po utworzeniu tabeli zauważysz, że program Excel doda do wstążki nową kartę o nazwie Projektowanie. Ta zakładka podzielona jest na pięć obszarów:
Właściwości
W tym miejscu możesz zmienić nazwę i wielkość tabeli.
Narzędzia
To jest miejsce, w którym można znaleźć narzędzia używane w tabelach przestawnych : narzędzia do usuwania duplikatów lub narzędzia do konwersji tabeli na normalne komórki.
Dane tabeli zewnętrznej
Pozwala na pracę z danymi zewnętrznymi, takimi jak rekordy z bazy danych.
Opcje stylu tabeli
Tutaj możesz sterować różnymi elementami stołu.
Style tabeli
W tym obszarze możesz wybrać jeden z predefiniowanych stylów.
Przykład 1:
Utwórz następującą tabelę. Znajdziesz tutaj informacje o pracownikach, takie jak imię, nazwisko, rok urodzenia i miasto.
Jeśli chcesz utworzyć nową tabelę z istniejących danych, kliknij dowolną komórkę, która ma być częścią przyszłej tabeli, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  1. Użyj skrótów klawiaturowych, takich jak Ctrl + T lub Ctrl + L,
  2. Przejdź do WSTAWIANIE >> Tabele >> Tabela
  3. Przejdź do NARZĘDZIA GŁÓWNE >> Style >> Formatuj jako tabelę, a następnie wybierz jeden z dostępnych stylów formatowania
Po wybraniu jednej z tych opcji pojawi się nowe okno o nazwie Tworzenie tabeli . Tutaj możesz wybrać zakres danych i zdecydować, czy Twoja tabela ma już nagłówki.
W takim przypadku tabela zawiera nagłówki, więc pozostaw to pole zaznaczone.
Jeśli tabela nie ma nagłówków, możesz odznaczyć tę opcję, a program Excel wstawi nagłówki z domyślnymi nazwami kolumn.
Excel próbuje odgadnąć zakres danych, z którego ma zostać utworzona tabela. Jeśli Excel wybrał żądane dane, kliknij OK.
Cofanie zmian
Możesz ponownie przekonwertować tabelę na zwykłe komórki. Aby to zrobić, kliknij dowolną komórkę w tabeli i wybierz PROJEKTOWANIE >> Narzędzia >> Konwertuj na zakres.
Formatowanie tabeli
Po utworzeniu tabeli w Excelu będziesz mógł ją dostosować do swoich potrzeb.
Zmiana nazwy tabeli
Tabele w programie Excel są zwykle nazywane Tabla1, Tabla2, Tabla3, …. Jeśli chcesz zmienić ich nazwy, przejdź do PROJEKTOWANIE >> Właściwości i w polu tekstowym Nazwa tabeli wpisz nową nazwę.
Przyciski filtru
Po utworzeniu tabeli program Excel automatycznie wstawi przyciski, których można użyć do filtrowania danych.
Jeśli chcesz się ich pozbyć, kliknij w tabelę, przejdź do PROJEKTOWANIE >> Opcje stylu tabeli i odznacz przycisk Przycisk filtru.
Wiersz sumy
Wiersz sumy zawiera formuły podsumowujące informacje w kolumnach. Podczas tworzenia tabeli suma wierszy jest domyślnie wyłączona. Jeśli chcesz zmienić jego wyświetlanie, przejdź do PROJEKTOWANIE >> Opcje stylu tabeli i zaznacz pole wyboru Wiersz sumy.
Na dole tabeli znajduje się wiersz podsumowujący ostatnią kolumnę. Jeśli dane w ostatniej kolumnie nie są liczbowe, program Excel zamiast tego użyje licznika.
Jeśli klikniesz dowolny element w tym wierszu, pojawi się przycisk rozwijany. Możesz w nią kliknąć i wybrać jedną z kilku dostępnych opcji.
Wybieranie styli
Styl tabeli to zestaw ustawień formatowania stosowanych do całej tabeli. Znajdziesz je w PROJEKTOWANIE >> Style tabeli . Kliknij przycisk w prawym dolnym rogu, aby rozwinąć pełną listę stylów.
Po prostu najedź myszką na jeden z nich, a Excel automatycznie zmieni wygląd Twojej tabeli. Jeśli podoba Ci się wygląd Twojej tabeli, potwierdź swój wybór, klikając ten styl.
  • WSKAZÓWKA
  • Style tabel zmieniają tylko kolor tła i kolor czcionki. Jeśli chcesz użyć stylów, które również zmieniają rodzaj czcionki, przejdź do UKŁAD STRONY >> Motywy >> Motywy i wybierz jeden z dostępnych motywów.
Sortowanie tabeli
Kiedy masz dużo danych w swoim arkuszu, znalezienie określonej pozycji może być bardzo czasochłonne. Dobrym pomysłem byłoby prawdopodobnie najpierw posortować tabelę, aby szybciej znaleźć swoje dane.
W programie Excel można sortować tabelę alfabetycznie lub numerycznie, w zależności od typu danych w kolumnie. Możesz również określić, czy chcesz sortować dane w kolejności rosnącej czy malejącej.
Poniższy przykład ilustruje funkcję sortowania.
Przykład 1:
Ten przykład zawiera listę pracowników identyfikowanych na podstawie informacji w kolumnach.
Aby posortować tę tabelę, kliknij dowolną komórkę w kolumnie "Imię", a następnie skorzystaj z opcji sortowania, którą znajdziesz w dwóch miejscach:
  1. NARZĘDZIA GŁÓWNE >> Edytowanie >> Sortuj i filtruj,
  2. DANE >> Sortowanie i filtrowanie.
Gdy używasz sortowania, program Excel nie posortuje pierwszego wiersza, ponieważ potraktuje go jako nagłówek.
Sortowanie niestandardowe
Gdy masz bardzo dużą ilość danych, sortowanie według jednej kolumny może nie wystarczyć, dlatego pokażę Ci, jak korzystać z funkcji sortowania niestandardowego , która pozwoli Ci sortować według więcej niż jednej kolumny.
Znajdziesz go w NARZĘDZIA GŁÓWNE >> EDYTOWANIE >> Sortuj i filtruj >> Sortowanie niestandardowe… .
W poniższym przykładzie tworzone są trzy poziomy sortowania. Najpierw tabela zostanie posortowana według Imienia , obok Nazwiska i wreszcie według Roku urodzenia .
Kolumny zawierające wartości tekstowe zostaną posortowane od A do Z, a te z liczbami zostaną posortowane od najmniejszej do największej wartości.
W prawym górnym rogu znajduje się pole wyboru Moje dane mają nagłówki. Usuń zaznaczenie, jeśli nie masz nagłówków w swojej tabeli.
Filtrowanie
Filtrowanie tabel pozwala zmniejszyć ilość danych, które są aktualnie wyświetlane w tabeli, dzięki czemu można wyświetlić tylko te pozycje, które chcesz zobaczyć. Jest to przydatne, zwłaszcza gdy masz do czynienia z dużą ilością danych.
Kontrolki filtrowania
Kiedy tworzysz tabelę, w każdym nagłówku u góry kolumny znajdziesz kontrolki filtra.
Odznacz pozycję, której nie chcesz widzieć w tabeli i kliknij OK. Teraz tabela zawiera tylko tych pracowników, którzy pracują w wybranych miastach. Należy pamiętać, że ikona w nagłówku „Miasto” uległa zmianie. Oznacza to, że Excel filtruje dane według tej kolumny.