EXCELsexy anauk.net
Niedziela 22. Maja 2022r
Wiesława, Heleny 
Linie Trendu
Jedną z najłatwiejszych metod odgadnięcia ogólnego trendu w danych jest dodanie linii trendu do wykresu. Linia trendu jest nieco podobna do linii na wykresie liniowym, ale nie łączy każdego punktu danych dokładnie tak, jak robi to wykres liniowy.
Linia trendu reprezentuje wszystkie dane. Oznacza to, że drobne wyjątki lub błędy statystyczne nie będą rozpraszać programu Excel, jeśli chodzi o znalezienie właściwej formuły. W niektórych przypadkach możesz również użyć linii trendu do prognozowania przyszłych danych.
Wykresy obsługujące linię trendu
Linię trendu można dodać do wykresów dwuwymiarowych, takich jak powierzchniowe, słupkowe, kolumnowe, liniowe, giełdowe, XY (punktowe) i bąbelkowe. Nie możesz dodać linii trendu do wykresów 3-W, radarowych, kołowych, warstwowych ani pierścieniowych.
Dodawanie linii trendu
Po utworzeniu wykresu kliknij prawym przyciskiem myszy serię danych i wybierz Dodaj linię trendu… . Po lewej stronie wykresu pojawi się nowe menu.
Tutaj możesz wybrać jeden z typów linii trendu, klikając jeden z przycisków opcji.
Poniżej linii trendu znajduje się pozycja o nazwie Wyświetl wartości R-kwadrat na wykresie. Pokazuje, jak linia trendu jest dopasowana do danych. Może uzyskiwać wartości od 0 do 1. Im wartość jest bliższa 1, tym lepiej pasuje do wykresu.
Rodzaje linii trendu
Liniowa
Ta linia trendu służy do tworzenia linii prostej dla prostych, liniowych zestawów danych. Dane są liniowe, jeśli punkty danych systemu przypominają linię. Linia trendu liniowego wskazuje, że coś rośnie lub maleje w stałym tempie.
Oto przykład sprzedaży komputerów w każdym miesiącu.
Logarytmiczna
Logarytmiczna linia trendu jest przydatna, gdy masz do czynienia z danymi, w których tempo zmian szybko rośnie lub maleje, a następnie stabilizuje się. W przypadku logarytmicznej linii trendu można używać zarówno wartości ujemnych, jak i dodatnich.
Dobrym przykładem logarytmicznej linii trendu może być kryzys gospodarczy. Po pierwsze, stopa bezrobocia rośnie, ale po pewnym czasie sytuacja się stabilizuje.
Wielomianowa
Ta linia trendu jest przydatna podczas pracy z danymi oscylacyjnymi — na przykład podczas analizowania zysków i strat na dużym zestawie danych.
Stopień wielomianu może być określony liczbą fluktuacji danych lub liczbą zakrętów, innymi słowy wzniesień i dolin, które pojawiają się na krzywej.
Wielomianowa linia trendu rzędu 2 ma zwykle jedno wzniesienie lub dolinę. Porządek 3 na ogół ma jedno lub dwa wzgórza lub doliny. Zamówienie 4 zazwyczaj ma do trzech.
Poniższy przykład ilustruje zależność między prędkością a zużyciem paliwa.
Potęgowa
Ta linia trendu jest przydatna w przypadku zestawów danych, które są używane do porównywania wyników pomiarów, które rosną we wcześniej ustalonym tempie. Na przykład przyspieszenie samochodu wyścigowego w odstępach jednosekundowych.
Nie możesz utworzyć linii trendu potęgi, jeśli Twoje dane zawierają wartości zerowe lub ujemne.
Wykładnicza
Wykładnicza linia trendu jest najbardziej użyteczna, gdy wartości danych rosną lub spadają w stałym tempie.
Jest często używany w naukach. Może opisywać populację, która szybko rośnie w kolejnych pokoleniach. Nie można utworzyć wykładniczej linii trendu, jeśli dane zawierają wartości zerowe lub ujemne.
Dobrym przykładem tej linii trendu jest rozpad węgla C-14.
Średnia ruchoma
Średnia ruchoma wygładza linie, aby wyraźniej pokazać wzór lub trend. Excel robi to, obliczając średnią ruchomą z pewnej liczby wartości (ustawianej przez opcję Okres), która domyślnie jest ustawiona na 2.
Jeśli zwiększysz tę wartość, średnia zostanie obliczona z większej liczby punktów danych, dzięki czemu linia będzie jeszcze gładsza. Średnia ruchoma pokazuje trendy, które w innym przypadku byłyby trudne do zauważenia z powodu szumu w danych.
Dobrym przykładem praktycznego wykorzystania tej linii trendu może być rynek Forex.